Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Samostojni izpis sestavka

 Frazemi s sestavino kréda
bél kot kréda ekspr.; primera, v povedni rabi
 
Pomen
 
zelo bled; zelo belSkrij zglede▾
 
Zgledi rabeIn Andrew Speedy je zagrabil sveženj z bankovci, jih preštel in jih stlačil v žep. Passepartout je postal bel kot kreda. Kar zadeva Fixa, bi ga skoraj zadela kap: skoraj dvajset tisoč funtov porabljenih! (Jules Verne, V osemdesetih dneh okoli sveta, NB)
Nekje čisto blizu je morala pasti bomba. Nenadoma se je zavedel, da je nekaj centimetrov od njega Julijin obraz, mrtvaško bled, bel kot kreda. (George Orwell, 1984, NB)
Gubi na obeh straneh nosu odurno pačita obraz, to je spačen obraz, to je krednat, kot kreda bel obraz, izprijen obraz, ko pravi: Važno je, da je oseba prava. (D. Jančar, Zmota v osebi, NB)
Toda Milena si je opomogla. Ni umrla. Bela je bila kot kreda. (Marjan Tomšič (Just), Perspektive 1963/64, 29)
 
Izvor frazema
 
Primera bel kot kreda temelji na dejstvu, da je kreda snov bele barve. Prenos beline na bledico se je zgodil zaradi bližine pomena in je znan tudi pri nekaterih sopomenskih primerah, npr. bel kot smrt, bel kot stena, bel kot zid. Enako velja tudi za nekatere druge jezike (gl. razdelek s tujejezičnimi ustrezniki).
 
Tujejezični ustrezniki
 
Jezik in ustreznik bolg.bjal kato kreda
češ.bílý jako křída
fr.blanc comme un linge
hr.srb.bijel kao kreda
pol.biały jak kreda
rus.belyj kak mel
slš.biely ako krieda
ukr.bilyj jak krejda

bléd kot kréda ekspr.; pren., v povedni rabi
 
Pomen
 
zelo bledSkrij zglede▾
 
Zgledi rabePogledal je na Volterro. Bil je bled kot kreda in na čelu so mu stale potne srage. (D. Raieton, TT 1964, št. 41, 13)
Dečka sta se zrušila s stola, bleda kakor kreda. (O. Hudales, Triglavov polet, 1945, NB)
In je bil bled kot kreda. (B. Pahor, Kres v pristanu, 1959, 62)
Njen obraz je bil bled ko kreda. (Hartog – Stopar, Morja široka cesta, 132)
 
Izvor frazema
 
Gl. bel kot kreda.
 
Tujejezični ustrezniki
 
Jezik in ustreznik bolg.bjal kato tebešir
bjal kato kreda
češ.bledý jako křída
bilý jako křída
hr.srb.blijed kao kreda
bijel kao kreda
blijed kao kreč
nem.kreidebleich
pol.biały jak kreda
blady jak kreda
rus.blednyj kak mel
slš.bledý ako krieda
biely ako krieda
ukr.blidnyj jak krejda
bilyj jak krejda

dajáti na krédo, gl. na kredo.

dáti na krédo, gl. na kredo.

dobíti na krédo, gl. na kredo.

kupíti na krédo, gl. na kredo.

kupovánje na krédo, gl. na kredo.

kupováti na krédo, gl. na kredo.

na krédo star.; pren., z glagoli dati, dobiti itd.
 
Pomen
 
na up, na upanje, na kreditSkrij zglede▾
 
Zgledi rabeKrčmar jim je … na Knafelnove dekrete jed in pijačo celi semester na kredo dajal. (V. Zarnik, Originali iz domačega življenja, Novice 1862, 242)
Odslovljeni mlinar je skrivaj naščuval usnjarja, da ja ne bi dal čevljarju še kaj usnja na kredo. (Dol. Nov. 1913, str. 86)
Saj nam nihče ničesar ne da na kredo. (T. Čufar, Polom, 9)
Kdor je bil ud [konzumnega društva], je dobil blaga tudi na kredo, kolikor je hotel. (F. Zbašnik, LZ 1901, 441)
Nekateri kupujejo na kredo. (A. Cerkvenik, Orači, 1932, 27)
Včasi – v Varaždinu, Krapini in Čakovcu – si je privoščil še žensko in veseljačil nekaj dni, dokler se ni utrujen in brez denarja vrnil, nakupil luka na kredo. (Anton Ingolič, Lukarji, 1936, 37)
Na Poljskem se je začela prodaja »na kredo«. V manjših krajih so trgovci pripravili »zvezke« za kupce, v glavnem sosede, ki jim zaupajo. (Delo, 29. dec. 2001, NB)
Kaj se zgodi, če računalnik preprosto odmislimo in nakup z enim klikom prevedemo v nakup »na kredo«? (Monitor, okt. 2000, NB)
 
