Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Samostojni izpis sestavka

cajg1
ESSJ: s.v. cẹv
Gradivo
cȃjg m, g -a ‘groba in trpežna bombažna tkanina, hlačevina’ (nižje pog.SSKJ); v narečjih: kor. cˈajχ/càjχ m ‘vrsta tkanine; tanka tkanina slabše kvalitete’ (TSVK) s < *-k < -g, primor. obsoš. bovš. cà:jh m, g -a ‘vrsta trpežne tkanine’ (Ivančič Kutin 2007), rovt. tolm. ˈca:jχ, g -a ‘hlačevina’ (Čujec Stres 2010), cerklj. ˈca:jx, g -a ‘isto’ (Kenda-Jež Diss. 2002: *27), cajh ‘vrsta blaga za obleke’ (Razpet 2006), polj. cájh ‘groba tkanina’ (Škrlep 1999), dol. kost. ˈca:i̯x ‘hlačevina, groba in trpežna bombažna tkanina’ (Gregorič 2014), štaj. zgsav. ˈca:jk, g -ga ‘hlačevina’ (Zadrečka dolinaWeiss 1998), panon. pkm. cáig ‘groba tkanina, hlačevina’ (Novak 1996), prleš. ˈca:i̯k ‘vrsta cenene tkanine’ (Rajh 2010).
Adj cȃjgast, f -a ‘tak, ki je narejen iz cajga’, npr. cajgast suknjič, tanko cajgasto krilo (nižje pog.SSKJ), rovt. tolm. ˈca:jχast ‘isto’, cerklj. ˈca:jxast (Kenda-Jež Diss. 2002: *27), štaj. zgsav. ˈca:jgast (Zadrečka dolinaWeiss 1998); panon. pkm. cájgnati, f -a ‘cajgast’ (Novak 1996); rovt. cerklj. cajhajne ‘vrsta hlačevine’ (Razpet 2006), ˈca:jxajna ‘hlačevina’ (Kenda-Jež Diss. 2002: *27), prvotno kol (o cerklj. kol na -ajne < -anje Furlan, JZ 16/2, 2010, 35ss.).
Rekonstrukcija in primerjalno gradivo
Isln. ˈca:jg m ‘vrsta trpežne, a cenene tkanine, ki se je predvsem uporabljala za izdelovanje hlač’.
bav. n. dial. refleksa *zaig za nvn. Zeug ‘blago’, srvn. ziug ‘blago, material’ (Lexer); bav. refleks ai se je iz srvn. iu razvil iz fonetične predstopnje < äü < < ü̂ (Striedter-Temps 1963: 100, 18s.) oziroma verjetno bolje iu > eu > > > ai. V isto plast izposojenk kot cȃjg spadata npr. tȃjč ‘zlodej’ *‘Nemec’ (: nvn. Deutsch), lajhter ‘svečnik, kandelaber’ (: nvn. Leuchter).
Etimološka razlaga
Pomenski razvoj iz generičnega ‘stvar, reč, material’ v nvn. Zeug < pgerm. *tewgá- ‘navlečeno; uporabna stvar’ *tewha- ‘vleči’ (Pfeifer5: 1605) v označevanje po kvaliteti slabše tkanine (Grimm s.v. Zeug) se je realiziral v okviru tekstilne terminologije.
Diahrona besedna družina
Povezave
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika