Zadetki iskanja

Botanika
aapa bárje -- -a s
Botanika
ABA -- ž neskl.
Botanika
abaksiálna strán lístne plôskve -e straní -- -- ž
Botanika
àbiótski dejávnik -ega -a m
Botanika
àbiótski okóljski dejávnik -ega -ega -a m
Botanika
àbiótski strés -ega -a m
Botanika
àbiótsko onesnáženje -ega -a s
Botanika
ABP-proteín -a m
Botanika
abscizíja -e ž
Botanika
abscizíjska plást -e plastí ž
Botanika
abscizíjsko tkívo -ega -a s
Botanika
abscizínska kislína -e -e ž
Botanika
absolútna pokrôvnost -e -i ž
Botanika
absolútna značílnica -e -e ž
Botanika
absolútna zráčna vlága -e -e -e ž
Botanika
absolútno zastíranje -ega -a s
Botanika
absórpcija vôde -e -- ž
Botanika
absorpcíjska cóna koreníne -e -e -- ž
Botanika
absorpcíjski lásek -ega -ska m
Botanika
absorpcíjsko tkívo -ega -a s
Število zadetkov: 6728