Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Pravopis
..án1 -a m. prip. obr. (ȃ) člov.
1. 'nosilec lastnosti' dolgán, velikán, pesján
2. 'prebivalec' Italiján, Slován; Ločán
3. 'član, pripadnik' cisterciján, frančiškán
Celotno geslo ePravopis
badoglianec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
badoglianca tudi badoljevec badoljevca tudi badoglievec badoglievca samostalnik moškega spola
podpornik Pietra Badoglia
nekdaj, slabšalno Italijan
IZGOVOR: [badoljánəc], rodilnik [badoljánca] tudi [badóljevəc], rodilnik [badóljeu̯ca]
BESEDOTVORJE: badogliančev tudi badoljevčev tudi badoglievčev
Celotno geslo Frazemi
gódlja Frazemi s sestavino gódlja:
bíti do vratú v gódlji, bíti v gódlji, izvléči se iz gódlje, [lépo] gódljo skúhati kómu, pomágati kómu iz gódlje, potegníti kóga iz gódlje, rešíti se iz [velíke] gódlje, znájti se v gódlji
Celotno geslo ePravopis
hegeljanec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
hegeljanca samostalnik moškega spola
privrženec Heglovega nauka
IZGOVOR: [hẹgəljánəc], rodilnik [hẹgəljánca]
BESEDOTVORJE: hegeljančev
Prekmurski
Ìtal -a m Italijan: Vtom táli ſzo naj prednyejſi Vlahi, ali Taliánje (Itali) KŠ 1771, A5a
Celotno geslo ePravopis
Italija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Italije samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
polno ime Republika Italija
država v Evropi
IZGOVOR: [itálija], rodilnik [itálije]
BESEDOTVORJE: Italijan, Italijanka, Italijanov, Italijankin, italijanski
Pravopis
Itálija -e ž, zem. i. (á) |evropska država|: v ~i
italijánski -a -o (ȃ)
Italijàn -ána in Italiján -a m, preb. i. (ȁ á; ȃ)
Italijánka -e ž, preb. i. (ȃ)
Celotno geslo ePravopis
Italijan
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Italijana samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
IZGOVOR: [italiján] in [italijàn], rodilnik [italijána]
BESEDOTVORJE: Italijanov
Celotno geslo Kostelski
Italijantaliˈjaːn -a m
Jezikovna
Kako se imenuje prebivalec Kosova?

Zanima nas, ali je Kosovčan edina pravilna oblika za prebivalce Kosova? http://www.fran.si/iskanje?View=1&Query=kosovo

Vsaj tako pravi Slovenski pravopis, zelo velikokrat pa zasledimo tudi Kosovar.

Celotno geslo Frazemi
krí Frazemi s sestavino krí:
bíti iz mesá in krví, bíti módre krví, do krví, do zádnje káplje krví, hládna krí, hlepéti po kŕvi [kóga], húda krí, iméti kàj v kŕvi, iméti módro krí, iz mesá in krví, [kàkor] krí in mléko, [kàkor] mléko in krí, krí in mesó, krí je búhnila kómu v glávo, krí je gnálo kómu v glávo, krí je izgínila kómu z líc, krí je pognálo kómu v glávo, krí je sílila kómu v glávo, krí je šínila kómu v glávo, krí je šlà v glávo kómu, krí je têkla v potókih, krí je udárila kómu v glávo, krí je zalíla kómu obràz, krí je zastála kómu v žílah, krí je zledenéla kómu v žílah, krí ledení kómu v žílah, krí ni vôda, krí têče kjé, krí vrè kómu [v žílah], krí za krí, krí zavrè kómu [v žílah], mesó in krí, mírna krí, mírno krí, módra krí, ne umazáti si rôk s krvjó, ohraníti hládno krí, ohraníti mírno krí, píti krí kómu, plačáti kàj s krvjó, plemeníta krí, postati mesó in krí, preíti kómu v krí [in mesó], preíti kómu v mesó in krí, prelíti krí kóga, prelíti krí [za kóga/kàj], prelívati krí [za kóga/kàj], príti kómu v mesó in krí, púščati kómu krí, rdèč kot krí, scáti krí, tičáti v kŕvi kómu kàj, umazáti si rôke s krvjó, v kŕvi je kómu kàj, vróča krí, vróča krí se je ohladíla
Celotno geslo ePravopis
Lah
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Laha samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko nadomestno ime
nekdaj prebivalec Laškega
slabšalno, tudi z malo začetnico lah Italijan
IZGOVOR: [làh], rodilnik [láha]
BESEDOTVORJE: Lahov
Pravopis
Làh2 Láha m, preb. i. (ȁ á) slabš. |Italijan|
Láhinja -e ž, preb. i. (á) slabš.
Celotno geslo Pohlin
Lah [lȁh] samostalnik moškega spola

Italijan

Svetokriški
Lah -a m prebivalsko lastno ime Italijan: je bila eniga Laha tož. ed. sa mosha vſela ǀ ali ſo Nemzi, krajnzi, lahi im. mn., Shpanigary (III, 543) ǀ kakor Lahy im. mn. pravio (III, 403) < pslovan. *Vőlxъ ‛Roman’ ← germ. po kelt. plemenu lat. Valcae
SSKJ²
lahón -a m (ọ̑slabš.
1. pripadnik neitalijanskega naroda, zavzemajoč se za italianizacijo: lahoni in nemčurji
2. Italijan: upreti se lahonom
Pravopis
Lahón -a m, preb. i. (ọ̑) slabš. |Italijan|
Lahónka -e ž, preb. i. (ọ̑) slabš. |Italijanka|
lahónski -a -o (ọ̑) slabš.
Pravopis
Láško2 -ega s, zem. i. (ȃ) star. Italija
láški -a -o (ȃ) star. italijanski
Làh Láha m, preb. i. (ȁ á) star. Italijan
Láhinja -e ž, preb. i. (ȃ) star. Italijanka
SSKJ²
makarónar -ja m (ọ̑)
pog., slabš. Italijan: hotel za petične makaronarje
Celotno geslo ePravopis
makaronar
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
makaronarja samostalnik moškega spola
ljubitelj testenin
slabšalno Italijan
IZGOVOR: [makarónar], rodilnik [makarónarja]
BESEDOTVORJE: makaronarjev
Število zadetkov: 34