Samostojni izpis sestavka

a3 [ime črke] sam. ♦ P: 3 (TA 1566, KB 1566, KPo 1567)
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja