Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.

Zadetki iskanja

Pravopis
..(á)lec -lca [u̯c] m. prip. obr. (ȃ)
1. člov. 'vršilec' brálec, malikoválec; živ. sesálec
2. [lc, v nekaterih primerih tudi u̯c] 'vršilnik' kazálec, mešálec, sesálec; prim. ..lec
Pravopis
..(á)len -lna -o prip. obr. (ȃ)
1. 'uporabnost, namenjenost' čakálen, igrálen, pomirjeválen
2. 'namembni pridevniki' hujšálen, likálen, prálen
3. 'povezanost s tem, kar imenuje samostalniška podstava' centrálen, fizikálen, geniálen; prim. ..len
Pravopis
..(á)lka ž. prip. obr. (ȃ)
1. [u̯k] člov. 'vršilka' brálka, obvezoválka
2. [lk] 'vršilnica' črpálka, tipálka, vezálka; prim. ..ka
Pravopis
..(á)lna ž. prip. obr. (ȃ)
1. 'vršilnica' brizgálna
2. 'prostor, mesto dejanja' prodajálna; prim. ..a2
Pravopis
..(á)lo s. prip. obr. (á)
1. člov. 'vršilec' dremálo, gobezdálo
2. 'vršilnik' bodálo, dihálo, godálo
Pravopis
..(á)m m. prip. obr. (ȃ) ʻrezultat dejanjaʼ telegrám, sonográm
Pravopis
..(á)nje1 s. prip. obr. (á) ʻdejanjeʼ spánje; prim. ..nje
Pravopis
..(á)nje2 s. prip. obr. (ȃ) ʻdejanjeʼ kupovánje; prim. ..nje
Pravopis
..(a)nje s. prip. obr.
1. 'dejanje' gíbanje, pobíranje, konzultíranje
2. 'rezultat dejanja' snov. žáganje; prim. ..nje
Pravopis
..(á)telj m. prip. obr. (ȃ)
1. člov. 'vršilec' predlagátelj, ravnátelj
2. 'vršilnik' kazátelj; prim. ..telj
Pravopis
..(á)tev ž. prip. obr. (ȃ) ʻdejanje, rezultat dejanjaʼ spregátev, trgátev; prim. ..tev
Pravopis
..(á)va ž. prip. obr. (ȃ) ʻdejanjeʼ izpeljáva, menjáva, zidáva
Pravopis
..(á)vec -vca m. prip. obr., pri korenih z izglasnim l, lj na koncu podstave; tudi ..(á)lec (ȃ) člov. 'vršilec' razpravljávec, veslávec; prim. ..vec
Pravopis
..(á)ven -vna -o prip. obr. (á; ȃ) dejáven, mikáven, zveličáven; prim. ..ven
Pravopis
..(al)íšče s. prip. obr. (í) ʻprostor, mesto dejanjaʼ napajalíšče; prim. ..íšče
Pravopis
..(ar)ica ž. prip. obr.
1. 'nosilka lastnosti' méčarica, úharica, pljúčarica
2. 'vršilnica' štóparica; prim. ..ica
Pravopis
..(átik)a ž. prip. obr. (á)
1. 'popredmetena (tudi metonimična) lastnost' idiomátika, shemátika, sistemátika
2. 'skupno ime' aksiomátika, problemátika, simptomátika; prim. ..a2
Pravopis
..(č)i varianta prip. obr. nedoločnika; gl. ..i1
Pravopis
..(č)ki -a -o prip. obr. kméčki; v znanih lastnih imenih Donáčka gôra, Goríčko; pokr. hóčki; prim. ..(š)ki
Pravopis
..(énc)a ž. prip. obr. (ẹ̑) ʻdejanjeʼ fluorescénca, fosforescénca, luminescénca; prim. ..a2
Število zadetkov: 92617