Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

cvetličárski cvetličárska cvetličársko pridevnik [cvetličárski] STALNE ZVEZE: cvetličarska goba
ETIMOLOGIJA: cvetličar
teolóški teolóška teolóško pridevnik [teolóški] ETIMOLOGIJA: teolog
enakoprávnost enakoprávnosti samostalnik ženskega spola [enakopráu̯nost]
  stanje, ko imajo vsi enake pravice in dolžnosti
ETIMOLOGIJA: enakopraven
bábji bábja bábje pridevnik [bábji]
  1. slabšalno ženski
   1.1. slabšalno ki kaže, izraža lastnosti, ki se stereotipno pripisujejo ženskam
STALNE ZVEZE: babje pšeno
FRAZEOLOGIJA: babja vera, babje poletje, hudič babji
ETIMOLOGIJA: baba
cvetličár cvetličárja samostalnik moškega spola [cvetličár] redko [cvetlíčar]
  1. kdor se poklicno ukvarja s prodajo, vzgojo okrasnih rastlin in njihovo uporabo v šopkih, okrasitvah
   1.1. kdor pridobiva ali je pridobil izobrazbo za tako prodajo, vzgojo in uporabo okrasnih rastlin
ETIMOLOGIJA: cvetlica
ladjedélništvo ladjedélništva samostalnik srednjega spola [ladjedélništvo]
  1. dejavnost, ki se ukvarja z gradnjo in popravljanjem ladij; SINONIMI: ladjedelstvo
ETIMOLOGIJA: ladjedelnica
vlák vláka samostalnik moškega spola [wlák]
  navadno po železnih tirih vozeče vozilo iz med seboj povezanih vagonov, ki jih vleče lokomotiva
STALNE ZVEZE: cestni vlak, ekspresni vlak, hitri vlak, lebdeči vlak, magnetni vlak, muzejski vlak, oklepni vlak, oprtni vlak, spalni vlak, sprinterski vlak, šprinterski vlak, turistični vlak, vlak smrti, zeleni vlak
FRAZEOLOGIJA: kot ekspresni vlak, loviti zadnji vlak (za kaj), ujeti zadnji vlak (za kaj), vlak smrti, vreči se pod vlak, zadnji vlak (za kaj), zadnji vlak (za kaj) odpelje (komu), zamuditi vlak (za kaj)
ETIMOLOGIJA: kakor češ. vlak, hrv., srb., vlȃk, prvotno ‛vlečenje, vleka’, iz vleči, kalk po nem. Zug ‛vlak’ iz ziehen ‛vleči’ - več ...
bogoslôvni bogoslôvna bogoslôvno pridevnik [bogoslôu̯ni] ETIMOLOGIJA: bogoslovje
cvetličárstvo cvetličárstva samostalnik srednjega spola [cvetličárstvo]
  1. dejavnost, ki se ukvarja s prodajo, vzgojo okrasnih rastlin in njihovo uporabo v šopkih, okrasitvah
   1.1. izobraževanje, izobraževalni program o tej dejavnosti
ETIMOLOGIJA: cvetličar
čebelárski čebelárska čebelársko pridevnik [čebelárski] in [čəbelárski] ETIMOLOGIJA: čebelar
čebelár1 čebelárja samostalnik moškega spola [čebelár] in [čəbelár]
  kdor se ukvarja z gojenjem čebel
ETIMOLOGIJA: čebela
enologíja enologíje samostalnik ženskega spola [enologíja]
  1. dejavnost, ki se ukvarja s pridelovanjem in nego vin
   1.1. veda o tej dejavnosti ali študij te vede
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Önologie, angl. oenology, frc. œnologie, iz gr. oĩnos ‛vino’ + gr. ..logía iz lógos ‛beseda, govor’
grafologíja grafologíje samostalnik ženskega spola [grafologíja]
  1. proučevanje pisave za ugotavljanje človekovega značaja
  2. forenzično preiskovanje pisave za ugotavljanje istovetnosti avtorstva rokopisov
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Grafologie iz frc. graphologie, iz graf + gr. ..logía iz lógos ‛beseda, govor’
grafolóški grafolóška grafolóško pridevnik [grafolóški] ETIMOLOGIJA: grafolog
jezikoslôvni jezikoslôvna jezikoslôvno pridevnik [jezikoslôu̯ni] ETIMOLOGIJA: jezikoslovje
klékljarski klékljarska klékljarsko pridevnik [klékljarski] ETIMOLOGIJA: klekljar
krasoslôvni krasoslôvna krasoslôvno pridevnik [krasoslôu̯ni] ETIMOLOGIJA: krasoslovje
mladolétnik mladolétnika samostalnik moškega spola [mladolétnik]
  kdor ne dosega zakonsko določene starosti, navadno osemnajst let, in zato še nima polnih pravno določenih pravic ter dolžnosti
STALNE ZVEZE: mladoletnik brez spremstva, mlajši mladoletnik, starejši mladoletnik
ETIMOLOGIJA: iz mlada leta
fítomedicína fítomedicíne samostalnik ženskega spola [fítomedicína]
  veda, ki se ukvarja z zaščito in zdravljenjem kulturnih rastlin ob napadu škodljivcev, bolezni, ali študij te vede
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. phytomedicine, nem. Phytomedizin, iz gr. phytón ‛rastlina’ + medicina
Število zadetkov: 19