Samostojni izpis sestavka

brzdit
ESSJ: brzdȋt
Gradivo
brzdȋt adj ‘plemenite drže in/ali lepe hoje (o konjih)’ (Pleteršnik po Murku).
19. st.: bersdit ‘stolz (von Pferden)’ (Murko 18331), berzdít adj, f -a ‘stolz (von Pferden)’ (Janežič 1851).
Etimološka razlaga
Ker so adj na -it praviloma denominativni (npr. plemenȋt pléme n, g plemẹ́na), je bil adj verjetno tvorjen iz sln. bŕzda f ‘uzda’ in je označeval ukročenega, tj. obrzdanega konja, kot sta z uvrstitvijo adj v geslo bersda /brzda/ nakazala že Murko 18331 in Janežič 1851. Iz besedotvornih razlogov ne prepričuje Bezlaj ESSJ: I, 50, ki je sklepal na pomenski razvoj v okviru besedne družine bȓz adj ‘hiter’ in v adj brzdȋt prepoznal psl. dubleto *bъrzdъ ‘hiter’ k adj *bъrzъ, ki je v sln. sicer znana le v Asg brzdiga ‘hitrega (o konju)’ (Šivic-Dular, Zb Bezlaj 2012: 232 op. 13).
Povezave
brz
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika