Samostojni izpis sestavka

 
Slovensko gradivo
 
ȁbnormȃlen -lna prid. ‛nenormalen’ (20. stol.), abnọ̑rmen, ȁbnormȃlnost.
 
Razlaga
 
Tujka, prevzeta in prilagojena po zgledu nem., angl. abnormal iz lat. abnormālis, abnormis ‛ki ne ustreza pravilu’, sestavljenke iz ab ‛od, stran’ in izpeljanke iz norma ‛pravilo, merilo’ (He, 18).
 
Povezana iztočnica
 
Glej tudi nọ̑rma.
Slovenski etimološki slovar³