Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Celotno geslo Ziljski
blèk bléka samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀˈlak, ƀˈläk
zaplata
se n ƀˈläk đìə ǥòːr
Celotno geslo Ziljski
blekič blekiča samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀlèːkəč
manjšalnica od blek ‘zaplata’
jàː, ku n ƀlèːkəč, n̥ tàːk cvíːkl̥
Celotno geslo Ziljski
burtah burtaha samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀúːrtax, ƀúːʀtax, ƀúːrtəx
1. predpasnik
na znàːm đẹ́ːwatẹ z ƀúːrtaxam
n̥ žìːđast ƀúːrtax
lẹ́ːđrast ƀúːrtəx
ʍsàːčem ǥwáːntọ [...] je ˈƀiu̯ ƀúːʀtax cùə m̥ pa facaˈlat
šùəstar je ˈmou̯ ƀúːʀtax in tíːšl’ar je ˈmou̯ ƀúːʀtax
ˈđər sa xrùːšče šˈlẹ pˈlet al pa pə̀rst đađàːjat al pa ˈđər sa jx kapáːlẹ [...] sa đˈra póːle đjàːl n sˈtar ƀúːrtax akùəlẹ
2. delovna halja
mùːj sìːn ǥˈre u̯ štáːwa, màː tìːst ƀúːʀtax z ʀakàːwamẹ
3. šolska halja
sa mẹ́ːlẹ [...] búːrtaše [...] čə́rne m̥ pa tùːkale ŋ̥ kràːǥl̥č ƀìəu̯ akùəlẹ
Celotno geslo Ziljski
cvikelj cvikeljna samostalnik moškega spola
zemljevid
cvíːkl̥
všitek
màːš nòːtər zašíːwan n̥ tàːk cvíːkl̥ nòːtər
cvíːkl̥ je tọ̀ː, [...] đə đìəš nòːtər rẹ́ːčma .. jàː, ku n ƀlèːkəč, n̥ tàːk cvíːkl̥
Celotno geslo Ziljski
čafeder čafedra samostalnik moškega spola
zemljevid
obrabljen, ponošen čevelj
n̥ đèːn je ʍˈse tọ̀ːte čəfẹ́ːđre u̯zéːwa m̥ pa jəx je bẹ̀ːk zatẹ́ːpwa
PRIMERJAJ: kalošna (3. pomen)
Celotno geslo Ziljski
čevljič čevljiča samostalnik moškega spola
zemljevid
čìəu̯l̥č
čeveljček
n̥ ˈmikn̥ čìəu̯l̥č
Celotno geslo Ziljski
daljnjava daljnjave samostalnik ženskega spola
zemljevid
đẹ́ːlnawa
dolžina
al xóːčəš n̥ pə́rtəč al pa ˈkej narđìːtẹ, ˈmərš đẹ́ːlnawa zmíərtẹ, ˈkak je đọ̀ːx
Celotno geslo Ziljski
dekelč dekelča samostalnik moškega spola
zemljevid
đẹ̀ːkl̥č
prtiček
póːle sa mẹ̀ːlẹ na míərọ tùːđẹ đẹ̀ːkl̥če
n̥ ˈxekl’ən đẹ̀ːkl̥č
đẹ̀ːkl̥č za na wáːmpa
kə̀rstnẹ đẹ̀ːkl̥č
PRIMERJAJ: salveta
Celotno geslo Ziljski
firgonk firgonka samostalnik moškega spola
zemljevid
fìərǥòːŋk, fìəʀhòːŋk
zavesa
n̥ fìərǥòːŋk máːu̯ ƀəl dọ̀ːx, [...] tọ̀ːt je zˈwə fàːjn m̥ pa štíːkan tùːđẹ
Celotno geslo Ziljski
flašter flaštra samostalnik moškega spola
zemljevid
fwáːštər
kos (česa)
n̥ štọ́ːfast fwáːštər
PRIMERJAJ: kraj
Celotno geslo Ziljski
