Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

SNB
andragóški -a -o prid. (ọ̑)
ki se nanaša na vzgajanje in izobraževanje odraslih ali na vedo o tem: andragoški center; andragoška stroka; Različne andragoške ustanove ponujajo tečaje za odrasle E andragóg
SNB
bázaSSKJ -e ž (ā)
  báza podátkov -e -- ž (ā, ȃ)
  urejena zbirka medsebojno povezanih podatkov, ki je shranjena na nosilcu podatkov: centralna baza podatkov; računalniška baza podatkov; dostop do baze podatkov; Najpomembnejša novost je baza podatkov o šolajoči se mladini, ki delodajalcem omogoča pravočasen izbor štipendistov in njihovo usmerjanje v dodatno izobraževanje, še preden pridejo v podjetje
Glasujte SNB
catering -a cit. [kêtering-] in kêtering -a m (ȇ)
gostinska dejavnost, ki se ukvarja s pripravo in postrežbo jedi, pijače po naročilu na različnih prireditvah, ob različnih priložnostih: Gostom je na voljo bar, ob prireditvah pa nudijo tudi kulinarične pogostitve v sodelovanju z zunanjo družbo za catering | Podjetje je razširilo svojo dejavnost še na področje gostinstva (slaščičarstvo, ketering) in izobraževanje krupjejev E agl. catering iz cater 'dobaviti, priskrbeti'
SNB
devetlétkar -ja m, člov. (ẹ̑)
učenec devetletne osnovne šole: prvi devetletkarji; Nov koncept tekmovanj za devetletkarje bo potrdil strokovni svet za splošno izobraževanje E devetlétka
SNB
dòdiplómski -a -o prid. (ȍ-ọ̑)
ki se nanaša na univerzitetni študij do diplome: dodiplomski program; dodiplomski študij; dodiplomsko izobraževanje; Za vse tiste, ki se jim ne bo uspelo neposredno vpisati na redni študij v tujini, je morda rešitev kateri izmed programov za izmenjavo študentov na dodiplomski in podiplomski ravni E iz do diplóme
SNB
dòizobraževánje -a s (ȍ-ȃ)
dodatno izobraževanje: Šole, ki izobražujejo učitelje, bi morale poskrbeti za dovolj obsežno in kakovostno doizobraževanje učiteljev novih in v veliki meri prenovljenih predmetov, kot so naravoslovje ter tehnika in tehnologija E dòizobraževáti
SNB
izbírniSSKJ -a -o prid. (ȋ)
  izbírna vsebína -e -e ž (ȋ, í) nav. mn., šol.
  obvezna šolska ali zunajšolska dejavnost, ki si jo učenec sam izbere izmed ponujenih dejavnosti in omogoča pridobivanje takih znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo učenčeve individualne želje in zanimanja: ponuditi izbirne vsebine; obvezne izbirne vsebine; delavnice v okviru izbirnih vsebin; Dijak, ki namerava izobraževanje končati s srednjo šolo, se odloči za izbirne vsebine, iz katerih se pripravlja na zaključni izpit
SNB
kurikulárni -a -o prid. (ȃ)
ki je v zvezi s kurikulom: kurikularni svet; kurikularna komisija; kurikularna prenova; Vzgoja za zdravje je v prenovljeno osnovnošolsko izobraževanje vključena kot medpredmetno kurikularno področje E agl. curricular, nem. curricular iz kuríkul
SNB
módriSSKJ -a -o prid. (ọ́)
  módri ángel -ega -a m, člov. (ọ́, á) ekspr.
  policist: Zaradi prehitre vožnje ga je ustavil modri angel
  módri planét -ega -a m (ọ́, ẹ̑)
  planet Zemlja: Odgovor, kako preprečiti izginjanje vrst z modrega planeta, so poskušali najti na konferenci Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo
SNB
montessori -- cit. [montesóri] v prid. rabi (ọ̑)
ki se nanaša na izobraževanje otroka s poudarkom na spodbujanju samodiscipline, samospoznavanja in samostojnosti ob posebnih delovnih pripomočkih: montessori vrtec in vrtec montessori; montessori pedagogika in pedagogika montessori; Septembra bo vrata odprl prvi katoliški vrtec v Mariboru, v katerem bodo vzgojno-izobraževalni program izvajali po montessori metodi E po italijanski zdravnici, učiteljici in filozofinji Marii Montessori (1870–1952)
SNB
obštúdijski -a -o prid. (ú)
ki poteka, je organiziran ob rednih študijskih dejavnostih: obštudijska dejavnost; obštudijsko izobraževanje; Študentska organizacija se je pripravljena odreči nekaterim svojim obštudijskim projektom in tako zagotoviti sredstva za ustanovitev in delovanje javne agencije za visoko šolstvo E iz ob štúdiju
SNB
vèčdisciplinárni -a -o prid. (ȅ-ȃ)
ki je v zvezi z več disciplinami; multidisciplinarni: večdisciplinarni projekt; večdisciplinarna skupina strokovnjakov; večdisciplinarno raziskovanje; Pospešiti je treba sistematično večdisciplinarno izobraževanje sodnikov in vseh v sodni proces povezanih subjektov E iz vèč disciplín
Število zadetkov: 12