Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.

Zadetki iskanja

SSKJ²
dežêla -e ž, rod. mn. stil. deželá (é)
1. obsežnejše, s kakimi značilnostmi povezano, zaokroženo ozemlje: govorica se je hitro raznesla po deželi; vojske in bolezni so razsajale po deželi; gorata dežela; domača, tuja dežela; daljne, neznane dežele; lepa, pravljična dežela; slovenska, štajerska dežela / deveta dežela v pravljicah daljna; v kateri se človeku zelo dobro godi; dežela pomaranč; ekspr. dežela Prežihovega Voranca Koroška; ekspr. dežela tisočerih jezer Finska; ekspr. dežela vzhajajočega sonca Japonska; dežela na sončni strani Alp Slovenija / jesen prihaja v deželo
// publ. organizirana politična skupnost, ki ima na prostorsko omejenem ozemlju suvereno oblast; država: imeti dobre odnose s sosednjimi deželami; kapitalistična, nerazvita dežela; podjarmljene, zatirane dežele; afriške dežele / dežele v razvoju / Proletarci vseh dežel, združite se! geslo mednarodnega delavskega gibanja
2. v nekaterih državah v sklopu države oblikovana pokrajinska enota s svojo upravo, zastopstvom in pravom: avtonomna dežela / avstrijske dežele
3. območje zunaj večjih mest: prišli so ljudje z dežele in iz mesta; oditi na deželo; na deželi si je okrepil zdravje; živeti na deželi
● 
iron. nekaj je gnilega v deželi danski v določenem kraju, družbi, organizaciji je veliko nepravilnosti, pokvarjenosti; star. jutrove dežele države Bližnjega vzhoda; ekspr. iti v krtovo deželo umreti; ekspr. obljubljena dežela kjer je izobilje; kjer se izpolnijo želje, pričakovanja; izredno ugoden kraj za koga ali za kako dejavnost
♦ 
ekon. beg z dežele odseljevanje ljudi v mesta; zgod. habsburške dedne dežele Štajerska, Koroška, Kranjska
Celotno geslo Sinonimni
dežêla -e ž
obsežnejše, s kakimi značilnostmi povezano, zaokroženo ozemlje pojmovnik
SINONIMI: zastar. dežel | ekspr. deželica | publ. zemlja
BESEDNE ZVEZE S SINONIMI: pojmovnik obljubljena dežela  pojmovnik daljna dežela
Pravopis
dežêla -e ž, rod. mn. tudi deželá (é)
1. potovati v tuje ~e; ~ Kranjska; nemška zvezna ~; publ.: sosednje ~e države; ~ vzhajajočega sonca |Japonska|; ~ tisočerih jezer |Finska|
2. |podeželje|: živeti na ~i
Celotno geslo Frazeološki
dežêla Frazemi s sestavino dežêla:
devêta dežêla, dežêla tisočérih jézer, dežêla vzhajajóčega sónca, íti v kŕtovo dežêlo, nékaj gnílega je v dežêli Dánski, obljúbljena dežêla, odíti v kŕtovo dežêlo, správiti kóga v kŕtovo dežêlo
Celotno geslo Etimološki
dežéla -e ž
Pleteršnik
dežéla,* -ę̑, f. 1) das Land; deželo prepovedati komu, jemanden verbannen, Meg.; žitna, vinska d., ein Getreide-, Weinland; deveta d., ein fernes, mythisches Land; krtova dežela = das Grab; v krtovo deželo iti = sterben; — 2) (po nem.) das Land (im Gegensatz zur Stadt): iz mesta in z dežele, LjZv.; — tudi: dežę̑la.
Pleteršnik
dežéla (dodatek k slovarju), dežéle, -elę́, (Cv., nam. -ę̑).
