Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Samostojni izpis sestavka

štof štofa
samostalnik moškega spola
Narečne oblike
štọ̀ːf   Žabnice
edninamnožina
IMENOVALNIKštọ̀ːf
 Žabnice
RODILNIK(ađ) štọ́ːfa
 Žabnice, Ukve
štọ́ːfu
 Žabnice
DAJALNIKštọ́ːfọ
 Žabnice
TOŽILNIKštọ̀ːf
 Žabnice
štọ́ːfe
 Ukve
ORODNIKzə štọ́ːfam
 Žabnice
Pomenski del
blago
restartpausestop
stàːra máːtẹ od mọ́ːjǥa móːža je wəsˈčəs [...] zrẹ́ːzəwa štọ̀ːf . m̥ pa póːle je pəršíːwəwa uˈkəp m̥ pa [...] je narèːdwa pọ́ːštre   Žabnice
restartpausestop
s tọ̀ːtm̥ štọ́ːfam sa narèːđlẹ ǥwáːnte za trọ́ːče   Žabnice
restartpausestop
sa ʍˈsə štọ́ːfe đabìːlẹ úːkvəx u kšẹ́ːftọ   Ukve
restartpausestop
za pazíːmẹ pˈrou̯ je lọ́ːđnast [...] štọ̀ːf   Žabnice
štọ̀ːf za đjàːt nòːtər fìːđran’e   Žabnice
restartpausestop
štọ̀ːf zə fìərgòːnče   Žabnice
restartpausestop
ta stàːrẹ štọ̀ːf   Žabnice
restartpausestop
ta fàːjn štọ̀ːf   Žabnice
restartpausestop
ta žìːđastẹ štọ̀ːf   Žabnice
italijansko
stoffa, tessuto
nemško
Stoff
restartpausestop
móːščẹ štọ̀ːf   Žabnice
blago za moška oblačila
italijansko
tessuto utilizzato per la confezione di abiti da uomo
nemško
Stoff für die Herrenkleidung
Dokumentiranost v virih
Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar (1894–1895)
ne obstaja
Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2. izdaja (2014)
Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten (1982–)
obstaja
štof
Oman: Naša špraha: Ziljsko narečje iz Ukev (2011)
obstaja
štôf
Makarovič: Zilja (1991)
obstaja
štof ‘volneno in polvolneno kupivno blago’ (str. 59)
Domenig: Abiti e Costumi – Kleider und Trachten (2004)
ne obstaja
nemško narečno Sto:f (str. 169), Tuach ‘panno, panno di lana’ (str. 170)
PRIMERJAJ: blago
Slovar oblačilnega izrazja ziljskega govora v Kanalski dolini