Samostojni izpis sestavka

alienacíjski -a -o (ȋ)
pridevnik od alienacija: alienacijska problematika
Slovar slovenskega knjižnega jezika²