Samostojni izpis sestavka

babuin
ESSJ: Ø
Gradivo
babuín m, g -a ‘pasjeglava opica’ (SP 1962), ‘Papio cynocephalus’ (Gradivo SSKJ), tj. ‘pavijan’.
Rekonstrukcija in primerjalno gradivo
Isln. *babuín m ‘pavijan’.
it. babbuino ‘pavijan’ (14. st.) poleg ‘bedak, nerodnež’ (16. st.), it. trž. babuin ‘isto’ (Doria 1987) ali iz frc. babouin ‘pavijan’ poleg ‘bedak’ (Verbinc 19744: 79).
Iz iste it. predloge Skok: I, 83 izvaja hrv. babuin ‘opica’ (Mikalja – ARj).
Povezave
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika