Samostojni izpis sestavka

blagovicablagovnica
ESSJ: s.v. blȃg
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika