Samostojni izpis sestavka

bona1
ESSJ: Ø
Gradivo
bọ̑na f ‘varuška, pestunja’, npr. otrok je prepuščen boni (zastar.SSKJ).
Beseda se najprej pojavi v leposlovju prve polovice 20. st. in je bila prvič slovarsko zabeležena v SSKJ.
Rekonstrukcija in primerjalno gradivo
frc. bonne f ‘v meščanskem okolju najeta služkinja za različna opravila v gospodinjstvu’.
Etimološka razlaga
Frc. bonne je v f sg substantivizirani adj bon ‘dober’ na podlagi besedne zveze bonne à tout faire f ‘dobra za vsa opravila’, ki smiselno ustreza n. Mädchen für alles ‘dekle, ki je uporabno pri različnih gospodinjskih opravilih’ in sln. kalku deklica za vse. V frc. je bila beseda prvič zapisana v drugi polovici 18. st.
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika