Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Pravopis
deléžnik -a m (ẹ̑) jezikosl. ~ na -l, -č, -n, -t
Pravopis
dušík -a m, snov. (ȋ) kem.; prim. N
Pravopis
ì.. varianta predp. obr. ìn.. pred l, m, n, r (ȉ) |ne..| ìlegálen, ìmobílen, ìnumerabílen, ìreguláren
Pravopis
ìn.. predp. obr.; (ȉ) pred l, m, n, r varianta ì.. |ne..| ìnaktíven, ìndefiníten, ìntoleránten; ìlegálen, ìmateriálen, ìnumerabílen, ìreguláren
Pravopis
ko.. [poudarjeno kò] varianta predp. kon.. pred l, m, n, r in pred samoglasniki |so..| kolaborácija, komutácija, konéktor, korespondírati, koagulírati, koeksistírati, koitírati, kooperírati, kourgírati
Pravopis
kon.. [poudarjeno kón] predp.; pred b, p varianta kom..; pred l, m, n, r in pred samoglasniki varianta ko.. |s.., so..| koncidírati, kondenzírati, konfigurácija, kongruírati, konjugírati, konkurírati, konstruírati, kontákt, konzêrva; kombinírati, komparírati; kolavdírati, komútacija, konéktor, korelírati, koeksistírati, koordinírati
Pravopis
n1 n-ja tudi n n-a tudi n -- [nə̀ nə̀ja tudi èn êna tudi nə̀ in èn] m, prva oblika z -em (ə̏; ȅ ȇ; ə̏; ȅ) |ime črke ali glasu|: ~ in m; mali ~; beseda z dvema n-jema
Pravopis
n2 -- [nə̀] m, simb. (ə̏) nevtrum |samostalnik srednjega spola|
Pravopis
N1 N-ja tudi N N-a tudi N -- [nə̀ nə̀ja tudi èn êna tudi nə̀ in èn] m, prva oblika z -em [nə̀jem] (ə̏; ȅ ȇ; ə̏; ȅ) |ime črke|: od ~ do P; veliki ~; pisani N-ji
Pravopis
N2 -- [èn] m, simb. (ȅ) fiz. njuton; kem. dušik; zem. north |sever|
Pravopis
n. okrajš. nevtrum |srednji spol|
Pravopis
n.. varianta člen. ne v zvezi s hočem, imam nóčem, nímam
Pravopis
..n -a -o prip. obr. deležnika
1. 'trpnost' brán, hotèn, poslán, predán, predélan, razkričán, zapelján; zavrtèn, zaželèn
2. 'stanje' délan, kúhan, omíkan, postán, vdán
3. 'snov' konópeljn
Pravopis
..(n)àt -(n)áta -o prip. obr. (ȁ á á; ȁ ȃ á)
1. 'snovnost' lesnàt, mesnàt
2. 'velika mera' mesnàt, bedrnàt, vodnàt; prim. ..àt
Pravopis
..(n)at -a -o prip. obr.
1. 'snovnost' dušíčnat, móčnat, papírnat, slámnat, smólnat
2. 'povezanost s tem, kar imenuje samostalniška podstava' bréžnat, gózdnat, pečévnat
3. 'velika mera' gramóznat, pródnat
4. 'podobnost' bísernat, cévnat, fósfornat, predívnat; prim. ..at
Pravopis
N. B. okrajš. nota bene |pomni, ne pozabi|
Pravopis
ne [poudarjeno nè] nik. člen.; pred ..bi (nê bi), pokr. pred ..čem nê../né.. (pokr. nêčem, néčem); v zvezi s hočem, imam varianta n.. (nóčem, nímam); pred ..sem varianta ní.. (nísem); pri nik. zaim. nič v im./tož. varianta nì.. (nìč); pred izpuščenim glag. poudarjeno nè (On ve, jaz pa ne; Ti si doma, jaz ne; Si bil tam? -Ne.) ~ vem, kaj je temu otroku; Vrnil se še ~ bom; Oče tega ~ ve; namesto tož. predmeta zahteva rod. Staršev ~ spoštuje dovolj; namesto osebka v im. zahteva glag. biti sem s pomenom 'obstajati', 'nahajati se', 'dogajati se' smiselni osebek v rod. Naše hiše ~ bo več tam; Te težave kmalu ~ bo več; Sejma ~ bo več v Kranju; Niti dveh minut te ne bom čakal dve minuti
Pravopis
n. e. okrajš. naše ere
Pravopis
..(n)íca ž. prip. obr. (í)
1. člov. 'ženski par moškemu' naročníca, pomočníca, sodníca
2. 'vršilnica' ločníca
3. 'prostor, mesto' mesníca; prim. ..íca
Pravopis
..(n)ica ž. prip. obr.
1. 'vršilnica' izhódnica
2. 'prostor, mesto dejanja' lakírnica, ribogójnica
3. 'prostor, mesto' čuvájnica, drevésnica
4. 'snov' gnójnica, studênčnica
5. 'sestavina skupnega imena' tírnica; prim. ..ica
Število zadetkov: 37