Samostojni izpis sestavka

 
Slovensko gradivo
 
agȋlen -lna prid. ‛delaven, prizadeven’ (20. stol.), agȋlnost.
 
Razlaga
 
Tujka, prevzeta in prilagojena prek nem. agil iz lat. agilis ‛hiter, okreten, živahen’, kar je sorodno z lat. agere ‛gnati, priganjati, delovati’ (Pf, 17, WH I, 22).
 
Povezani iztočnici
 
Glej tudi agitȋrati, agȅnt.
Slovenski etimološki slovar³