Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

SSKJ²
jézerostil. jezéro stil. jezêro -a s (ẹ̑; ẹ̑; ȇ)
večja kotanja, napolnjena z vodo, zlasti s sladko: jezero presahne; napraviti jezero z umetno pregrado; reka se izliva v jezero; cesta je speljana ob jezeru; voziti se po jezeru; kopati se v jezeru; čisto, globoko jezero; breg, dno, gladina jezera / akumulacijsko, naravno, umetno jezero; ekspr. dežela tisočerih jezer Finska / Bohinjsko jezero / na tej strani jezero odteka jezerska voda
 
geogr. ledeniško jezero nastalo na svetu, ki ga je pokrival ledenik; podzemeljsko jezero v kraškem podzemlju; presihajoče jezero; grad. zajezitveno jezero
// ekspr., s prilastkom kar je podobno jezeru: iz meglenega jezera so se dvigali vrhovi gora; jezera trave / pesn. Kot ptičje krilo nad temnečim jezerom spomina visi pobočje bele gore sanj (G. Strniša)
// knjiž., ekspr., z rodilnikom velika količina, množina: potočila je jezero solz; jezero nadlog
SSKJ²
jézeroin jêzero -a tudi -- s, rod. mn. tudi jezér (ẹ̑; ȇ)
zastar. tisoč1dve jezeri vojakov
Pravopis
jézero1 -a s (ẹ̑) plavati v ~u; poud.: Vrhovi gora so se dvigali iz meglenega ~a |iz megle|; potočiti ~ solz |veliko|
Pravopis
jézero2 -- glav. štev. (ẹ̑) pokr. vzh. |tisoč|: ~ vojakov
Celotno geslo Sinonimni
jézero1 -a s
večja kotanja, napolnjena z vodo, zlasti sladkopojmovnik
GLEJ ŠE SINONIM: veliko3
Celotno geslo Sinonimni
jézero2 -a s
GLEJ SINONIM: tisoč2
Celotno geslo Frazemi
jézero Frazemi s sestavino jézero:
dežêla tisočérih jézer, držáva tisočérih jézer
Celotno geslo Etimološki
jẹ̑zero -a s
Pleteršnik
ję̑zerọ 1., n. der See; ognjeno j., der Feuerpfuhl, Cig.; tudi: jezę̑rọ, Valj. (Rad).
Pleteršnik
ję̑zero 2., num. = tisoč, C., Mik., Št., ogr., kajk., BlKr.; dve jezeri, Št.-Mik.; deset jezer, z deset jezermi, ogr.-Mik.; četiri jezera, z desetimi jezermi, kajk.-Mik.; (tudi indecl.: dve jezero, pet jezero, ogr.-Mik.); — iz madž. ezer, Mik. (Et.).
Prekmurski
jèzero rod. mn. jezér glav. štev.
1. tisoč: Jezero 1000 KM 1790, 96; Amiloſcho pak vcſinim nad jezero pokoleinya onih TF 1715, 18; nad jezero pokoleinya onih ABC 1725, A4b; nad jezero pokoleinya onih SM 1747, 46; Jezeroih snyim pobies SM 1747, 85; [pes] med jezero ludi nájde svojga gospoda AI 1878, 8; keliko jezero 'Zidovov je vorvajoucsi KŠ 1771, 408; milostso pa csinim nad jezero Téjh, ſteri KŠ 1754, 67; da jih je 10 jezér na meszti koncza dálo KOJ 1848; I telko jezér dus v-szuncza tráhi KAJ 1848; Kaj nebeſzki Angyelov jezér vnougi, Sztoji znami BKM 1789, 234; knige ka ſzo valále pétdeſzét jezér pejnez KŠ 1771, 401; ſzte priſztoupili kvnogo jezér angyelom KŠ 1771, 696; Nebojim sze vnogo jezér lüdsztva TA 1848, 4; ſzi veſz ſzvejt hüdi, vjezero nevoljáj Okouli vzéo vezdaj BKM 1789, 21; csi more zdeſzét jezérmi pred onoga idti KŠ 1771, 221
2. v zvezi jezero jezer zelo veliko, mnogo: Jezero jezér zangyelmi ſzpejva KŠ 1754, 273; Jezero jezér lejt miné KM 1783, 287; Jezero jezér z-angyelmi, Szpejva BKM 1789, 455; Ár je moja i zvirina na jezero jezér goráj TA 1848, 40
Celotno geslo Pohlin
jezero [jẹ̑zero] samostalnik srednjega spola

jezero

PRIMERJAJ: jezer

Vorenc
jezero sF3, lacus, -cijeṡeru, karniza, kada pod prèſho, ena brènta, kovazku koritu; lacus faelicisjeṡeru Gmundnerjeu v'Auſtriji; stagnum, -gnijeṡeru, ali ſicer ena ſtojezha voda; prim. izero 
Svetokriški
jezero -a s jezero: Sapovej … njega venu glaboku jeseru tož. ed. urezhi (III, 153) ǀ zhes jeseru tož. ed. (III, 153) ǀ Ta tryeti dan je bil reslozhil, inu na ſvoja gvishna mejſta vode poſtavil, inu morje, ſtudenize, potoke, jeſera tož. mn. restallal (V, 242)
Besedje16
jezero1 sam. s ♦ P: 17 (TT 1557, TR 1558, *P 1563, TPs 1566, KPo 1567, TC 1575, DJ 1575, TT 1577, JPo 1578, DB 1578, TT 1581-82, DB 1584, TtPre 1588, MD 1592, TPo 1595, ZK 1595, MTh 1603)
Besedje16
jezero2 štev. ♦ P: 2 (DB 1584-Reg3, MD 1592-hrv.)
Geologija
jézero -a s
Geografija
jézero -a s
Planinstvo
jézero -a s
Črnovrški
jezero
Število zadetkov: 194