Zadetki iskanja

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja

Besedje16
a1 sam. m ♦ P: 1 (TPs 1566)
Besedje16
a2 sam. ♦ P: 3 (TT 1577, TT 1581-82, DB 1584)
Besedje16
a3 [ime črke] sam. ♦ P: 3 (TA 1566, KB 1566, KPo 1567)
Besedje16
a4 črka ♦ P: 11 (TA 1550, TA 1555, TA 1566, KB 1566, KPo 1567, TC 1575, DJ 1575, TT 1581-82, DB 1584, BH 1584, DC 1585)
Besedje16
a5 glas ♦ P: 6 (TA 1550, TA 1555, TA 1566, KB 1566, BH 1584, DC 1585)
Besedje16
a6 vez. ♦ P: 3 (KB 1566, KPo 1567, JPo 1578)
Besedje16
a7 čl. ♦ P: 2 (KPo 1567, JPo 1578)
Besedje16
a8 končnica ♦ P: 1 (BH 1584)
Besedje16
aamoriterski gl. amoriterski ♦ P: 1 (DB 1578)
Besedje16
aar [rabelj] sam. m ♦ P: 1 (TT 1557)
Besedje16
aaronski gl. aronski ♦ P: 1 (TPs 1566)
Besedje16
ab zlog ♦ P: 4 (TA 1550, TA 1555, KB 1566, DC 1585)
Besedje16
abačica sam. ž ♦ P: 1 (TAr 1562)
Besedje16
abat sam. m ♦ P: 2 (DB 1584, MD 1592)
Besedje16
abba sam. m aram. ♦ P: 13 (TC 1550, TT 1557, TR 1558, TT 1560, TO 1564, TL 1567, KPo 1567, DPa 1576, JPo 1578, TkM 1579, TT 1581-82, DB 1584, ZK 1595)
Besedje16
abec sam. m ♦ P: 1 (TPs 1566)
Besedje16
abece1 sam. s ♦ P: 1 (TA 1566)
Besedje16
abece2 sam. ♦ P: 2 (TL 1561, TT 1577)
Besedje16
abecedaria [rod. ed.] gl. abecedarium ♦ P: 1 (TC 1555)
Besedje16
abecedaria [rod. ed. itd.] gl. abecedarium ♦ P: 1 (TA 1555)
Število zadetkov: 27759