Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.

Zadetki iskanja

SSKJ²
rádost stil. radóst -i ž (á; ọ̑)
knjiž. veselje, sreča:
a) ob uspehu ga je prevzela radost; radost ustvarjanja; solze radosti / iz oči mu sije radost / to mu je v radost / radost in veselje
b) otrok je njena največja radost / življenjske radosti
● 
pog. pasja radost navadna salama
Celotno geslo Sinonimni
rádost -i ž
GLEJ SINONIM: sreča1, sreča2, veselje
GLEJ ŠE: salama
Pravopis
rádost -i ž, pojm. (á) ~ ustvarjanja; biti staršem v ~; števn. življenjske ~i; snov., knj. pog. pasja ~ navadna salama
Celotno geslo Etimološki
rádost – glej rȁd
Pleteršnik
radọ̑st, f. die Freude, die Fröhlichkeit, die Wonne, Mur., Cig., Jan., Ravn.-Valj. (Rad), nk.; — navadneje: rádost, Valj. (Rad).
Prekmurski
ràdost -i ž radost, veselje: ár ovo má radoſzt Jesus prihája SM 1747, 77; Csi ſze zmenká ra-doſzt i moucs KŠ 1754, 265; kaj tak radoſzt bode vu nébi KŠ 1771, 222; Tak bode radoſzt nasa BKM 1789, 8; Moj náj véksi kincs nebeſzki, Radoſzt SŠ 1796, 5; Li Ti ſzi moja radoſzt BRM 1823, 9; Vszê nász radoszt boj KAJ 1848, 5; Oh vrejme puno radoſzti KŠ 1754, 272; i od radoſzti nyega je odiſao KŠ 1771, 46; gde je radoszti prebivanye KM 1783, 131; Darovnik radoſzti BRM 1823, 6; tak da szo od radosti ni obtrüditi nêmogli KAJ 1870, 23; Ár je Kriſztus nám kradoſzti BKM 1789, 91; meni perneſzé radoſzt SM 1747, 73; Vzemi me gori vtou radoszt KŠ 1754, 275; dáj, da nám tvoja rejcs bode na radoſzt KŠ 1771, A8b; Ka májo Nezgrüntano radoſzt KMS 1780, B2b; Pelaj me vradoszt tve dike BKM 1789, 15; O ſzám zná gda 'saloſzt obrné na radoſzt KM 1790, 40; Düsno radoſzt dabi vſzáki najsao SŠ 1796, 15; naj bi oni radoſzt vekivecsno zadobiti mogli SIZ 1807, 8; Radoszt, Miloszt od nyega má KAJ 1848, 10; Nego vu Právdi Jehove má radoszt szvojo TA 1848, 3; I ona obcsüti radoszt KAJ 1870, 10; kaiſzte natom ſzveiti vradoſzti siveli SM 1747, 84; Csinijo tou vradoſzti BKM 1789, 1b; I vu radoszti szpêvajôcs KAJ 1848, 8; Steri zradoſztyov me ſzrczé napuni KŠ 1754, 264; Obilnejſe pa eſcse ſzmo ſze radüvali nad radoſztyov Tituſa KŠ 1771, 541; radüvali ſzo ſze jáko zvelikom radoſztyom KŠ 1771, 7; Primte ga zradoſztyom vſzi BKM 1789, 5; Zapoved Tvojo z-radoſztjov Szpunyávam BRM 1823, 8; Molte ga, zradosztjov hvalécs KAJ 1848, 10; Zradosztjov primem pero AI 1875, kaz. br. 1
Vorenc
radost žF2, gaudium, gaudimoniumveliku veſſelje, ali radoſt. Baruch:4; laetitiaveſſelje, radoſt
Besedje16
radost sam. ž ♦ P: 1 (JPo 1578)
Celotno geslo Kostelski
radostˈradȯst raˈdȯːstė ž
Število zadetkov: 9