Izvor frazema
 
Prislovna zveza na kredo se veže večinoma z glagoli dati, dajati, dobiti, kupiti, piti, prodati, živeti, ki skupaj z njo tvorijo frazeme s pomenom ‘na up, kredit dati, dajati, dobiti’ itd. Po substantivizaciji glagolskih sestavin so nastali izpeljani frazemi kupovanje (nakup) na kredo, pitje na kredo, prodaja na kredo, življenje na kredo. Pomen zveze na kredo je nastal po nekdanjem načinu zapisovanja dolga, kredita s kredo na desko, tablo, sod, vrata. Na tako zapisovanje kaže naslednji citat: In pa, da me štacunar, ko mi sladkor in petrolej na kredo piše, ne bo opeharil. (B. Brecht – M. Šmalc, ID I, 1962, 63) Po enaki predstavi so nastali nemški frazemi in der Kreide stehen, in der Kreide sein ‘imeti dolgove’, in die Kreide geraten ‘narediti dolgove’, mit doppelter Kreide anschreiben ‘ogoljufati dolžnika z računom za previsok dolg’. V zvezi z zadnjim je navedek: Hudičevi oštir me je s kredo osleparil. (F. Bevk, Ljudje pod Osojnikom, 10)
Plet. I, 461, frazem na kredo piti prevaja z nem. auf Borg trinken. Cigale (I, 274) pa pri iztočnici Borg, der, das Borgen, upanje, up nem. auf Borg geben prevaja s sln. upati komu, na up, na upanje, na vero, na počak dati, dajati, prodati; auf Borg nehmen, na upanje, na počak, na vero, na brado vzeti, jemati, kupiti; podobno (prav tam) auf Kredit geben, verkaufen, upati komu, na upanje, na vero, na dolg, na počak, na brado dati, dajati. Kot je razvidno iz navedenega, Cigale izraza na kredo v pomenu ‘na up, na upanje, na kredit’ še ne pozna oziroma daje prednost vrsti zanimivih sopomenk.
 
Tujejezični ustrezniki
 
Jezik in ustreznik češ.davat někomu na křídu
hr.srb.dobiti na kredu
piti na kredu
živjeti na kredu
nem.anschreiben lassen
bei jmdm. in der Kreide sein/stehen

nakúp na krédo, gl. na kredo.

píti na krédo star.; pren.
 
Pomen
 
piti na up, kreditSkrij zglede▾
 
Zgledi rabeVozniki, ki so vozili podnevi tujce ali pa dremali po kočijah, dražili drug drugega in Bogu čas kradli, so spravljali zvečer v promet izkupljeni denar ali pa pili na kredo in na tujce, ki jih bo še Bog dal. (F. Detela, Tujski promet, NB)
Otroke sem pometal iz postelj opolnoči, ko sem prišel domov. Ves dan sem iskal dela, da zaslužim, da utolažim lakoto … toda, toda … napil sem se na kredo. (M. Pugelj, Zgodbe o malih ljudeh, NB)
Spomnila se je na pijanca, ki ji je kmalu po poroki, ko mu ni hotela dati piti na kredo, zabrusil v obraz: »Ti si prava vlačuga.« (T. Svetina, Ukana I, 1966, 302)
Občinski reveži so pili na kredo in se čudili, da krčmarji kar samovoljno dodajajo merice. (Juš Kozak, Špiridon, 1937, 43)
Če dnarca nima kje dobit, / Hitro gre na kredo pit. (SNP IV, št. 8255)
Zadnja stopnja, tako rekoč nirvana vsakega pristnega obiskovalca pubov, pa je pitje na kredo. Ni ga lepšega kot naročilo: »Zapiši to na moj račun, Tom,« pravijo obiskovalci pubov. (Delo, 25. maja 1999, NB)
Nirvana: pitje na kredo. Vsak si želi priznanja za dolgoletno posedanje ob pultu. Prvi korak na poti do popolne domačnosti v lokalu je, da mu ni treba več naročiti kozarca želene pijače. (Delo, 26. maja 1999, NB)
 
Izvor frazema
 
Gl. na kredo. Med starejšimi slovarji frazem piti na kredo omenja Plet. I, 460, pri iztočnici kreda: na kredo piti, auf Borg trinken, za njim tudi J. Glonar (SSJ, 178) pri iztočnici kreda: 2. »kredit«; na kredo piti.

pítje na krédo, gl. piti

na kredo.

prodája na krédo, gl. na kredo.

prodáti na krédo, gl. na kredo.

zapisáti kàj s krédo v dímnik star., šalj., iron.; pren.
 
Pomen
 
o nečem izrednem, nepozabnemSkrij zgled▾
 
Zgled rabeTo je treba zapisati s kredo v dimnik. (J. Pavlica, Frazeološki slovar, 1960, 74)
 
Tujejezični ustrezniki
 
Jezik in ustreznik angl.to tell the whole world about sth.
češ.psát (zapsat) to/něco černou křídou do komina
psát (zapsat) to/něco bílou křídou
fr.faire un croix à la cheminée
hr.srb.zapisati što crnom kredom u odžak
zapisati u dimnjak
nem.etwas im Kalender rot anstreichen
rus.эto nado zapisat’ na skrižali
эto nado zanesti na skrižali

živéti na krédo star.; pren.
 
Pomen
 
živeti na up, na kreditSkrij zglede▾
 
Zgledi rabeČe bi delavke enotno nastopile, bi se že takrat nedvoumno pokazalo, da je bilo vodstvo popolnoma nesposobno, da so za dodelavne posle dobivali manj kot miloščino in da so dve leti živeli le na kredo. (Delo, 22. apr. 1998, NB)
V gostilni v Saint Jeanu lahko živim na kredo. (E. Hemingway – B. Hartman, Sonce vzhaja in zahaja, 1964, 229)
Čeprav imajo Sobočani (in vsi Prekmurci) v povprečju najnižje plače v državi, hkrati pa v regiji živi skoraj osem tisoč prijavljenih brezposelnih ljudi, so trgovci zadovoljni s prometom. Ena od logičnih razlag je pač ta, da veliko Prekmurcev živi na kredo oziroma najema bančna posojila. (Delo, 24. apr. 2007, NB)
 
Izvor frazema
 
Gl. na kredo. Slovenskemu na kredo živeti ustrezno nem. die Kreide zehren prevaja Cigale (I, 898) pri iztočnici Kreide s sln. na dolg živeti.

življênje na krédo, gl. na kredo.
Slovar slovenskih frazemov