Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

SNB
d. n. o. -ja [dẹenó in dənəó] m (ọ̑) okrajš.
družba, ki nima osnovnega kapitala in za katero družbeniki odgovarjajo z vsem svojim premoženjem; družba z neomejeno odgovornostjo: Založbi Notes d. n. o. iz Motnika in Prešernova družba iz Ljubljane bosta knjigo prodajali na prireditvenem prostoru v Planici E okrajšano iz d(ružba z) n(eomejeno) o(dgovornostjo)
SNB
DNK -- in -ja [dẹenká] m (ȃ) krat., biol.
nukleinska kislina, ki nosi zapis genske informacije v vseh živih bitjih; dezoksiribonukleinska kislina: Preiskave DNK omogočajo natančno identifikacijo osebe in preverjanje sorodstvenih povezav med posamezniki E d(ezóksiribo)n(ukleínska) k(islína)
SNB
drúžbaSSKJ -e ž (ȗ)
  drúžba za uprávljanje -e -- -- ž (ȗ, á)
  družba, ki se ukvarja z upravljanjem (investicijskih) skladov; DZU: Družba za upravljanje je lani ustvarila dobrih 33.000 evrov dobička
  drúžba z omejêno odgovórnostjo -e -- -- -- ž (ȗ, é, ọ́)
  družba, za ustanovitev katere je potreben osnovni kapital, sestavljen iz vložkov družbenikov, in za katero ti načeloma odgovarjajo le do višine svojega vložka; d. o. o.: Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena ali več fizičnih oziroma pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo družbe družbeniki
  drúžba z nèomejêno odgovórnostjo -e -- -- -- ž (ȗ, ȅ-é, ọ́)
  družba, ki nima osnovnega kapitala in za katero družbeniki odgovarjajo z vsem svojim premoženjem; d. n. o.: pogodba o ustanovitvi družbe z neomejeno odgovornostjo; Za družbe, ki niso uskladile osnovnega kapitala do določene višine, je že zakon o gospodarskih družbah določil, da odgovarjajo enako kot družbe z neomejeno odgovornostjo, torej z vsem svojim premoženjem
Glasujte SNB
branding -a cit. [brênding-] in brênding -a m (ȇ)
stvarjanje i n u veljavljanje tržne znamke za doseganje prepoznavnosti; znamčenje: Dandanes se zdi, kot da je branding edini recept za pridobitev in lojalnost potrošnikov E agl. branding iz brand 'blagovna znamka'
SNB
ISDN -- in -ja in -a [isədənə̀ in iesdeèn in iesdẹèn -êna] m (ə̏; ȅ ȇ) krat.
digitalno omrežje za prenos zvoka in podatkov po telefonskem kanalu: Monter je na zid pritrdil škatlico ISDN-ja E agl. ISDN, kratica za i(ntegrated) s(ervices) d(igital) n(etwork) 'celostne storitve prek digitalnega omrežja'
SNB
nátosképtik -a m, člov. (ȃ-ẹ́)
kdor ima odklonilen, skeptičen odnos do zveze NATO: biti natoskeptik; Ostaja natoskeptik, dokler nekdo natančno ne pove, kolikšni so stroški in kolikšne koristi, in ga z argumenti prepriča E po agl. kratici NATO za N(orth) A(tlantic) T(reaty) O(rganization) 'Organizacija severnoatlantskega sporazuma' + (↑)sképtik
SNB
nátovec -vca m, člov. (ȃ)
1. član, pripadnik vojske zveze NATO: najsodobneje oboroženi natovci; sprejem natovcev; Vojaki osvobodilne narodne vojske so natovcem izročili 1000 kosov različnega orožja
2. privrženec zveze NATO ali vstopa vanjo: Domači in tuji natovci naj uvidijo, da se slovensko ljudstvo tem zvezam ne priključuje navdušeno vriskajoč E po agl. kratici NATO za N(orth) A(tlantic) T(reaty) O(rganization) 'Organizacija severnoatlantskega sporazuma'
SNB
nátovski -a -o prid. (ȃ)
ki se nanaša na zvezo NATO: natovski vojaki; natovska letala; natovsko oporišče; Podobno kakor drugim kandidatkam so diplomati natovskih držav tudi Sloveniji priporočili stvarno postavljanje ciljev in razumno uporabo sredstev E po agl. kratici NATO za N(orth) A(tlantic) T(reaty) O(rganization) 'Organizacija severnoatlantskega sporazuma'
SNB
NBA-jevec -vca [enbeájevəc in enbẹájevəc] m, člov. (ȃ)
član ameriške košarkarske lige NBA; enbeajevec: nekdanji NBA-jevec; Reprezentančni zdravnik je po pregledih na ljubljanski kliniki odredil, da bo naš NBA-jevec nekaj dni okreval pod vodstvom fizioterapevta E po agl. kratici NBA za N(ational) B(asketball) A(ssociation) 'nacionalna košarkarska zveza'
SNB
NLP -- in -ja [nələpə̀] m (ə̏) krat.
