Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

SSKJ²
mréža -e ž (ẹ́)
1. izdelek iz prekrižanih niti, vrvi, žice, med katerimi so okenca, luknjice: delati, plesti mrežo; ograditi z mrežo; gosta, redka, tanka mreža; kovinska, žična mreža; mreža iz viter, vrvi; okenca, zanke mreže / pajek prede, razpreda mrežo pajčevino
// priprava iz tega izdelka, ki se uporablja za lov, zlasti rib: izdelovati, krpati, sušiti mreže; nastaviti, razpeti, vleči mreže; vreči mrežo v vodo; ujeti v mrežo; zajeti ribe z mrežami; najlonske mreže / ribiška mreža
// navadno s prilastkom priprava iz tega izdelka sploh: zamenjati mreže v čistilniku; presejati pesek skozi mrežo; postelja s kovinsko mrežo z mrežasto kovinsko podlago za žimnico, blazino; nesla je kovček in mrežo torbo iz mreže / napeti gugalno mrežo; lasna, ležalna mreža; kovana okenska mreža; mreža za listje; mreža zoper komarje
2. navadno s prilastkom kar je po obliki podobno mreži: narediti mrežo iz testa; papir s črtno mrežo / pod seboj je videl mrežo cest in velike stavbe; mreža gubic ob očeh; pajčevinasta mreža oblakov; modrikasta mreža žil / pesn.: mreža dežja; gledati skozi mrežo solz
3. s prilastkom poti, kanali, napeljave s pripadajočimi objekti na določenem območju; omrežje: daljnovodna, električna, kanalska mreža; razdelilna mreža za plin; železniška mreža / publ., z oslabljenim pomenom izboljšati cestno mrežo ceste
4. s prilastkom objekti, stvari za kako dejavnost, načrtno razporejeni na določenem območju: izpopolniti gostinsko mrežo; organizirati knjigotrško mrežo; gosta meteorološka mreža; preskrbovalna, trgovska mreža / mreža poštnih nabiralnikov, semaforjev, osnovnih šol / računalniška mreža povezava vozliščnih in osebnih računalnikov / publ. odkriti v družbeni stvarnosti celo mrežo zakonitosti cel sistem
// med seboj povezane, načrtno razporejene osebe, organi, ki opravljajo kako dejavnost: vzpostaviti obveščevalno, poverjeniško mrežo; odkriti, zajeti tihotapsko, vohunsko mrežo / mreža agentov, dopisnikov / razširjati letake po svoji mreži
5. nav. mn., ekspr., navadno v zvezi z dobiti, nastavljati, ujeti kar omogoča, da kdo koga zvijačno privabi, pridobi: nastavlja mu mreže; izmotal se je iz njenih mrež; dobil ga je v svoje mreže; ujel se je v ljubezenske mreže
● 
publ. domačini so večkrat potresli, zatresli mrežo dali gol; ekspr. policija je razpenjala mrežo čez vso deželo povsod je imela svoje zaupnike, vse je nadzirala; ekspr. povsod je imel razpredene svoje mreže povsod si je pripravil ugodne okoliščine, razmere za dosego določenega cilja; publ. vratar je rešil mrežo preprečil gol; ekspr. padel je policiji v mrežo policija ga je odkrila, ujela; ekspr. biti za mrežo biti zaprt (v ječi)
♦ 
agr. koreninska mreža vse korenine ene rastline; čeb. matična mreža pregrada, ki loči plodišče od medišča; matična rešetka; elektr. mreža elektroda med anodo in katodo elektronke; mrežica; svinčena mreža v svinčevem akumulatorju z aktivno snovjo; fiz. uklonska mreža množica ozkih, vzporednih in med seboj enako razmaknjenih rež za merjenje valovne dolžine in opazovanje spektra valovanja; geogr. stopinjska mreža iz poldnevnikov in vzporednikov na zemeljski obli; geom. mreža telesa v ravno ploskev razgrnjena mejna ploskev telesa; mat. mreža sistem črt ali točk v ravnini ali prostoru; množica z določeno urejenostjo; funkcijska mreža sistem črt, ki ponazarja dva tipa funkcij; logaritemska mreža funkcijska mreža, ki temelji na dveh logaritemskih skalah; min. ploskovna mreža ponavljajoča se razporeditev atomov, ionov ali molekul v trdni snovi v kaki ravnini ali njen grafični prikaz; prostorska mreža ponavljajoča se razporeditev atomov, ionov ali molekul v trdni snovi ali njen grafični prikaz; papir. milimetrska mreža iz vodoravnih in navpičnih črt, med katerimi so milimetrske razdalje; rib. globinska mreža ki je postavljena v globino; stoječa mreža ki se postavi na določenem območju; viseča mreža stoječa mreža, ki ne leži na dnu; vlačilna mreža ki se razpeta vleče po morskem dnu; šport. mreža del gola ali koša iz prepletenih vrvi; priprava iz prepletenih vrvi, ki pri odbojki, tenisu in badmintonu loči obe polovici igrišča; igra na mreži pri tenisu, odbojki igra, pri kateri igralec odbija ali udarja žogo v bližini mreže ali nad njo; tekst. mreža tkanina z večjimi ali manjšimi luknjicami med nitmi; voj. zaporna mreža žična ovira v vodi pred vhodi v pristanišča
Celotno geslo Sinonimni
mréža -e ž
1.
izdelek iz prekrižanih niti, vrvi, žice, med katerimi so okenca, luknjice; kar je po obliki temu podobno
SINONIMI:
knj.izroč. mrežnica
2.
priprava v obliki mreže, ki se uporablja za lov, zlasti ribpojmovnik
SINONIMI:
ribiška mreža, nar. košar
3.
s prilastkom na določenem področju med seboj povezani in načrtno razporejeni objekti, stvari, delujoče osebe za kako dejavnost
SINONIMI:
redk. omrežje
Pravopis
mréža -e ž (ẹ́)
1. kovinska ~; ribiška ~; ~ za listje; pajčevinasta ~a oblakov; šport. žarg. zatresti ~o |doseči zadetek|; poud. dobiti, ujeti koga v svoje ~e |ga spraviti pod svoj vpliv, oblast|
2. |omrežje|: trgovska ~; vohunska ~; ~ šol; publ. izboljšati cestno ~o |ceste|
Celotno geslo Frazeološki
mréža Frazemi s sestavino mréža:
kot pájek plêsti mréžo, kot pájek tkáti mréžo, plêsti mréžo, pobírati žógo iz mréže, pobráti žógo iz mréže, posláti žógo v mréžo, potísniti žógo v mréžo, správiti žógo v mréžo, trésti mreže, trésti mréžo, zatrésti mréžo
Celotno geslo Etimološki
mrẹ́ža -e ž
Pleteršnik
mrẹ́ža, f. das Netz; mreže plesti; mrežo nastaviti, ein Netz stellen; v mrežo se ujeti, ins Garn gehen; — (železna) mreža, das Gitter; — der Rost zum Braten; — stopinjska m., das Gradnetz (geogr.), Jan., Jes.; — die Federwolke, Cig. (T.); — der Siebboden, Cig.; — 2) povodna m., neka alga (hydrodictyon), Tuš. (B.).
