Zadetki iskanja

Celotno geslo Frazeološki
á Frazemi s sestavino á:
če si rékel á, rêci šè b, naučíti se od á do ž [čésa, o čem], od á do ž
Celotno geslo Frazeološki
abecéda Frazemi s sestavino abecéda:
bojeváti se z abecédo čésa, boríti se z abecédo čésa, naučíti kóga abecéde čésa, naučíti se abecéde čésa, ne obvládati niti abecéde čésa, ne poznáti niti abecéde čésa, poznáti abecédo čésa, seznaníti se z abecédo čésa, seznánjati kóga z abecédo čésa, učíti kóga abecéde čésa, učíti se abecéde čésa, začéti z abecédo čésa
Celotno geslo Frazeološki
Ábraham Frazemi s sestavino Ábraham:
preselíti se k Ábrahamu, priblížati se Ábrahamu, spoznáti pri Ábrahamu, sréčati Ábrahama, srečeváti Ábrahama, vídeti Ábrahama
Celotno geslo Frazeološki
ábrahamka Frazemi s sestavino ábrahamka:
ábrahamka
Celotno geslo Frazeološki
Ábrahamov Frazemi s sestavino Ábrahamov:
Ábrahamov otròk, Ábrahamov ród, Ábrahamov sín, Ábrahamova hčí, Ábrahamova léta, Ábrahamovo naróčje, kot v Ábrahamovem naróčju
Celotno geslo Frazeološki
ábrahamovati Frazemi s sestavino ábrahamovati:
ábrahamovati
Celotno geslo Frazeološki
ábrahamovec Frazemi s sestavino ábrahamovec:
ábrahamovec
Celotno geslo Frazeološki
ad acta Frazemi s sestavino ad acta:
bíti ad acta, dáti kàj ad acta, správiti kàj ad acta
Celotno geslo Frazeološki
Ádam Frazemi s sestavino Ádam:
nág kot Ádam
Celotno geslo Frazeološki
ádamica Frazemi s sestavino ádamica:
ádamica
Celotno geslo Frazeološki
ádamka Frazemi s sestavino ádamka:
ádamka
Celotno geslo Frazeološki
Ádamov (ádamov) Frazemi s sestavino Ádamov (ádamov):
Ádamov otròk, Ádamov ród, Ádamov sín, Ádamova déca, Ádamova žêna, ádamovo jábolko, Ádamovo rébro, bíti Ádamov sín, bíti v Ádamovem kostímu, bíti v Ádamovi obléki, v Ádamovem kostímu, v Ádamovem kostúmu, v Ádamovi obléki
Celotno geslo Frazeološki
ádamovec Frazemi s sestavino ádamovec:
ádamovec
Celotno geslo Frazeološki
ádamovka Frazemi s sestavino ádamovka:
ádamovka
Celotno geslo Frazeološki
adíjo Frazemi s sestavino adíjo:
[in] potém adíjo kdó/kàj, íti kómu kàj adíjo, porêči kómu/čému adíjo, rêči kómu/čému adíjo
Celotno geslo Frazeološki
adút Frazemi s sestavino adút:
bíti glávni adút, bíti močán adút, držáti vsè adúte v rôkah, iméti močán adút [v rôkah], iméti svôje adúte, iméti vsè adúte v rôkah, izbíti kómu iz rôk zádnji adút, izgubíti zádnji adút, izigráti svôje adúte, izkorístiti [vsè] svôje adúte, [kot] glávni adút, močán adút, nàjmočnéjši adút, potégniti iz rokáva [šè] zádnji adút, razkríti [vsè] svôje adúte, skríti svôje adúte, skrívati svôje adúte, uporábiti [kàj] [kot] zádnji adút, vréči šè zádnji adút, zádnji adút, zaigráti svôje adúte
Celotno geslo Frazeološki
áfna Frazemi s sestavino áfna:
áfne gúncati, gúncanje áfen
Celotno geslo Frazeološki
afnánje Frazemi s sestavino afnánje:
afnánje
Celotno geslo Frazeološki
afnaríja Frazemi s sestavino afnaríja:
afnaríja
Celotno geslo Frazeološki
afnáti se Frazemi s sestavino afnáti se:
afnáti se
Število zadetkov: 3002