predmet ali svetlobni pojav, ki se za kratek čas pojavi na nebu in katerega vzrok nastanka nekateri povezujejo z obstojem nezemljanov; neznani leteči predmetSSKJ: NLP so večinoma neslišni, včasih povzročajo tudi nenavadno brnenje E kratica za n(eznani) l(eteči) p(redmet)
SNB
ozeênovski -a -o prid. (ȇ)
ki se nanaša na Organizacijo združenih narodov: ozeenovski funkcionar; ozeenovska organizacija; To je tip ozeenovskega filma, filma s protivojnim humanističnim sporočilom, njegova kvaliteta pa sta nežnost in senzibilnost režiserkinega pristopa k tematiki E po kratici OZN za O(rganizacija) z(druženih) n(arodov)
SNB
pénovec -vca m, člov. (ẹ̑)
član mednarodnega združenja književnikov: mednarodni shod penovcev; Včerajšnje popoldne so penovci preživeli v Ljubljani, kjer je bil literarni večer irsko-škotskega pisatelja E po imenu združenja agl. PEN International iz kratice PEN za p(oets,) e(ssayists,) n(ovelists) 'pesniki, esejisti, pisatelji'
SNB
PÍN -a in pín -a m (ȋ) krat.
zaporedje številk, navadno štirimestno, ki posamezniku omogoča uporabo plačilne kartice, mobilnega telefona; osebna številka, PIN-koda: odtipkati svoj PIN; PIN moramo hraniti ločeno od kartice E agl. PIN, kratica za p(ersonal) i(dentification) n(umber) 'osebna identifikacijska številka'
SNB
TÉNS -- in téns -a m (ẹ̑)
metoda površinskega protibolečinskega električnega draženja skozi kožo: učinkovitost tensa pri nevropatiji; Po intenzivni terapiji v zdravilišču, kjer so me zdravili tudi z metodo TENS, se je stanje stabiliziralo E agl. TENS, kratica za t(ranscutaneous) e(lectrical) n(erve) s(timulation) 'električna živčna stimulacija skozi kožo'
SNB
únicefovec -vca m, člov. (ȗ)
član Unicefa: Zagnanosti slovenskih unicefovcev, predvsem pa neverjetni, skoraj že pregovorni dobrodelnosti Slovenk in Slovencev, se ne moremo dovolj načuditi E po agl. kratici UNICEF za U(nited) N(ations) I(nternational) C(hildren's) E(mergency) F(und) 'Mednarodni sklad Združenih narodov za nujne potrebe otrok' (zdaj United Nations Children's Fund 'Sklad Združenih narodov za otroke')
SNB
únprofórjevec -vca m, člov. (ȗ-ọ̑) na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini v letih od 1992 do 1995
pripadnik mednarodnih mirovnih sil UNPROFOR: Unproforjevci so na Hrvaškem prehodili pot od slavljenca do sovražnika E po agl. okrajšavi UNPROFOR za U(nited) N(ations) Pro(tection) For(ces) 'zaščitne vojaške sile Združenih narodov'
Število zadetkov: 16