Vorenc
dežela žF109, Affricaẛamorska deshela; agyrtapo desheli klatesh; areatudi ena ſuha deṡhela, gubnu; dictioderṡhava, ladanîe, deṡhela; DorasDrava tekozha voda v'ṡhtajerski deṡheli; externusvunaini, ptuji, s'ene druge deṡhele; exularev'pregnanîu réven biti, ne ſmeiti damu, ali v'deṡhelo priti; geometres, vel geometrakateri tá ſveit ali deṡhele mèri; Illyrisſlovénṡka deṡhela; incola arbordrivú s'ene druge deṡhele; insula, -aeottok, enu meiſtu deṡhele na ſredi vodè; Latium, -ÿta latinṡka deṡhela v'laṡhki deṡheli poleg Rima; patria, -dumozhetina, ali domazha deṡhela; proceresti viſhi eniga méſta, ali deṡhelè glavarji; provincia, -aeDeṡhela, derṡhava; regio, -onisdeṡhela, okuliza, ſtrán; regnum, -nikraileſtvu, eniga kraila deṡhela; rusticatiokmetovanîe, na deṡheli, ali na puli prebivanîe; scolymoslaṡhki oſſad, v'deṡheli naſhi ga je doſti; subvectiopodpelanîe, ali pelanîe zheṡ deṡhelo; tenere provinciamdeṡhelo derṡhati, ali viṡhati; terra, -aeṡemla, perſt: deṡhela; vestrans, -tisvaſhe deṡhelè, ali vere: ali is vaſhiga kraja
Svetokriški
dežela -e ž dežela: cella njegova deshela im. ed. je polna kobilz ǀ v' Indij je ena deshela im. ed., v' kateri Ludje ſvoje laſſy dauge noſſio ǀ vſakatera hisha ima ſvojga Gospodarja, vſakateri terh ima ſvojga Rihtaria, vſakateru meſtu ſvojga Capitana, vſakatera deshela im. ed. ſvojga Firshta, vſakateru krajleſtvu ſvojga Krajla ǀ Sprizhat meni more Shpansha, Franska, inu lashka deſhela im. ed. ǀ nasha deshela im. ed. od ſushe inu sheje nebo konzhana ǀ je s'dalne deshele rod. ed. prishal ǀ ga je bil s'deshele rod. ed. pregnal ǀ Gorje taiſti desheli daj. ed., v' kateri en nepameten Krajl regera ǀ s: Peter ſe oberne pruti Lashki Desheli daj. ed. ǀ pruti tei deshele daj. ed. te oblube ǀ Ludje ſo bily perſileni ſvojo deshelo tož. ed. pustiti ǀ Samurizi cello Spansko deſhelo tož. ed. ſo bily obrupali ǀ skoraj vſaku lejtu nouu furm v'deshelo tož. ed. pride ǀ nuzne rizhy bodo vidili, lepe navuke, inu arznie v'deſhelo tož. ed. nasaj prinesli ǀ ſo mogozhna Gospoda v' Lashki, Nemshki, Shtajerski, Coroshki, inu Krajnski desheli mest. ed., inu v' Shpanskim Krajlevſtvi ǀ kuga je bila sazhela v' ſamurski deſheli mest. ed. ǀ V' shtajerski deshelli mest. ed. je bil en Gospud ǀ eden rajsha pò ptvy deſeli mest. ed. ǀ vſe kar je bilu v'desheli mest. ed. oſianiga ſo bile konzhale ǀ vus Egypt, inu tudi druge deshele im. mn. ob zaſsu taiste velike lakoti … sadosti kruha ſo imele ǀ te druge deſhele im. mn. y napumozh prideio ǀ Trije krajli is dalnih deshel rod. mn. ǀ ty trye krajly ſo bily is dalnih deshil rod. mn. prishli v' Bethlehem Jeſuſa obyskati ǀ kateri je pot ſvojo oblaſtio imel duei, inu duaiſti deſſel rod. mn. ǀ Stan teh Kupzou je en ſtar ſtan, nuzen, inu potreben vſem deshelam daj. mn. ǀ vſe druge deshele tož. mn. is oroshiom ſo bily premagali ǀ v'dalne deſhele tož. mn. ſo ga bily predali ǀ pobegnio v'gorKejshi desèle tož. mn. ǀ v' mej drugimi Gospodizhnami ſe je ſvetila v' nashih deshelah mest. mn.
Besedje16
dežela sam. ž ♦ P: 44 (TC 1550, TA 1550, TC 1555, TE 1555, TM 1555, TT 1557, TR 1558, TT 1560, TL 1561, TAr 1562, *P 1563, TO 1564, TPs 1566, TA 1566, KB 1566, TC 1567, TL 1567, TP 1567, KPo 1567, TC 1574, TC 1575, DJ 1575, DPa 1576, TT 1577, JPo 1578, DB 1578, TkM 1579, DC 1579, DBu 1580, DPr 1580, DC 1580, TT 1581-82, DB 1584, DC 1584, DM 1584, BH 1584, DC 1585, TtPre 1588, MD 1592, TPo 1595, TfM 1595, TfC 1595, ZK 1595, MTh 1603)
Geografija
dežêla -e ž
Črnovrški
dežela
Zadrečki
dežela ž
Celotno geslo Kostelski
dežela gl. dežel
Besedje16
Angelska dežela [Anglija] gl. angelski, dežela ♦ P: 1 (MD 1592)
Svetokriški
Jutrova dežela -e -e ž zemljepisno lastno ime Jutrovo: Nevejſte de ſim is Jutrove deshele rod. ed. ǀ je bil is Jutrave deshele rod. ed. prishal ǀ uny Trje Krajly s' jutrove deshele rod. ed. ǀ s'jutrove deſhele rod. ed. ǀ v'Iutrovi desheli mest. ed. ſe je bila nym perkaſala Jútrovo, dežele vzhodno od Sredozemskega morja, v večini primerov vzhodno od Palestine
Pravopis
Nôva dežêla -e -e ž, zem. i. (ó é) |dvojni otok v Severnem ledenem morju|: na ~i ~i
novodežêlski -a -o (é; ȇ)
Besedje16
Slovenska dežela gl. dežela, slovenski ♦ P: 1 (DB 1584)
Pravopis
Svéta dežêla -e -e ž, zem. i. (ẹ́ é) Palestina: v ~i ~i
Število zadetkov: 19