Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Svetokriški
Behemot -a m osebno lastno ime Behemot: Gre Behemot im. ed. ǀ ſe oberne k' Behemothu daj. ed. ǀ inu pluni v Behemotha tož. ed. ǀ Lucifer … poklizhe Generala Behemata tož. ed. Behemót, eden Luciferjevih poveljnikov, v SP poimenovanje neke velike štirinoge živali, verjetno povodnega konja: Poglej Behemota, ki sem ga naredil kakor tebe, hrani se s travo kakor govedo (SP Job 40,15).
Celotno geslo Pohlin
bivol [bívol] samostalnik moškega spola

divje govedo, bivol

PRIMERJAJ: bis

Celotno geslo eSSKJ16
črednik -a (čednik, črednik) samostalnik moškega spola
pastir, ki pase govedo; SODOBNA USTREZNICA: črednik
FREKVENCA: 3 pojavitve v 3 delih
Pleteršnik
drǫ́bniče, -eta, n. ein Stück Kleinvieh: ogrešiti se ne sme ne človek ne živina, ne govedo, ne drobniče, Ravn.; (drobničè, Mur.).
Pleteršnik
govę́dọ, n. 1) das Rind (ein Stück Rindvieh); troje goved, drei Stück Rindvieh, C.; pl. goveda, das Rindvieh; goveda za pleme, za rejo, das Zuchtrind, Cig.; — tudi psovka: ti si pravo govedo! Savinska dol.
Prekmurski
govèdo -a s govedo: I csi ſze govedo dotekne te goré KŠ 1771, 695
Celotno geslo Pohlin
govedo [govẹ́do] samostalnik srednjega spola

žival govedo, LATINSKO: Bos taurus

PRIMERJAJ: bik, krava, tele, vol1

Pleteršnik
góvọ, n., nam. govedo, Kras.
Pleteršnik
izkȏłčkati, -am, vb. pf. = izkolčiti: izkolčkano govedo, C.
Prekmurski
kákšost -i ž kakovost: Adverbium, steri dugoványa ino csinejnya káksoszt naprejdá i zravna KOJ 1833, 104; [dostavki] 3. Kákoszt kázajocsi AIN 1876, 38; Govedo se po tem svojem kákšosti i starosti imenüje AI 1878, 15
Celotno geslo Pohlin
kaldovalnik [kaldovȃu̯nik] samostalnik moškega spola

svečenik, ki daruje žrtveno govedo

PRIMERJAJ: kaldovavec

Celotno geslo Pohlin
kaldovavec [kaldovȃvǝc] (kaldovalec) samostalnik moškega spola

svečenik, ki daruje žrtveno govedo

PRIMERJAJ: kaldovalnik

Pleteršnik
kúljav, adj. 1) verstümmelt, C.; mit verstümmelten Hörnern: k. vol, C.; mit herab- oder gegeneinander gebogenen Hörnern, C.; — ohne Hörner: kuljavo govedo, SlGor.; — 2) = gologlav, ohne Haare, C.; — ohne Haarzöpfe (o ženski), C.; prim. rus. kuljavyj.
Celotno geslo Pohlin
mukati [múkati múkam] nedovršni glagol

