Samostojni izpis sestavka

 
Slovensko gradivo
 
abecẹ̑da -e ž lat.‛abecedarium’, star. abecedika (18. stol.), abecẹ̑dnik, abecẹ̑dar (18. stol.), star. abece, abecedarium (16. stol.).
 
Razlaga
 
Tvorjeno iz imen prvih štirih črk latinske abecede a, be, ce in de po zgledu stvnem. ābēcēdē, star. nem. Abecede, danes Abc ‛abeceda’, in pozno lat. abecedārium ‛abeceda’. Pomensko enako je motivirano alfabẹ̑t, kar je prek evr. jezikov izposojeno iz gr. alphábētos, zloženke iz imen prvih dveh črk grške (álpha, bē̃ta), pa tudi srb. àzbuka (prevzeto v sloven. ȃzbuka /18. stol./), kar je zloženo iz imen prvih dveh črk (azъ, buky) cirilske cerkvenoslovanske abecede.
 
Slovenski etimološki slovar³