Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

résa1 rése samostalnik ženskega spola [résa]
  grmičasta rastlina z navadno vijoličastimi cvetovi v dolgih, pokončnih socvetjih; primerjaj lat. Erica
STALNE ZVEZE: drevesasta resa, jesenska resa, planinska resa, spomladanska resa
ETIMOLOGIJA: vresa
résa2 rése samostalnik ženskega spola [résa]
  1. navadno v množini nit, trak kot okras na robovih oblačila, obuvala, tekstilnega izdelka; SINONIMI: resica
   1.1. navadno v množini kar spominja na tako nit, trak; SINONIMI: resica
ETIMOLOGIJA: = cslov. ręsa, hrv., srb. résa ‛resa, vrsta, niz’, nar. rus. rjasá ‛vrvica, vrsta, resa’, polj. rzęsa ‛trepalnica’, češ. řasa ‛trepalnica, resa’ < pslov. *ręsa, nejasnega izvora - več ...
adíjo medmet [adíjo]
  1. knjižno pogovorno uporablja se, ko govorec ob slovesu koga pozdravi, zlasti znanca; SINONIMI: neknjižno pogovorno ajd
   1.1. ekspresivno uporablja se, ko govorec želi izpostaviti, poudariti, da se čemu odpoveduje, navadno začasno
  2. ekspresivno uporablja se, ko govorec želi izpostaviti, poudariti, da kdo ni več zaželen, potreben
   2.1. ekspresivno uporablja se, ko govorec želi izpostaviti, poudariti, da ob neizpolnjevanju pogojev česa ni ali ne bo več
  3. kot samostalnik, knjižno pogovorno pozdrav ob slovesu, zlasti znanca
   3.1. kot samostalnik, ekspresivno prenehanje kake dejavnosti, odpoved čemu
FRAZEOLOGIJA: biti adijo, iti adijo, reči adijo komu, čemu, Adijo pamet!
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz it. addio < lat. ad Deum, dobesedno ‛k Bogu’ - več ...
číst čísta čísto pridevnik [číst čísta čísto]
  1. ki je brez umazanije, odpadkov, neželenih snovi
   1.1. ki tako stanje odraža ali je zanj značilno
   1.2. ki ni skaljen ali moten
   1.3. ki skrbi za osebno higieno, urejenost
   1.4. ki se redno neguje in navadno opravlja potrebo na posebnem mestu
   1.5. v obliki čisti ki ustreza standardom čistoče, higiene pri določeni dejavnosti, zlasti zdravstvu, živilstvu
   1.6. v nekaterih zvezah v obliki čisti ki pri delovanju, uporabi onesnažuje okolje v manjši meri
   1.7. ki temelji na sožitju z naravo, skrbi za zdravje
  2. v nekaterih zvezah v obliki čisti ki je brez tujih prvin, dodatkov, primesi
   2.1. ki se mu pripisuje, da je brez tujih prvin
   2.2. ki je brez česa odvečnega, nepotrebnega, neželenega sploh
  3. v nekaterih zvezah v obliki čisti ki je brez česa drugega
   3.1. v nekaterih zvezah v obliki čisti, ekspresivno pri katerem je bistvena lastnost, značilnost izražena v najvišji možni meri, stopnji
   3.2. ki je jasen, enoznačen in je rezultat preglednega, nespornega postopka
   3.3. ki je enostaven, preprost, brez odvečnih okrasnih elementov
  4. ki je dovršene kakovosti, brez motenj, šumov
  5. ki je v etičnem, moralnem smislu brez izrazitejših pomanjkljivosti
   5.1. ki odraža odsotnost takih pomanjkljivosti
   5.2. ki temelji na upoštevanju etičnih in moralnih načel, kot jih določajo verske zapovedi, zlasti glede spolne vzdržnosti
  6. v obliki čisti ki predstavlja končno vrednost, od katere so odšteti zlasti stroški, dajatve
   6.1. v obliki čisti ki predstavlja uporabno količino ali aktivni del česa
  7. knjižno pogovorno ki ne uživa nedovoljenih substanc, poživil ali je ozdravljen odvisnosti od mamil
  8. v obliki čisti, v besedilih o športu pri katerem med igralcem z žogo in nasprotnikovim košem ali golom, ki ga brani le vratar, ni večje ovire
  9. v obliki čisti, iz agronomije ki je v zvezi z gojenjem le ene vrste rastline na določeni površini
STALNE ZVEZE: čista kmetija, čista krma, čisti oddelek, čisti um
FRAZEOLOGIJA: biti čista desetka, biti na čisti nuli, biti čista nula, biti si na čistem (s kom, s čim, glede česa), čista desetka, čist kot kristal, čist kot ribje oko, čist kot solza, čist kot studenčnica, imeti čiste račune (s kom, s čim), imeti čiste roke, iz čistega miru, kaj biti čista matematika, kaj biti čista tema (za koga, komu), kaj biti čista formalnost, kdo nima treh čistih (o čem), čiste vesti, naliti komu čistega vina, priti na čisto (s čim), priti si na čisto (s kom, s čim, o kom, o čem, glede koga, glede česa), prodajati kaj kot čisto zlato, čisto zlato, vreden čistega zlata, jemati kaj za čisto zlato, Čista desetka!, Čisti računi, dobri prijatelji., Čisti računi, dolga ljubezen., Zrak je čist.
ETIMOLOGIJA: = stcslov. čistъ, hrv., srb. čȉst, rus. čístyj, češ. čistý < pslov. *čistъ iz ide. korena *sk'hei̯d- *‛čistiti tekočino, cediti’, iz česar je še stprus. skīstan, litov. skýstas ‛redek, tekoč’, latv. šk'īsts ‛redek, čist (o tekočini), precejen’ - več ...
êj in èj medmet [êj] in [èj]
  1. neknjižno pogovorno uporablja se, ko govorec želi pritegniti pozornost, koga nagovoriti, pozvati k čemu
  2. neknjižno pogovorno uporablja se, ko govorec želi koga opozoriti, da kaj ni prav
  3. navadno podvojeno uporablja se, ko govorec želi komu pokazati, da pri njem česa ne odobrava
  4. izraža, da je govorec pod vplivom določenega občutja, zlasti veselja, navdušenja, hrepenenja, ki ga navadno zbudi spomin na kaj
  5. navadno podvojeno izraža, da je govorec v zadregi, negotov
  6. kot členek, neknjižno pogovorno izraža podkrepitev trditve
ETIMOLOGIJA: imitativna beseda, tako kot stcslov. ei, hrv., srb. ȇj, češ. ej, lat. eia, gr. eĩa
bába bábe samostalnik ženskega spola [bába]
  1. slabšalno ženska
   1.1. neknjižno pogovorno, ekspresivno privlačna, sposobna ženska; SINONIMI: neknjižno pogovorno, ekspresivno babnica
  2. slabšalno moški, ki se mu pripisujejo nekatere stereotipne ženske vedenjske, telesne lastnosti
STALNE ZVEZE: žaganje babe
FRAZEOLOGIJA: Baba je baba, najboljša je slaba., Baba pijana, rit prodana., Baba zmešana!, Babe so hudič.
ETIMOLOGIJA: = stcslov. baba, hrv., srb. bȁba, rus. bába, češ. bába < pslov. *baba ‛stara ženska’ < ide. *bā̆bā̆ - več ...
blógerski blógerska blógersko in blôgerski blôgerska blôgersko pridevnik [blógerski] in [blôgerski] ETIMOLOGIJA: bloger
da1 veznik [da] poudarjeno []
I. v podredno zloženi povedi
  1. v predmetnih odvisnikih uvaja vsebino, ki dopolnjuje nadrejeni stavek kot predmet
   1.1. v predmetnih odvisnikih uvaja želelno vsebino, ki dopolnjuje nadrejeni stavek kot predmet
   1.2. v poročanem govoru uvaja vsebino, ki dopolnjuje nadrejeni stavek s poročanjem o povedanem
  2. v osebkovih odvisnikih uvaja vsebino, ki dopolnjuje nadrejeni stavek kot osebek
   2.1. uvaja vrednoteno vsebino, ki dopolnjuje nadrejeni stavek kot osebek
  3. v prilastkovih odvisnikih uvaja vsebino, ki dopolnjuje nadrejeni stavek kot prilastek
  4. v namernih odvisnikih izraža namen dejanja v nadrejenem stavku
   4.1. v namernih odvisnikih izraža način, kako (naj) poteka dejanje v nadrejenem stavku, da se uresniči dejanje, stanje v podrejenem stavku
  5. v načinovnih odvisnikih izraža način, kako (naj) poteka, se (lahko) uresničuje dejanje v nadrejenem stavku
   5.1. v načinovnih odvisnikih, v zvezi ne da izraža, da dejanje v nadrejenem stavku poteka, se uresničuje brez česa, navadno drugače, kot je običajno, pričakovano
   5.2. v načinovnih odvisnikih, v zvezah kot da, kakor da izraža, da dejanje v nadrejenem stavku poteka, se uresničuje, kot da bi bilo dejanje, stanje v podrejenem stavku resnično ali neresnično
  6. v posledičnih odvisnikih izraža posledico dejanja, stanja v nadrejenem stavku
   6.1. v zvezi tako da izraža posledico ali sklepanje, ki izhaja iz dejanja, stanja v nadrejenem stavku
  7. v vzročnih odvisnikih izraža vzrok za dejanje, stanje v nadrejenem stavku
  8. v zvezah le da, samo da izraža omejevanje, izvzemanje glede na običajno, pričakovano
  9. v zvezi samo da izraža, poudarja pogojevanje, nujno prisotnost česa za obstoj dejanja, stanja v nadrejenem stavku
   9.1. v zvezi samo da izraža, poudarja predpogoj za (hitro) uresničitev dejanja, stanja v nadrejenem stavku
   9.2. v zvezi samo da izraža, poudarja pomembnost dejanja v podrejenem stavku, ne glede na to, kaj za svojo uresničitev zahteva
   9.3. v zvezi samo da izraža, poudarja pomembnost povedanega, navadno v težki, neugodni situaciji
  10. v zvezi češ da ob uvajanju povedanega izraža, poudarja, da gre za besede, mnenje drugega, do katerih je mogoče imeti zadržke
  11. v zvezi namesto da izraža, poudarja nasprotje med dejanjema, navadno večjo primernost, zaželenost enega od njiju

II.
  1. kot členek izraža (grozeč) ukaz, zahtevo, opozorilo
   1.1. kot členek izraža ogorčenje, neodobravanje
  2. kot členek izraža začudenje, nejevero
  3. kot členek izraža podkrepitev trditve
ETIMOLOGIJA: = stcslov., hrv., srb., rus. da < pslov. *da < ide. *doh2- iz ide. *de-, *do- ‛ta’, iz česar je še lat. dōnec ‛dokler’, nem. zu ‛k, pri, do’, angl. to - več ...
špílati špílam nedovršni glagol [špílati]
  1. neknjižno pogovorno sodelovati, ukvarjati se s športom, športno igro, zlasti za več igralcev
  2. neknjižno pogovorno z glasbilom ustvarjati, proizvajati glasbo
   2.1. neknjižno pogovorno oddajati, proizvajati zvok sploh
  3. neknjižno pogovorno poustvarjati besedilo, scenarij
  4. tudi v obliki špilati se, neknjižno pogovorno poskušati prepričljivo, učinkovito delovati v vlogi, ki odstopa od običajne
   4.1. tudi v obliki špilati se, neknjižno pogovorno delovati, vesti se, kot da kdo ima določeno lastnost
  5. neknjižno pogovorno igrati računalniške igrice
  6. neknjižno pogovorno sodelovati v namizni družabni igri s kartami, figurami
  7. neknjižno pogovorno delovati
  8. v obliki špilati se, neknjižno pogovorno delati kaj, vesti se neresno, lahkomiselno, predrzno, brez razmisleka o možnih posledicah
   8.1. v obliki špilati se, neknjižno pogovorno delati kaj za zabavo, razvedrilo
FRAZEOLOGIJA: špilati frajerja, špilati klovna, kaj ne špila (s kom, s čim)
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz srvnem. spilen, nem. spielen ‛igrati’, prvotno ‛plesati’ - več ...
balínarka balínarke samostalnik ženskega spola [balínarka]
  1. športnica, ki se ukvarja z balinanjem
   1.1. ženska, ki balina, se z balinanjem ukvarja rekreativno, ljubiteljsko
ETIMOLOGIJA: balinar
kájtanje kájtanja samostalnik srednjega spola [kájtanje]
  šport, pri katerem se z upravljanjem jadralnemu padalu podobnega pripomočka deska po vodi, snegu, navadno kot rekreativna dejavnost
ETIMOLOGIJA: kajtati
oblájati oblájam dovršni glagol [oblájati]
  1. z lajanjem izraziti nejevoljo nad prisotnostjo koga
  2. ekspresivno ozmerjati, skritizirati
  3. ekspresivno večkrat nadležno ogovoriti koga
  4. knjižno pogovorno, ekspresivno obiskati kak kraj, območje z namenom raziskati, spoznati ga
ETIMOLOGIJA: lajati
prášič prašíča samostalnik moškega spola [prášič]
  1. domača žival z rilcem, valjastim trupom, ščetinasto kožo in krajšim ožjim repom; primerjaj lat. Sus scrofa domestica; SINONIMI: knjižno pogovorno prase, knjižno pogovorno prasec, ekspresivno pujs
   1.1. samec te živali
   1.2. meso te živali kot hrana, jed; SINONIMI: ekspresivno prase, ekspresivno pujs
  2. znamenje kitajskega horoskopa med psom in podgano
   2.1. kdor je rojen v tem znamenju
  3. slabšalno kdor je umazan, zanikrn ali se mu to pripisuje; SINONIMI: slabšalno prasec, slabšalno pujs
  4. slabšalno kdor ima negativne, nesprejemljive moralne lastnosti ali se mu to pripisuje; SINONIMI: slabšalno prase, slabšalno prasec, slabšalno prasica, slabšalno pujs
STALNE ZVEZE: divji prašič, krškopoljski prašič, vietnamski prašič
FRAZEOLOGIJA: cviliti kot prašič, debel kot prašič, jesti kot prašič, prašič pri koritu, zaklati kot prašiča koga, Ni ga tiča čez prašiča.
ETIMOLOGIJA: = hrv. pràščić < pslov. *porsьčit'ь iz prasec - več ...
pújs pújsa samostalnik moškega spola [pújs]
  1. ekspresivno prašič; SINONIMI: knjižno pogovorno prase, knjižno pogovorno prasec
   1.1. ekspresivno meso prašiča kot hrana, jed; SINONIMI: prašič, ekspresivno prase
  2. ekspresivno kar je po obliki podobno prašiču, zlasti hranilnik; SINONIMI: prašiček
  3. slabšalno kdor je umazan, zanikrn ali se mu to pripisuje; SINONIMI: slabšalno prasec, slabšalno prašič
  4. slabšalno kdor ima negativne, nesprejemljive moralne lastnosti ali se mu to pripisuje; SINONIMI: slabšalno prase, slabšalno prasec, slabšalno prasica, slabšalno prašič
FRAZEOLOGIJA: debel kot pujs, jesti kot pujs, pujs pri koritu, zrediti se kot pujs
ETIMOLOGIJA: iz vabnega klica prašičem sloven., hrv. pujs-pujs - več ...
