Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.

Samostojni izpis sestavka

brošč
ESSJ: Ø
Gradivo
brȍšč m, g brọ́šča, navadno v zvezi barvilni brošč ‘Rubia tinctorum, rastlina z rdečim barvilom v koreniki’, brez adj tudi ‘barvilo iz broščevih korenik’ (SSKJ), brȍšč ‘Rubia tinctorum’ (Pleteršnik po Tuškovem rkp. slovarju, Cigaletu 1860 in Janežiču 1851).
Adj brọ́ščev, f -a (SSKJ); broščína f ‘brošč’ (Pleteršnik po Cafu); brọ́ščnica, navadno f pl ‘zelnate rastline z vretenasto nameščenimi listi in cveti v socvetjih, Rubiaceae’ (SSKJ); brošec ‘Rubia tinctorum’ (Šulek 1879 po Bleiweisovem rkp.).
19. st.: bròſhzh ‘Färberröthe, Rubia tinctorum’ (Murko 18331,2), broſhzh ‘Rubia tinctorum’ (Freyer 1836 – Praprotnik, Scopolia 61, 2007, 92).
Merkù 2006: 53 iz ftn brȍšč izvaja mtpn Broščak ‘ime območja v gozdu Igovca pri Bazovici v o. Trst/Trieste’. Morda bi bilo treba s tem ftn povezati tudi mtpn Broščar ‘ime parcele v naselju Spodnji Otok v o. Radovljica’ (LiAK).
Rekonstrukcija in primerjalno gradivo
Isln. ftn *brȍšč m ‘Rubia tinctorum’.
Prim. enako hrv. brošč ‘Rubia tinctorum’ (Šulek 1879: 34 po ljubiteljskem zbiratelju fitonimov Mijatu Sabljarju, ki je gradivo nabiral predvsem na Hrvaškem, v Istri in Dalmaciji);
< jslov. (sln.-hrv.) verjetno *brot’ьcь m ‘Rubia tinctorum’.
Ob bolje potrjenem sinonimnem psl. ftn *brot’ь m ‘Rubia tinctorum’ (> sln. brȍč, hrv. brȍć, srb. brȍć itd.) je možno, da sln.-hrv. brošč ‘Rubia tinctorum’ ne odraža psl. besedotvorne variante **brost’ь, ampak je variantni koren brošč- nastal iz tvorjenke *brot’ьcь (> hrv. broćac, g broćca ‘Rubia peregrina’ – Šulek 1879), v kateri je npr. v Gsg *brot’ьca prišlo do konzonantne skupine -ćc-, ki se je tako kot v *korǫt’ьcь sln. Korošec disimilirala v *brošca, kar je povzročilo nastanek novega Nsg, ki se potrjuje v sln. brošec ‘Rubia tinctorum’. Konzonantna skupina -šč- je iz prvotne -šc- lahko nastala v izpeljankah, kot je npr. izpeljanka na -ina: *brošc-ina > sln. broščína.
Mtpn Broščak je bil lahko neposredno tvorjen iz *brot’ьc-i̯akъ.
Pozno izpričani hapax legomenon v gl. brošć ‘(barvilni) brošč’ ima Schuster-Šewc: 71 za umetno slovarsko novotvorjenko.
Korenino brošča so vsaj do srede 19. st., preden je leta 1856 kemik William H. Perkin odkril rdeče anilinsko barvilo, uporabljali za pridobivanje rdeče barve.
Povezave
broč
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika