Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Samostojni izpis sestavka

blede
ESSJ: s.v. pẹ̑sa
Gradivo
bˈlede f pl ‘blitva = Beta vulgaris’ (primor.Kartoteka SSKJ); v narečjih: istr. bˈlede f pl ‘blitva, Beta vulgaris’ (Boršt (Istra) – Giljanović Diss. 2011: 379), nad. blèda f ‘isto’ (Špehonja 20121), blèda (Rigoni-Salvino 1999 s.v. bietola), ter. blœ́da (Spinozzi Monai 2009: 347), briš. bleda (Korenjak 2012), bovš. bleda (Benko, Špolad Žuber 2008: 191).
Rekonstrukcija in primerjalno gradivo
Isln. ftn *bˈle:da f ‘Beta vulgaris’, navadno rabljeno pluralno (zahodno).
po dvojni poti. Medtem ko je bil nad., ter., briš. in bovš. ftn izposojen iz furl. blède f ‘blitva’ (NP), je bil istrski izposojen iz it. ben. predloge bleda ‘Beta vulgaris’, ki je bila evidentirana v Trstu, Miljah in Gradežu (Rosamani 1990; Doria 1987; Bottin 2003) in v drugih sln. in hrv. istrskih krajih, kjer se še govori istrobeneščina, in sicer v Kopru bléda (Manzini-Rocchi 1995), Izoli blèda (Sau 2009), Hrvatinih bˈlede (Todorović 2017: 196), Momjanu bleda (Filipi-Buršić Giudici 2012: 899), prim. tudi biz. bleda (VFDB). Na tem območju je leksem lahko ostanek istrsko-romanskega substrata, toda v slovenskem delu Istre tudi uporabljano sinonimno sln. bˈliẹdȧs (Škofije), bˈliǝdǝs (Dekani; oboje Todorović 2017: 196; S. Todorović, ustno), bˈliǝdȧs (Sveti Anton; Todorović 2018: 219) < *bˈle:de-s in bˈlẹdȧš (Puče; Todorović l.c.), bˈledeš (Padna ­ Todorović, Koštiál 2014: 134), bledeš (Pucer 2000: 207) s konzonantnim izglasjem kaže na izposojo iz furl. predloge v pluralni obliki blèdes, pri čemer je sln. izglasni (ob -s) mogoče razložiti z it. ben. posredovanjem. Obe varianti sta bili v sln. sekundarno singularizirani. Varianta bˈledeš (Padna) se verjetno pod vplivom sln. subst na -ež hiperkorigirana pojavlja v hrematonimu Praznik olja in bledeža (Padna).
Rom. *bˈle:da ‘Beta vulgaris’ (prim. brez lenizacije it. tosk. bièta ‘isto’ (16. st.) – Battisti-Alessio: 514) < lat. blēta (5. st.Rocchi 1990: 74).
Etimološka razlaga
Lat. blēta ‘Beta vulgaris’ je nastalo s križanjem med lat. sin bēta ‘pesa’ ( pesa) in blitum ‘vrsta špinače’ (Battisti-Alessio l.c.; Rocchi l.c.). Manj verjetno Skok: I, 164, ki je domneval, da se je ftn fonetično razvil iz dem *bētula > *bētla, po premetu lat. blēta.
Povezave
blitva
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika