Samostojni izpis sestavka

butor
ESSJ: Ø
Gradivo
ˈbu:tor m ‘pohištvo’ (pkm. (Gornji Senik) – Bajzek Lukač 2009).
Rekonstrukcija in primerjalno gradivo
madž. bútor ‘pohištvo’ (leta 1786 – EWU: 151).
Iz iste predloge je bilo izposojeno tudi slš. gemer. bútor ‘pohištvo, stanovanjska oprema’ (Orlovský 1982).
Povezave
butara
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika