Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Celotno geslo Ziljski
burtah burtaha samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀúːrtax, ƀúːʀtax, ƀúːrtəx
1. predpasnik
na znàːm đẹ́ːwatẹ z ƀúːrtaxam
n̥ žìːđast ƀúːrtax
lẹ́ːđrast ƀúːrtəx
ʍsàːčem ǥwáːntọ [...] je ˈƀiu̯ ƀúːʀtax cùə m̥ pa facaˈlat
šùəstar je ˈmou̯ ƀúːʀtax in tíːšl’ar je ˈmou̯ ƀúːʀtax
ˈđər sa xrùːšče šˈlẹ pˈlet al pa pə̀rst đađàːjat al pa ˈđər sa jx kapáːlẹ [...] sa đˈra póːle đjàːl n sˈtar ƀúːrtax akùəlẹ
2. delovna halja
mùːj sìːn ǥˈre u̯ štáːwa, màː tìːst ƀúːʀtax z ʀakàːwamẹ
3. šolska halja
sa mẹ́ːlẹ [...] búːrtaše [...] čə́rne m̥ pa tùːkale ŋ̥ kràːǥl̥č ƀìəu̯ akùəlẹ
Celotno geslo Ziljski
cvikelj cvikeljna samostalnik moškega spola
zemljevid
cvíːkl̥
všitek
màːš nòːtər zašíːwan n̥ tàːk cvíːkl̥ nòːtər
cvíːkl̥ je tọ̀ː, [...] đə đìəš nòːtər rẹ́ːčma .. jàː, ku n ƀlèːkəč, n̥ tàːk cvíːkl̥
Celotno geslo Ziljski
kosič kosiča samostalnik moškega spola
zemljevid
kòːšč
1. košček
sˈtara máːtẹ ađ móːjǥa móːža je zrẹ́ːzawa kóːšče ađ štọ́ːfa m̥ pa jəx je pərštẹ́ːpawa cùə m̥ pa póːle je narèːđwa pọ́ːštər
mèːŋka še [...] n̥ kòːšč
2. manjšalnica od kos ‘del (oblačila)’
kláːđəč je ˈki n kòːšč
Celotno geslo Ziljski
plenica plenice samostalnik ženskega spola
zemljevid
planíːca
plenica
sa đàːl planíːce, póːle sa jx pa nòːtər zawìːlẹ cíəle, sa ƀˈlẹ ˈkakər ne štrúːce .. ˈto j ƀˈwo ʍˈse, n̥ rọ́ːče n̥ nọ́ːje m̥ pa ʍˈse [...], ƀùəšcẹ, ˈkak sa se ˈkej ađəxwáːlẹ ˈtam nòːtrẹ
Celotno geslo Ziljski
prišivati prišivam dovršni glagol
zemljevid
pəršíːwatẹ
1. sešiti
máːma je fàːjn pəršíːwəwa, [...] ˈjes‿(s)m̥ pa ˈki fẹ̀ːjst cùə đjàːwa
2. prišiti
n̥ kˈnaf .. ǥa pəršíːwam
sa zàːđẹ pəršíːwalẹ n̥ dòːx žíːdan ròːžnəst máːšn̥
PRIMERJAJ: pošivati, zašivati, co prišivati
Celotno geslo Ziljski
blèk bléka samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀˈlak, ƀˈläk
zaplata
se n ƀˈläk đìə ǥòːr
Celotno geslo Ziljski
blekič blekiča samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀlèːkəč
manjšalnica od blek ‘zaplata’
jàː, ku n ƀlèːkəč, n̥ tàːk cvíːkl̥
Celotno geslo Ziljski
nedel nedela samostalnik moškega spola
zemljevid
nađìəu̯
praznik
tùːkale màːm še n fàːjn facaˈlat, tọ̀ːtẹ je .. za nađìəu̯
za nađìəu̯ m̥ pa za ʍˈsak đèːn
za ta blìːče nađíəle sa pa mẹ́ːlẹ čə̀rn̥ ǥˈwant
Celotno geslo Ziljski
par para samostalnik moškega spola
zemljevid
pàːr
par zrskupina dveh enot
sm̥ đaƀíːwa ˈki n pàːr đọ́ːma
Celotno geslo Ziljski
rob roba samostalnik moškega spola
zemljevid
ròːƀ, ʀòːƀ
rob zrrobni del tkanine, oblačila
[ˈjes‿(s)m̥] z mašìːn’əm fàːjn ròːƀ narèːđwa
štráːjfəst ròːƀ [u facalíətọ]