oglašati se kot govedo; mukati

Celotno geslo Pohlin
para [pȃra] samostalnik ženskega spola

govedo, živina

Prekmurski
razšériti tudi raširìti tudi rašǘriti -im dov. razširiti: tiszti je tudi zavézani razsériti nyé návadnoga Jezika KOJ 1833, VIII; Da vkup ſzprávleno tiváristvo zdr'sis, i raſiris KM 1783, 74; Sztrêlao je sztrêle szvoje, razsüro je je TA 1848; ka sze po apostolszki jezikaj razséro návuk mestera nyihovoga AIP 1876, br. 6, 8
razšériti se tudi razširìti se tudi rašǘriti se -im se razširiti se: i ſzrczé tvoje ſze preſztráſi i raſiri KŠ 1771, 814; liki ſzinom velim, razsérte ſze i vi vu ſzrczáj vaſi KŠ 1771, 539; Naj sze vogrszki Jezik sze bolye razséri KOJ 1833, III; se čemér naj ne razširi AI 1878, 29; Po celom országi glász sze rasüro AIP 1876, br. 2, 1
razšérjeni tudi razšìrjeni tudi razšǜrjeni -a -o razširjen: Siriánſzki jezik a) kákſi je teda povſzud rasérjeni bio KŠ 1771, A5a; Čuk je po Europi največ razšürjena sova AI 1878, 26; Govedo Razšürjeno je po celom sveti AI 1878, 15; po razsirjenom imányi tu i tam kapejle goriposztaviti dála KOJ 1848, 112; Oreh je veliko lepo drevo, s šürkim razšürjenim vrhom AI 1878, 45; pren. ó Korinthusánczi! ſzrczé naſ je rezsérjeno KŠ 1771, 539
nájrazšerjinéjši -a -e najbolj razširjen: Eta kovina [železo] je najrazšerjinejša AI 1878, 56
Pleteršnik
rogína, f. 1) govedo z dolgimi rogovi, jvzhŠt.; — 2) = rogač, der Hirschkäfer (lucanus cervus), Dol.-Erj. (Torb.).
Pleteršnik
spola, f. = spolovina: govedo imeti na spoli, dati jo na spolo, GBrda.
Prekmurski
stréjla tudi stréla -e ž strela: Hamer, mecs i oſztra ſztrejla je taksi cslovik KŠ 1754, 56; Kako biſztra ſztrejla Vu zmo'znoga rouki BKM 1789, 166; Nas 'sitek je tákſi, kako ſzlejd te ſztrejle SŠ 1796, 30; i djáo me je na csiſzto ſztrejlo i vu ſzvoj tul me je ſzkrio KŠ 1771, 816; Tv’e ſzrditoſzti ſztrejlo Odvzemi od méne KM 1783, 266; I csi ſze govedo dotekne te goré, kamenüvano bojdi, ali ſztrejlov zoſztrejlano KŠ 1771, 695; Ta britka ſzmrt ſzvojom ſztrejlom vſzigdár zanami czila SŠ 1796, 170; On je z-szvojov sztrêlov nê malo kvára delao KAJ 1870. 82; pren. Ah Goszpodne! tvoje ſztrejle ſzo vu meni véznole KŠ 1754, 241; varui me od hüde Vraise jálnoſzti, i nyega ſztrel ognyeni SM 1747, 64; da ſze moja düsa od vſzáki ſztrejl ognyeni obdr'zi KŠ 1754, 226; vari me nyega ſztrejl ognyeni KM 1783, 221; vari mene nyega ſztrejl ognyeni BKM 1789, 362; zamo szo sze oni lüdjé nyihovih mecsov i sztrejl rejsili KOJ 1848, 37; Pokrí prouti vſzejm ognyenim ſztrejlam vraj'zim KŠ 1754, 242; zsterim vgaſziti morete vſze gorécse ſztreile toga hidicſa SM 1747, 27; zaſzlobo te vöre, ſzſterov morete vſze ognyene ſztrejle toga hudoga vgaſziti KŠ 1771, 587; Ár ovo ti neverni nategüjo lok, i sztrêle szvoje naleküjejo na tetivo TA 1848, 9
Prekmurski
tèlčič tudi téočič -a m teliček: I tô bode Goszpo-dni prijétnêse, kak telcsics rogláti i pa zláti TA 1848, 55; Dobro ceno naj má teocsics AIP 1876, br. 1, 1; Nevzemem z tvoje hi'ze telcsicsa, ni kozlov TA 1848, 40; Govedo se za teočiča imenuje AI 1878, 15
Število zadetkov: 24