gvantec gvantca samostalnik moškega spola
zemljevid
ǥwàːntəc
manjšalnica od gvant ‘obleka’
máːma za ƀlika nùəč je mẹ ˈwəsčəs kúːpwa .. n̥ ǥwàːntəc m̥ pa nọ́ːƀe čìəu̯l’e
ǥwàːntəc je ˈƀiu̯ màːu̯ ˈƀəl dọ̀ːx, đa je pakrìːu̯ tùːđẹ sráːjclẹ
PRIMERJAJ: kladič
Celotno geslo Ziljski
klad klada samostalnik moškega spola
zemljevid
kláːđ
obleka
kláːđ . m̥ pa ƀúːrtəx
n̥ klàːđ je ˈbiu̯ za nađẹ̀ːl’a, m̥ pa za . póːle za . cìəwa nađẹ̀ːl’a je ˈƀiu̯ an đrúːjə
PRIMERJAJ: gvant, obleka
Celotno geslo Ziljski
kosič kosiča samostalnik moškega spola
zemljevid
kòːšč
1. košček
sˈtara máːtẹ ađ móːjǥa móːža je zrẹ́ːzawa kóːšče ađ štọ́ːfa m̥ pa jəx je pərštẹ́ːpawa cùə m̥ pa póːle je narèːđwa pọ́ːštər
mèːŋka še [...] n̥ kòːšč
2. manjšalnica od kos ‘del (oblačila)’
kláːđəč je ˈki n kòːšč
Celotno geslo Ziljski
kràj krája samostalnik moškega spola
zemljevid
kˈrej
kos, del česa
n̥ kˈrej je ˈƀiu̯ xwàːčn̥ca
tùː je fìəʀǥòːŋk .. ta ǥarìːn’ẹ kˈrej
PRIMERJAJ: flašter
Celotno geslo Ziljski
kranceljč kranceljča samostalnik moškega spola
zemljevid
kráːncl̥č
venček
sa narèːdlẹ číːte m̥ pa jəx zasúːkalẹ ˈkakər ŋ̥ kráːncl̥č na gwáːvẹ
Celotno geslo Ziljski
lajbič lajbiča samostalnik moškega spola
zemljevid
láːjƀəč
telovnik
u làːjfčọ je ˈƀiu̯ žòːkəč
n̥ žáːmatn̥ láːjƀəč
PRIMERJAJ: pruštah
Celotno geslo Ziljski
monteljč monteljča samostalnik moškega spola
zemljevid
móːntl̥č
manjšalnica od montelj ‘plašč’
táːče čìəu̯l̥če ǥóːre, póːle n̥ tàːk móːntl̥č
Celotno geslo Ziljski
nedel nedela samostalnik moškega spola
zemljevid
nađìəu̯
praznik
tùːkale màːm še n fàːjn facaˈlat, tọ̀ːtẹ je .. za nađìəu̯
za nađìəu̯ m̥ pa za ʍˈsak đèːn
za ta blìːče nađíəle sa pa mẹ́ːlẹ čə̀rn̥ ǥˈwant
Celotno geslo Ziljski
nosíti nósim nedovršni glagol
zemljevid
nasìːtẹ
nositi zrimeti kaj kot oblačilo, opravo
ˈzej ǥa kùːpja n̥ ǥwàːntəc, póːle čəz lẹ́ːta ga nọ́ːsja .. póːle drùːj lẹ́ːta že sˈpek màːj n̥ drùːjẹ
je še móːja stríːna je tọ̀ː nasìːwa, ˈjes‿(s)e še spùːnm̥, k je šˈwa u cíərku s tọ̀ːtam facalẹ́ːtam
tùː je nasìːwa .. k je ƀˈwa mwáːđa
tọ̀ːtẹ [ǥwàːntəc] sm̥ ˈjes lìəte nasìːwa
Celotno geslo Ziljski
noter zašivan noter zašivana noter zašivano pridevnik
zemljevid
všit
ˈtəle màːš nòːtər zašíːwan n̥ tàːk cvíːkl̥ nòːtər
PRIMERJAJ: noter prišivan
Število zadetkov: 36