na čìːkl̥ca [...] spọ́ːđa je mẹ́ːwa pa n đọ̀ːx ròːƀ, đə sa ˈđou̯ta spùːstlẹ, kàːkər sẹ ʀáːstu
Celotno geslo Ziljski
čafeder čafedra samostalnik moškega spola
zemljevid
obrabljen, ponošen čevelj
n̥ đèːn je ʍˈse tọ̀ːte čəfẹ́ːđre u̯zéːwa m̥ pa jəx je bẹ̀ːk zatẹ́ːpwa
PRIMERJAJ: kalošna (3. pomen)
Celotno geslo Ziljski
daljnjava daljnjave samostalnik ženskega spola
zemljevid
đẹ́ːlnawa
dolžina
al xóːčəš n̥ pə́rtəč al pa ˈkej narđìːtẹ, ˈmərš đẹ́ːlnawa zmíərtẹ, ˈkak je đọ̀ːx
Celotno geslo Ziljski
dekelč dekelča samostalnik moškega spola
zemljevid
đẹ̀ːkl̥č
prtiček
póːle sa mẹ̀ːlẹ na míərọ tùːđẹ đẹ̀ːkl̥če
n̥ ˈxekl’ən đẹ̀ːkl̥č
đẹ̀ːkl̥č za na wáːmpa
kə̀rstnẹ đẹ̀ːkl̥č
PRIMERJAJ: salveta
Celotno geslo Ziljski
firgonk firgonka samostalnik moškega spola
zemljevid
fìərǥòːŋk, fìəʀhòːŋk
zavesa
n̥ fìərǥòːŋk máːu̯ ƀəl dọ̀ːx, [...] tọ̀ːt je zˈwə fàːjn m̥ pa štíːkan tùːđẹ
Celotno geslo Ziljski
klad klada samostalnik moškega spola
zemljevid
kláːđ
obleka
kláːđ . m̥ pa ƀúːrtəx
n̥ klàːđ je ˈbiu̯ za nađẹ̀ːl’a, m̥ pa za . póːle za . cìəwa nađẹ̀ːl’a je ˈƀiu̯ an đrúːjə
PRIMERJAJ: gvant, obleka
Celotno geslo Ziljski
nosíti nósim nedovršni glagol
zemljevid
nasìːtẹ
nositi zrimeti kaj kot oblačilo, opravo
ˈzej ǥa kùːpja n̥ ǥwàːntəc, póːle čəz lẹ́ːta ga nọ́ːsja .. póːle drùːj lẹ́ːta že sˈpek màːj n̥ drùːjẹ
je še móːja stríːna je tọ̀ː nasìːwa, ˈjes‿(s)e še spùːnm̥, k je šˈwa u cíərku s tọ̀ːtam facalẹ́ːtam
tùː je nasìːwa .. k je ƀˈwa mwáːđa
tọ̀ːtẹ [ǥwàːntəc] sm̥ ˈjes lìəte nasìːwa
Celotno geslo Ziljski
plastron plastrona samostalnik moškega spola
zemljevid
plastròːn, plastʀòːn
plastron zrokrasni vstavek na sprednji strani ženskih bluz, oblek
al je pa n drùːj kòːs tùːka nòːtre, je pa plastròːn nòːtər ƀìəu̯
plastʀòːn [...] šːpìːcl̥nu
Celotno geslo Ziljski
plaščič plaščiča samostalnik moškega spola
zemljevid
pwáːšəč
ogrinjalo, pelerina
pwáːšəč je ˈƀiu̯ póːle tùːđẹ, je ˈbiu̯ ak n̥ móːntl̥ ... am pa póːle je ƀˈwa ˈkakər na pəlarìːna čìəz̬, đa je póːle [...] če je ˈđəžn̥ al pa snìəǥ ƀìəu̯, [...] đe jx je wáːru, ˈto j ˈƀiu̯ pwáːšəč
ki xˈkəle za ǥòːr đjàːtẹ, z lọ́ːđna je ƀwa ˈwəščəs, z lọ́ːđna, [...] pelarìːna al pa pwáːšəč
ˈnaš .. tàːta j še ˈmou̯ pwáːšəč
PRIMERJAJ: pelerina
Celotno geslo Ziljski
štikan štikana štikano pridevnik
zemljevid
štíːkan
vezen
n̥ fìərǥòːŋk máːu̯ ƀəl dọ̀ːx, [...] tọ̀ːt je zˈwə fàːjn m̥ pa štíːkan tùːđẹ
je štìːkano tùːkale z wə̀rxa
štíːkana [rjúːxa]
Celotno geslo Ziljski
štrafen štrafna samostalnik moškega spola
zemljevid
štráːfn̥
okrasni trak
je n tàːk štráːfn̥ ǥòːr našíːwan
PRIMERJAJ: porta, štrajfen, štrifelj
Število zadetkov: 36