épsko prislov [épsko]
  1. takó, da je kot pri epu ali spominja na ep
  2. takó, da je kot pri epiki ali spominja na epiko
  3. ekspresivno izraža najvišjo stopnjo
  4. knjižno pogovorno, ekspresivno izraža doseganje najvišje stopnje glede izpolnjevanja pričakovanj, zahtev
ETIMOLOGIJA: epski
povampíriti se povampírim se dovršni glagol [povampíriti se]
  1. postati vampir
  2. v obliki povampiriti spremeniti koga v vampirja
  3. ekspresivno postati oblasten, izkoriščevalski, aroganten, navadno po ustalitvi na pomembnem političnem, ekonomskem, družbenem položaju
  4. v obliki povampiriti, ekspresivno narediti, povzročiti, da kaj pridobi neželene lastnosti
ETIMOLOGIJA: iz vampiriti se iz vampir
balón balóna samostalnik moškega spola [balón]
  1. s plinom napolnjena naprava, lažja od zraka, za zračno plovbo, zbiranje podatkov
  2. gumijast predmet, ki se napihne, napolni s plinom, zlasti kot igrača, dekoracija
  3. velika polkrožna priprava, ki se za zaščito pred vremenom napne na ogrodje nad odprtim objektom, zlasti športnim
  4. ekspresivno kar ima glede na dejansko stanje, realne zahteve preveliko razsežnost; SINONIMI: ekspresivno balonček
FRAZEOLOGIJA: napihniti se kot balon, napihnjen kot balon, počiti kot balon
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Ballon in frc. ballon iz nar. it. ballone ‛velika žoga’ - več ...
bíserni bíserna bíserno pridevnik [bíserni]
  1. ki je v zvezi z biseri
   1.1. ki je iz biserov ali vsebuje bisere
   1.2. ki spominja na biser ali je tak kot pri biseru; SINONIMI: bisernat
  2. ki je v zvezi s šestdeseto obletnico česa
STALNE ZVEZE: biserna matica
ETIMOLOGIJA: biser
brezmêjen brezmêjna brezmêjno pridevnik [brezmêjən]
  1. v nekaterih zvezah v obliki brezmejni ki nima vidnih, zaznavnih mej, se zdi brez konca
   1.1. v nekaterih zvezah v obliki brezmejni ki je prisoten v veliki meri, še ni izčrpan ali se zdi neizčrpen
   1.2. v nekaterih zvezah v obliki brezmejni ki ga nič ne omejuje, zadržuje
  2. v nekaterih zvezah v obliki brezmejni, ekspresivno ki je prisoten v veliki meri, izrazit in se zanj zdi, da ga ne more bistveno spremeniti noben dogodek, izkušnja
FRAZEOLOGIJA: Človeška neumnost je brezmejna.
ETIMOLOGIJA: iz brez mej(e)
búča búče samostalnik ženskega spola [búča]
  1. kulturna rastlina s plazečim se steblom in navadno užitnimi plodovi trebušaste oblike; primerjaj lat. Cucurbita pepo
   1.1. plod te rastline
   1.2. ta plod kot hrana, jed
  2. posoda, steklenica trebušaste oblike
   2.1. stekleni del svetila take oblike
  3. knjižno pogovorno, ekspresivno glava, zlasti človeška
  4. ekspresivno neumen, naiven, nespameten človek
STALNE ZVEZE: buča golica, buča hokaido, buča špagetarica, hokaido buča, muškatna buča, orjaška buča, presesalna buča, špagetna buča
FRAZEOLOGIJA: brihtna buča, dobiti jih po buči, kotaliti buče, kot svinja v buče, prodajati buče (komu), trda buča, trde buče, To so buče.
ETIMOLOGIJA: = hrv. bȕća, prevzeto iz roman. < vulglat. buttia ‛okrogla posoda za vino, sodček’ k buttis ‛sod’ - več ...
Število zadetkov: 81