Samostojni izpis sestavka

abderít -a m (ȋ)
ekspr. omejen, ozkosrčen človek: smešiti filistre in abderite
Slovar slovenskega knjižnega jezika²