Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

botrováti botrújem nedovršni in dovršni glagol [botrováti]
  biti pomemben dejavnik, vzrok česa
ETIMOLOGIJA: boter
číst čísta čísto pridevnik [číst čísta čísto]
  1. ki je brez umazanije, odpadkov, neželenih snovi
   1.1. ki tako stanje odraža ali je zanj značilno
   1.2. ki ni skaljen ali moten
   1.3. ki skrbi za osebno higieno, urejenost
   1.4. ki se redno neguje in navadno opravlja potrebo na posebnem mestu
   1.5. v obliki čisti ki ustreza standardom čistoče, higiene pri določeni dejavnosti, zlasti zdravstvu, živilstvu
   1.6. v nekaterih zvezah v obliki čisti ki pri delovanju, uporabi onesnažuje okolje v manjši meri
   1.7. ki temelji na sožitju z naravo, skrbi za zdravje
  2. v nekaterih zvezah v obliki čisti ki je brez tujih prvin, dodatkov, primesi
   2.1. ki se mu pripisuje, da je brez tujih prvin
   2.2. ki je brez česa odvečnega, nepotrebnega, neželenega sploh
  3. v nekaterih zvezah v obliki čisti ki je brez česa drugega
   3.1. v nekaterih zvezah v obliki čisti, ekspresivno pri katerem je bistvena lastnost, značilnost izražena v najvišji možni meri, stopnji
   3.2. ki je jasen, enoznačen in je rezultat preglednega, nespornega postopka
   3.3. ki je enostaven, preprost, brez odvečnih okrasnih elementov
  4. ki je dovršene kakovosti, brez motenj, šumov
  5. ki je v etičnem, moralnem smislu brez izrazitejših pomanjkljivosti
   5.1. ki odraža odsotnost takih pomanjkljivosti
   5.2. ki temelji na upoštevanju etičnih in moralnih načel, kot jih določajo verske zapovedi, zlasti glede spolne vzdržnosti
  6. v obliki čisti ki predstavlja končno vrednost, od katere so odšteti zlasti stroški, dajatve
   6.1. v obliki čisti ki predstavlja uporabno količino ali aktivni del česa
  7. manj formalno ki ne uživa nedovoljenih substanc, poživil ali je ozdravljen odvisnosti od mamil
  8. v obliki čisti pri katerem med igralcem z žogo in nasprotnikovim košem ali golom, ki ga brani le vratar, ni večje ovire
  9. v obliki čisti ki je v zvezi z gojenjem le ene vrste rastline na določeni kmetijski površini
STALNE ZVEZE: čista kmetija, čista krma, čisti oddelek, čisti um
FRAZEOLOGIJA: biti čista desetka, biti na čisti nuli, biti čista nula, biti si na čistem (s kom, s čim, glede česa), čista desetka, čist kot kristal, čist kot ribje oko, čist kot solza, čist kot studenčnica, imeti čiste račune (s kom, s čim), imeti čiste roke, iz čistega miru, kaj biti čista matematika, kaj biti čista tema (za koga, komu), kaj biti čista formalnost, kdo nima treh čistih (o čem), čiste vesti, naliti komu čistega vina, priti na čisto (s čim), priti si na čisto (s kom, s čim, o kom, o čem, glede koga, glede česa), prodajati kaj kot čisto zlato, čisto zlato, vreden čistega zlata, jemati kaj za čisto zlato, Čista desetka!, Čisti računi, dobri prijatelji., Čisti računi, dolga ljubezen., Zrak je čist.
ETIMOLOGIJA: = stcslov. čistъ, hrv., srb. čȉst, rus. čístyj, češ. čistý < pslov. *čistъ iz ide. korena *sk'hei̯d- *‛čistiti tekočino, cediti’, iz česar je še stprus. skīstan, litov. skýstas ‛redek, tekoč’, latv. šk'īsts ‛redek, čist (o tekočini), precejen’ - več ...
čúden čúdna čúdno pridevnik [čúdən]
  1. ki se razlikuje od običajnega, znanega
  2. ki se zlasti v vedenju, ravnanju razlikuje od drugih ljudi ali se mu to pripisuje
   2.1. ki kaže, izraža tako različnost v vedenju, ravnanju
  3. ki ga ni mogoče določiti, opredeliti in navadno vzbuja občutek nelagodja
  4. ekspresivno ki vzbuja dvom o moralni neoporečnosti
FRAZEOLOGIJA: biti čudna reč, metati čudno luč na koga, na kaj, Čudna reč.
ETIMOLOGIJA: čudo
gábezov gábezova gábezovo pridevnik [gábezou̯ gábezova gábezovo] ETIMOLOGIJA: gabez
MŔSA MŔSE; in mŕsa samostalnik ženskega spola [mə̀rsa]
  iz medicine stafilokok, odporen proti penicilinskim in cefalosporinskim antibiotikom, zlasti kot povzročitelj bolnišničnih okužb
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. MRSA, kratice za Methicillin-resistant Staphylococcus aureus ‛na meticilin rezistentni zlati stafilokok’, iz meticilin, rezistenten, stafilokok in lat. aureus ‛zlat’
Število zadetkov: 5