Prekmurski
mrèža -e ž
1. mreža: Ár liki mre'za pride na vſze, ki ſzidijo KŠ 1771, 244; ar on nogé moie zmrese oſzlobodi SM 1747, 94; vu mre'zi, stero szo nalekli, szo zgráblene nogé nyihove TA 1848, 8; naj sze zgrábijo vu mre'zaj TA 1848, 8; ka ſzmo zgrejhi okouli opáſzani, kakti zmre'zami KŠ 1754, 213
2. zvijačna vaba: jálna düſe mreſa SM 1747, 77; gde ſzo meni tákse mre'ze polecsene KŠ 1754, 177; Varmo ſze záto od mrej'z peklénſzki KŠ 1754, 111; je polékao Szkrivoma Satan mrejs KŠ 1754, 249; oszloboudi me od mrejs mojih protivnikov KM 1783, 6; 'Znyi mrej'z náſz je oſzloubodo BKM 1789, 91; nej, naj na váſz mre'ze vr'zem KŠ 1771, 504; da V vraj'ze mre'ze ne ſzpádnemo BKM 1789, 4; zavr'zti, Kak mre'ze jálnoszti KAJ 1848, 5
Vorenc
mreža žF17, adagia sunt: s'nîegovo laſtno mrésho ga je vjèl; caſsis, -sisen lovṡki, ali jagerṡki ſhtrik, ali mreiṡha; everriculum, -limréṡha, katera ſe vleizhe; furculae plagariaekluke per mréṡhah, mréshne vilize, ali shtange, na katere ſo mréṡhe perveṡane; indago, -ginisſleid, ali napète mréṡhe, v katere ſe divjazhina isganîa; laxare retiamreṡhe ſpuſtiti, ali vunkai vreizhi; obretiresamreṡhiti, s'eno mréṡho okuli obdati, omreṡhiti, ali v'mreṡho vloviti; plagaelouzhje mreiṡhe; retemréṡha sa ribe, ali ṡa tyze; retejaculummréṡha, katera ſe luzha; retiamreṡhe; reticulatus, -a, -umpregartran, ſturjen kakòr ena mréṡha, ṡamréṡhen; sagena, -aeen ſák, ali mréṡha; tragula, -aetudi ena mréṡha, ali en ſák; verriculum, -liena velika ribizhka mréṡha
Svetokriški
mreža -e ž mreža: Verſite mresho tož. ed. na deſno roko ǀ ony ſami nejſo mogli mrejsho tož. ed. h' kraiu perulezhi ǀ Vulcanus eno nuzh ga je bil v'mresho tož. ed. vulovil ǀ v' leto hudizhavo mrejſſo tož. ed. padeio ǀ veni mreshi mest. ed. ſe najdeio dobre, inu shleht ribe ǀ ueni mreshj mest. ed. ſe najdeio dobre, inu shleht ribe ǀ Ribizhi, kateri s'mresho or. ed. love ǀ mreshe im. mn. ſe proshio tizam, inu sveriazhinam nikar ludem ǀ Bug je mene rejshal od mresh rod. mn. teh Iagru inu lovizu ǀ Bug s'mresh rod. mn. je bil njega rejſhal ǀ Bug s'mrèsh rod. mn. je njega rejſhal ǀ ſo vergli nyh mrejshe tož. mn. v'morje ǀ kakor ſo bili v' Imenu Boshim mreishe tož. mn. v' morje uergli, ſo ſilnu veliku rib vun potegnili ǀ Ta Kateri drugem mreshe tož. mn. proshi ſam ſe noter vulovij ǀ je bil takrat v'mreshe tož. mn. teh paklenskih lovizu padil ǀ ſdajzi ſta ſvoje mreshè tož. mn. sapuſtila ǀ Te nezhiste Iezabele, bi ſe nelepotizhile, inu s'nyh shivotam mreshje tož. mn. moshkim perſonam neproſile
Besedje16
mreža sam. ž ♦ P: 24 (TC 1550, TE 1555, TM 1555, TT 1557, TR 1558, TAr 1562, TPs 1566, KPo 1567, TP 1575, DJ 1575, DPa 1576, JPo 1578, DB 1578, TkM 1579, DC 1579, DPr 1580, TT 1581-82, DB 1584, DC 1584, BH 1584, MD 1592, TPo 1595, TfC 1595, MTh 1603)
Črnovrški
mreža
Celotno geslo Kostelski
mrežamˈrėːža -e ž
Geologija
Bravaisova mréža -e -e ž
Gemologija
Bravaisova mréža -e -e ž
Geologija
centrifugálna réčna mréža -e -e -e ž
Geologija
centripetálna réčna mréža -e -e -e ž
Smučanje
delílna mréža -e -e ž
Geologija
ekvatoriálna mréža -e -e ž
Geografija
Gauss-Krügerjeva mréža -e -e ž
Geografija
geográfska koordinátna mréža -e -e -e ž
Število zadetkov: 66