Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Samostojni izpis sestavka

cipelj
ESSJ: Ø
Gradivo
cípelj m, g -plja ‘Mugil’ (SSKJ), cípelj, g cȋplja ‘isto’ (SP 2001).
Beseda se kot cipelj oz. cipel najprej pojavi v strokovnem in časopisnem tisku druge polovice 20. st. in je bila prvič slovarsko zabeležena v SSKJ.
Rekonstrukcija in primerjalno gradivo
Isln. *ˈci:pәl m, g -pla ‘Mugil’;
nato zaradi izglasnega -l /-l/ poknjiženo v cipelj /cipәlj/.
hrv. cȉpal m, g -pla ‘Mugil cephalus’, leta 1740 czipēl ‘cephalus’ (Belostenec), čak. cȉpal ‘Mugil cephalus’ (ČDL), v Istri cīpal m, g -pla ‘isto’ (Labin – Milevoj 2006), kar ima Skok: I, 268 zaradi vzglasnega c- in medglasnega -p- za dalm. rom. ostanek z reduciranim medglasnim -a- iz rom. *cefalu, pozno lat. cephalus iz gr. κέφαλος m ‘Mugil cephalus’.
Substitucija rom. *-e- se je verjetno realizirala prek * > hrv. čak. -ȉ-, slov. substitut za vokal v drugem zlogu rom. leksema pa kaže, da bi bilo možno izhajati iz rom. *ˈce:fŏlŭ > jslov. *cě̋pъlъ m (ap A) > hrv. čak. cȉpal, tj. z razvojem rom. a > o, ki ga potrjujejo it. beneško gradivo, prim. cièvolo ‘Mugil’ (Boerio 1867). Izposojenka lahko spada v isto plast kot hrv. žȁkan m, g -kna ‘diakon’, sln. žaken ( žaken).
Etimološka razlaga
Gr. κέφαλος se razlaga kot tvorjenka iz gr. κεφαλή f ‘glava’, češ da naj bi bil cipelj tako poimenovan zaradi svoje velike glave (Battisti-Alessio: 838; Doria 1987: 807; Skok l.c.; Frisk: I, 835), a Vinja 1986: I, 223s. (sledeč Pisaniju) izpostavlja, da cipelj niti po velikosti glave niti po kateri značilnosti v/na glavi ne izstopa, zato je verjetno, da je povezava ihtn κέφαλος s κεφαλή ‘glava’ ali ljudskoetimološka ali pa ihtn v grškem sistemu prvotno ni označeval ciplja.
Hrv. cȉpal je v kontinentalni del Hrvaške prišlo iz čakavskih ikavskih govorov.
Sln. sin morski lipan, mugil.
Diahrona besedna družina
Povezave
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika