Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

SSKJ²
drúžba -e ž (ȗ)
1. skupnost ljudi in celotnost njihovih odnosov: človeška družba; sodobna družba; gospodarstvo, življenje družbe; družina je osnovna celica družbe; najvplivnejša plast družbe; dialektično pojmovanje družbe; problemi današnje družbe; razvoj, ureditev družbe; odnos do družbe; nauk o družbi / ekonomizirana družba ki gleda na stvari le z ekonomskega stališča / družba je prevzela v svoje roke vsa proizvajalna sredstva
2. s prilastkom na določen gospodarski in politični način organizirana skupnost ljudi: kapitalistična, socialistična družba; razredna družba; poskusi graditve nove, brezrazredne družbe / patriarhalna, rodovno-plemenska družba
// ljudje v taki skupnosti: takratna fevdalna družba ga je prezirala
3. skupina ljudi, ki jih družijo skupni interesi, zlasti zabava: družba je posedla okoli mize; vsa družba se je imenitno zabavala; uvesti koga v družbo; glasna, vesela družba; izbrana, kavarniška, pivska, zaključena družba; v to gostilno redno zahaja družba profesorjev / vedenje v družbi / bil je vodja rokovnjaške družbe
// prisotnost koga, zlasti zaradi zabave: izogibaj se njegove družbe; sam zase se drži, ne mara družbe, za družbo; pog. on je dober za družbo družaben, zabaven; biti v družbi s kom; ni čutil potrebe po človeški družbi; prijetno se počuti v ženski družbi / povsod se je pojavljala v družbi svoje prijateljice
4. navadno s prilastkom podjetje z več solastniki ali delničarji: filmska, letalska, petrolejska, trgovska družba; nacionalizacija bank in zavarovalnih družb / delniška družba [d. d.] družba, pri kateri (osnovni) kapital predstavljajo delnice, katerih lastniki so glede na vložek posamezni vlagatelji; komanditna družba trgovska družba, v kateri nekateri člani jamčijo z vsem svojim premoženjem, drugi pa le do višine vloženega deleža; pooblaščena investicijska družba [PID] posredniška družba med posameznimi imetniki lastniških certifikatov in podjetji z namenom zbiranja certifikatov in odkupa delnic; družba za upravljanje [DZU] družba, ki se ukvarja z upravljanjem (investicijskih) skladov; družba z neomejeno odgovornostjo [d. n. o.] družba, ki nima osnovnega kapitala in za katero družbeniki odgovarjajo z vsem svojim premoženjem; družba z omejeno odgovornostjo [d. o. o.] družba, za ustanovitev katere je potreben osnovni kapital, sestavljen iz vložkov družbenikov, in za katero ti načeloma odgovarjajo le do višine svojega vložka
● 
dela mu družbo je z njim, da ni sam; Mohorjeva družba slovenska založba, ki izdaja literarne in poljudnoznanstvene knjige, zlasti verskovzgojne vsebine; Prešernova družba slovenska založba, ki izdaja literarne in poljudnoznanstvene knjige, namenjene širokemu krogu bralcev; preg. po slabi družbi rada glava boli
♦ 
rel. Marijina družba cerkvena organizacija, katere člani se po Marijinem zgledu trudijo biti čim boljši kristjani; šol. spoznavanje narave in družbe nekdaj učni predmet o tem v osnovni šoli
Pravopis
drúžba -e ž (ȗ) razmerje med ~o in posameznikom; delniška ~; pojm. prijetno se počutiti v ~i sodelavcev
Celotno geslo Sinonimni
drúžba -e ž
1.
skupnost ljudi in celotnost njihovih odnosovpojmovnik
SINONIMI:
publ. družbena skupnost, publ. skupnost
2.
skupina ljudi, ki jih družijo skupni interesipojmovnik
SINONIMI:
druščina, tovarišija, slabš. banda, ekspr. bratovščina, zastar. društvo, zastar. družina, zastar. kampa, neknj. pog. klapa, neknj. pog. kompanija, neknj. pog. španovija, zastar. zadruga, knj.izroč. združba
3.
podjetje z več solastniki ali delničarjipojmovnik
SINONIMI:
zastar. kompanija
Celotno geslo Etimološki
drȗžba – glej družīti
Pleteršnik
drȗžba, f. 1) = druščina, die Gesellschaft; vesela d., lustige Gesellschaft; — verska d., eine Glaubensgesellschaft, nk.; — die Gemeinschaft, Mur., Cig., Jan.; d. zakonska, d. svetnikov, Cig.; — 2) = društvo 1), die Gesellschaft, der Verein, Cig., Jan.; kmetijska družba, die Ackerbaugesellschaft; delničarska d., die Actiengesellschaft, DZ.; bankovna d., die Bankgesellschaft, DZ.; — tudi: družbà, Kr.-Valj. (Rad).
Prekmurski
drǘžba -e ž
1. družba, druščina: drüsba KOJ 1833, 178; púntarszke drü'sbe glávar KOJ 1848, 95; Drüžbe svétoga Števana AI 1878, 1; Drüžbe svétoga Števana BJ 1886, 1; ki szo na nouvo prisli v drü'sbo KOJ 1845, 93; nej malo poménsao Tokoliovo drü'sbo KOJ 1848, 97; Rad gúcsi v-drü'sbi KOJ 1845, 31
2. skupina, skupnost: Divje koze v drüžbi živéjo AI 1878, 16; Škvorc živé v veliki drüžbaj AI 1878, 28
Vorenc
družba žF19, centuriaenu od ſtú ṡholnerjou kardelu, druṡhba, ſediszhe; coëtusṡbraliṡzhe, gmaina, enu v'kúp ṡbraliṡzhe ludy, s'hodiṡzhe druṡhba ludy; comitatus, -us, comitivadruṡhba, ſpremlenîe; consortiumtovariſhtvu, druṡhba; contuberniumdruṡhtvu, druṡhba, v'kupai ṡhivénîe, ali prebivanîe teh ṡholnerjeu; gregalis, -lekar ſliſhi k'eni gmain druṡhbi, ali k'enimu kardelu ṡhivine; gynaeceumena kamra sa Goſpè, druṡhba goſpoiṡkih ludy, ṡhenṡkiga ſpolá; manipularis, -reis takeſhne druṡ[h]be; manipulatimod ene druṡhbe do druge; manipulus, -litudi manipulus militumena druṡhba ṡholnerjou; manus, -usroka: tudi enu kardelu, ali druṡhba voiṡzhakou; octojugesnyh oſſem ene druṡhbè, ali tovaruṡhtva ṡkupai perſeṡhenih, inu ṡveṡanih; primanity nar imenitniſhi ſveitniki per voiṡki, zhes vſe ṡholnerṡke druṡhbè; scala, -aeena druṡhba ṡholnerjou; scalaristá kateri je is ṡholnerṡke druṡhbe; senaculum, -liſodna hiſha, kir Goſpudje v'pravdi ſidè, ſveitovanîa hiſha, ali meiſtu, na katerim je tá obſedena druṡhba teh ſveitnikou; sodalitas, sodalitiumdruṡhba, tovariṡhtvu, bratovṡzhina; turma, -aeen kúp, ali kardelu ludy, ali koinikou, druṡhba; turmae auxiliaresdruṡhbe ali kardela voiṡzhakou na pumozh
Svetokriški
družba -e ž družba: katerim ta drushba im. ed. Nebeſhka na shlushbo ſtreshè ǀ vſo ſvojo drushbo tož. ed., inu shivino na en hrib s' ſabo pele ǀ Angeli ſò Jacobu drushbo tož. ed. dershali ǀ eno preſelzo vſel, inu v'drushbi mest. ed. ſvoje lube je predil ǀ v' drushbi mest. ed. teh Angelou ǀ prezej prozh s' ſvoio drushbo or. ed. potegne ǀ vy v'Cerkvi pred Samo S: Troyzo, inu vſo drushbo or. ed. Nebeſhko ſe ſmeiate ǀ s' veliko drusbo or. ed. Nebeſko
Besedje16
družba sam. ž ♦ P: 30 (TE 1555, TT 1557, TKo 1557, TR 1558, TL 1561, TAr 1562, *P 1563, TO 1564, TPs 1566, TL 1567, KPo 1567, TC 1574, TC 1575, DJ 1575, TT 1577, JPo 1578, DB 1578, TPs 1579, DC 1579, TT 1581-82, DB 1584, DC 1584, DM 1584, TtPre 1588, MD 1592, TPo 1595, TfM 1595, TfC 1595, ZK 1595, MTh 1603)
Zadrečki
družba ž
Bovški
družba ž
Celotno geslo Kostelski
družba gl. društvo, kompanija
Pravo
délniška drúžba -e -e ž
Pravo
drúžba civílnega práva -e -- -- ž
Pravo
drúžba hčérka -e -e ž
Pravo
drúžba jávnega práva -e -- -- ž
Pravo
drúžba máti -e mátere ž
Pravo
drúžba pooblaščênka -e -e ž
Pravopis
Drúžba sv. Ciríla in Metóda -e ~ ~ ~ ~ ž, stvar. i. (ȗ ẹ́ ȋ ọ̑) zgod. |narodnoobrambna šolska organizacija|
Pravopis
Drúžba sv. Mohôrja -e ~ ~ ž, stvar. i. (ȗ ẹ́ ó) Mohorjeva družba
Število zadetkov: 82