Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

áfna áfne samostalnik ženskega spola [áfna]
  1. znak v obliki obkrožene črke a, ki se uporablja zlasti v elektronski komunikaciji; znak: @
  2. slabšalno kdor vzbuja pozornost z nenaravnim, izumetničenim vedenjem, videzom
  3. neknjižno pogovorno opica
FRAZEOLOGIJA: afne guncati, guncanje afen
ETIMOLOGIJA: < afinja iz besede, prevzete iz nem. Affe; v prvem pomenu po zgledu nem. Klammeraffe ‛hvatan’, tj. ‛južnoameriška opica z dolgim repom, ki ga uporablja za oprijemanje’, iz Klammer ‛spojka, spona, oklepaj’ in Affe ‛opica’ - več ...
alfabét alfabéta samostalnik moškega spola [alfabét]
  nabor črk v ustaljenem zaporedju v grški pisavi
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Alphabet in lat. alphabētum iz gr. alphábētos, kar je iz prvih dveh črk grškega alfabeta - več ...
amóniak amóniaka; in amónijak samostalnik moškega spola [amónijak]
  brezbarven plin neprijetnega, ostrega vonja, ki nastaja pri razkrajanju, presnovi
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Ammoniak, frc. ammoniac iz lat. (sāl) ammōniacum ‛amonijeva sol’, to pa iz gr. ammōniakón, po oazi z Amonovim templjem v Libiji, kjer so jo pridobivali - več ...
ampêrski ampêrska ampêrsko pridevnik [ampêrski]
  del pridevniške zloženke v obliki n-amperski ki je v zvezi z določenim številom amperov
STALNE ZVEZE: amperska ura
ETIMOLOGIJA: amper
askorbínski askorbínska askorbínsko pridevnik [askorbínski]
STALNE ZVEZE: askorbinska kislina
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Ascorbin(säure) ‛askorbinska (kislina)’ iz gr. a.. ‛ne..’ + skorbut
atrazín atrazína samostalnik moškega spola [atrazín]
  iz agronomije sredstvo za zatiranje škodljivih rastlin, zlasti širokolistnih plevelov in trav
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Atrazin, angl. atrazine, prvotno ime izdelka švicarskega podjetja J. R. Geigy
bábica bábice samostalnik ženskega spola [bábica]
  1. mati očeta ali matere v razmerju do njunih otrok; SINONIMI: ljubkovalno babi, narečno koroško bica, narečno primorsko nona, narečno štajersko oma
   1.1. ekspresivno starejša ženska
   1.2. ekspresivno skrbna, sočutna ženska
   1.3. ekspresivno ženska, ki na kakem področju deluje dlje od drugih ali je od njih starejša
   1.4. navadno v množini, ekspresivno izkušena, modra ženska, ki na določenem področju, zlasti v kulinariki, gospodinjstvu, soustvarja, sooblikuje tradicijo; SINONIMI: narečno primorsko, ekspresivno nona
  2. ženska, ki se poklicno ukvarja z vodenjem porodov
  3. iz zoologije manjša morska riba brez lusk, z močnimi čeljustmi in plosko glavo; primerjaj lat. Blennioidei
FRAZEOLOGIJA: Veliko babic, kilavo dete.
ETIMOLOGIJA: baba
bájt bájta samostalnik moškega spola [bájt]
  1. iz računalništva izpeljana merska enota za izražanje količine podatkov, 8 bitov; simbol: B
   1.1. podatki, izraženi s to mersko enoto
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. byte iz bite ‛grižljaj’
betón betóna samostalnik moškega spola [betón]
  1. zmes vode, peska, cementa in različnih dodatkov, ki se postopoma strdi, navadno kot gradbeni material
   1.1. površina iz te zmesi, zlasti prazna, nepokrita
   1.2. ekspresivno kar je iz te zmesi sploh, zlasti celota stavb, drugih objektov in površin v strnjenem naselju
STALNE ZVEZE: armirani beton, lahki beton, marka betona, podložni beton, prani beton, razred betona, sveži beton, vidni beton
FRAZEOLOGIJA: težek kot beton, trd kot beton
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Beton iz frc. béton < lat. bitūmen ‛zemeljska smola’, glej bitumen - več ...
Bi simbol
  simbol za kemijski element bizmut
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nlat. Bi, simbola za element bizmut, iz nlat. bismutum
biotín biotína samostalnik moškega spola [bijotín]
  iz biologije, iz farmacije vitamin skupine B, topen v vodi, ki se pojavlja zlasti v rumenjaku, jetrih, arašidih in pozitivno vpliva na celično rast, tvorbo, presnovo maščobnih kislin in aminokislin; SINONIMI: iz biologije, iz farmacije vitamin H
ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek angl. biotin, nem. Biotin) iz nlat. biotinum, kar je tvorjeno iz gr. biotḗ ‛življenje’
bivák biváka tudi bívak bívaka samostalnik moškega spola [bivák] tudi [bívak]
  1. manjše zasilno zavetišče na prostem, zlasti v visokogorju
STALNE ZVEZE: bivak vreča
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Biwak in frc. bivouac iz spnem. bīwake ‛straža na prostem’, iz ‛pri’ + wake ‛straža’ - več ...
blítva blítve samostalnik ženskega spola [blítva]
  1. špinači podobna kulturna rastlina z večjimi užitnimi listi in odebeljenimi stebli; primerjaj lat. Beta vulgaris cicla
   1.1. ta rastlina kot hrana, jed
ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek hrv. blȉtva) iz romanščine, prim. it. bietola < vulglat. *bētula, manjšalnice od lat. bēta ‛pesa’, pod vplivom lat. blitum ‛blitva’ - več ...
bombomèt bombométa samostalnik moškega spola [bombomèt]
  iz vojske orožje srednjega kalibra v obliki krajše cevi, ki se uporablja samostojno ali pritrjeno na puško
ETIMOLOGIJA: bomba + metati
búča búče samostalnik ženskega spola [búča]
  1. kulturna rastlina s plazečim se steblom in navadno užitnimi plodovi trebušaste oblike; primerjaj lat. Cucurbita pepo
   1.1. plod te rastline
   1.2. ta plod kot hrana, jed
  2. posoda, steklenica trebušaste oblike
   2.1. stekleni del svetila take oblike
  3. knjižno pogovorno, ekspresivno glava, zlasti človeška
  4. ekspresivno neumen, naiven, nespameten človek
STALNE ZVEZE: buča golica, buča hokaido, buča špagetarica, hokaido buča, muškatna buča, orjaška buča, presesalna buča, špagetna buča
FRAZEOLOGIJA: brihtna buča, dobiti jih po buči, kotaliti buče, kot svinja v buče, prodajati buče (komu), trda buča, trde buče, To so buče.
ETIMOLOGIJA: = hrv. bȕća, prevzeto iz roman. < vulglat. buttia ‛okrogla posoda za vino, sodček’ k buttis ‛sod’ - več ...
búčka búčke samostalnik ženskega spola [búčka]
  1. užitna buča podolgovate oblike, zlasti kot hrana, jed
   1.1. rastlina s takimi plodovi; primerjaj lat. Cucurbita pepo
  2. manjša buča
  3. priprava ali njen del trebušaste oblike
  4. ljubkovalno manjša, zlasti otroška glava
   4.1. ljubkovalno otrok, zlasti mlajši
FRAZEOLOGIJA: kotaliti bučke, prodajati bučke (komu), To so bučke.
ETIMOLOGIJA: buča
camembert camemberta; in kamambêr samostalnik moškega spola [kamambêr]
  mehki sir iz kravjega mleka v obliki manjšega, nizkega hlebčka, prekritega z belo plesnijo, po izvoru iz Normandije
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz frc. camembert, po francoskem kraju Camembert
cánkar cánkarja samostalnik moškega spola [cánkar]
  1. knjižno pogovorno, od leta 1995 do leta 2006 bankovec s podobo Ivana Cankarja in vrednostjo 10.000 tolarjev
   1.1. knjižno pogovorno vrednost 10.000 tolarjev
ETIMOLOGIJA: po pisatelju Ivanu Cankarju (1876–1918), upodobljenem na bankovcu
chardonnay chardonnayja; tudi šardoné samostalnik moškega spola [šardoné]
  1. vinska trta s kompaktnejšimi rumeno zelenimi grozdi, po izvoru iz Francije
   1.1. belo vino s sadno aromo iz grozdja te trte
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz frc. chardonnay, po francoskem mestu Chardonnay
cíkel cíkla; in cíklus samostalnik moškega spola [cíkəl]
  1. zaključena celota pojavov, procesov iz več predvidljivo spreminjajočih se oblik, faz, ki se navadno redno ponavlja
  2. umetniško delo iz več dopolnjujočih se delov, ki tvorijo zaključeno celoto
   2.1. več tematsko povezanih nastopov, dogodkov, ki tvorijo zaključeno celoto
STALNE ZVEZE: celični cikel, citratni cikel, gorivni cikel, kombinirani cikel, Krebsov cikel, lunin cikel, Lunin cikel, menstruacijski cikel, menstrualni cikel, mesečni cikel, mešani cikel, ogljikov cikel, pojatveni cikel, sončni cikel
ETIMOLOGIJA: ciklus
Število zadetkov: 126