Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Samostojni izpis sestavka

bič
ESSJ: bič
Gradivo
bīč m, g bíča ‘flagellum’, bȉč, g bíča ‘isto’ (SSKJ), bȉč, g bíča (Pleteršnik); v narečjih: štaj. zgsav. ˈbič m, g -a ‘palica z jermenom’ (Zadrečka dolina – Weiss 1998), pkm. bìč, g -a ‘usnjen ali pleten bič’ (Beltinci – Novak 1996).
Dem bȋček m, g -čka (SSKJ), bȋček, g -čka (Pleteršnik); denom bīčati bȋčam impf ‘tepsti z bičem’ (SSKJ), bíčati bȋčam impf ‘isto’ poleg ‘kaznovati’ (Pleteršnik), tolm. 'ƀičat -am ‘tepsti z bičem’ (Čujec Stres 2010); pkm. bičüvati -ǜjen impf ‘bičati’ (Beltinci – Novak 1996), biˈčüvatẹ -ˈčüjen impf ‘isto’ (Gornji Senik – Bajzek Lukač 2009).
17. st.: bizhovati ‘caedere flagris, tepſti’ (Kastelec-Vorenc); 19. st.: bizhati ‘geißeln’ (Jarnik 1832: 9), bizhati ‘peitschen, geiseln’, bizhova̍ti -zhu̍jem ‘geiseln’ (Murko 18331).
16. st.: bizh ‘Gaiſel, flagellum, gajshla’ (Megiser 1592); 19. st.: bizh ‘Peitsche’ (Jarnik 1832: 9), bizh ‘Peitsche, Geisel’ (Murko 18331).
Rekonstrukcija in primerjalno gradivo
Psln. *bíč/bȉč m ‘bič’ (splošno);
= stcsl. bičь m, g -a ‘bič’, hrv. bȉč, g bìča ‘isto’ z denom bičèvati bìčujēm ‘bičati’, čak. bȉč ‘bič’ z denom bȉčovati bȉčujen (ČDL), bȉč, g bȉča ‘bič’ z denom bičȁti -oāš ‘tepsti z bičem’ (Vrgada – Jurišić 1973), bȉč m, Isg bȉčen, Npl bȉči (Orbanići – Kalsbeek 1998), srb. bȉč, g bìča ‘bič’, mak. bič ‘isto’, blg. bič, pl bìčove, tudi ‘zlo’, r. bíč, g bičá ‘bič’, ukr. byč, g byčá ‘palica; kratki del cepca, s katerim se mlati’ (Grinčenko), br. bič, g bičá ‘bič’, p. bicz ‘isto’, č. bič, slš. bič, gl. bič ‘palica, kij’, dl. dem bick ‘majhna palica’;
< psl. prvotno verjetno *bí-čь m (ap B), sekundarno (pod vplivom *bi̋-ti ‘tolči’) *bi̋-čь m (ap A).
Etimološka razlaga
Subst *bí-čь >> *bi̋-čь m ‘sredstvo, s katerim se udarja/tolče’ je nomen instrumenti na *-čь tipa *bri-čь m ‘britev’ iz psl. *bi̋-ti ‘tolči, udarjati’ (Skok: II, 162; Bezlaj ESSJ: I, 20; SP: 1, 247; ÈSSJa: 2, 94; ESJS: 1, 62; ERSJ: 3, 348s.).
Pozno srvn. pîtsche f ‘bič’ (> nvn. Peitsche ‘isto’) je bilo izposojeno iz slov. predloge (Štrekelj, ČZN V, 1908, 53; Kluge23: 619), enako tudi romun. bi'cĭŭ ‘bič’ (Tiktin: I, 184; Skok l.c.; SP l.c.). V Bezlaj ESSJ l.c. omenjenega štaj. n. Witsch ‘bič’ Štrekelj l.c. ne navaja.
Povezave
biti2
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika