Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Jezikovna
Oblike glagola »smejati se«

Ali je pravilno Vsi sošolci se ji smejejo zaradi nenavadne pričeske ali Vsi sošolci se ji smejijo zaradi nenavadne pričeske?

SSKJ²
smejáti se smêjem se tudi -ím se stil. smêjam se nedov., smêj se in smèj se smêjte se stil. smêjaj se smejájte se; smejál se stil. smêjal se smejála se (á é, í, é)
1. z izrazom na obrazu, navadno z raztegnjenimi ustnicami, in glasovi kazati zlasti veselje, srečo: ljudje so se pogovarjali in se smejali; smejati se domislicam, šalam; ob poslušanju te zgodbe so se vsi smejali; smejati se sam pri sebi; ekspr. smejati se do solz; ekspr. iz srca se čemu smejati; ekspr. smejal se je na vse grlo zelo; ekspr. smejati se skozi solze; smejati se od sreče, zadovoljstva; ekspr. smejati se za prazen nič; glasno, pritajeno, široko se smejati; ljubeznivo, nagajivo, prijazno se komu smejati; močno, zelo se smejati; rad se smeje; veselo, zadovoljno, zaničljivo, zlobno se smejati; ekspr. kislo, sladko se smejati; ekspr. smejal se je, da bi skoraj počil zelo; smeje se kot grlica milo, zvonko / otrok se že smeje / ekspr.: njene oči, ustnice so se smejale; veselo se je smejal v duši / pa sem te ukanila, se je smejala; pren., ekspr. njegovo srce se je smejalo
// ekspr. posmehovati se: vsi se ti bodo smejali; smejal se je njeni nerodnosti, zadregi
2. pesn. svetiti, sijati: na nebu se je smejalo sonce; zvezde so se smejale visoko nad nami / trate so se smejale v soncu so bile obsijane od sonca / kamor si pogledal, se je smejalo pisano cvetje je bilo
// z dajalnikom kazati se v privlačni podobi: z veje se mu je smejalo zrelo jabolko; v daljavi se mu je smejalo mesto; pren. prihodnost se mu je prijazno smejala
● 
nižje pog. temu bi se še krave smejale to je zelo neumno, smešno, nemogoče; ekspr. ob pogledu na darilo se mu je kar samo smejalo njegov obraz je izražal veliko zadovoljstvo, veselje; ekspr. sreča se mu je smejala doživljal je uspeh, uspehe, navadno brez svojih zaslug; knjiž., ekspr. zunaj se je divje smejal veter je dajal smehu podobne glasove; ekspr. oče se je smejal v brk zadržano, pritajeno; ekspr. v brk se mu smeje predrzno, nesramno; ekspr. v obraz se mu je smejal ni prikrival posmeha, smeha; pog. smejati se komu v pest komu se (skrivaj) posmehovati; ekspr. včeraj je jokala, danes se pa smeje je vesela, srečna; smeje se kot cigan belemu kruhu široko, na vsa usta; smejal se je, kot bi orehe stresal glasno, hrupno; preg. kdor se v petek smeje, se v nedeljo joka; preg. kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje človek se lahko zares veseli šele končnega uspeha
  smejé :
  smeje je odšel iz sobe
  smejé se :
  smeje se kaj pripovedovati; objemala je otroka, smeje se od sreče
  smejáje se zastar.
  smeje se: smejaje se kaj reči; na glas se smejaje, je zaprl vrata
  smejóč se -a -e:
  smejoč se ga je gledal; glasno smejoč se, ga je poslušala; smejoče oči; smejoči se otroci
Celotno geslo Sinonimni
smejáti se smêjem se nedov.
z izrazom na obrazu, navadno z raztegnjenimi ustnicami, in glasovi kazati zlasti veselje, srečo
SINONIMI:
nar. regljati se, ekspr. režati se, nizk. rigati se, otr. smejčkati se, star. smešiti se, star. smeškati se
GLEJ ŠE SINONIM: posmehovati se
GLEJ ŠE: posmehovati se
Celotno geslo Vezljivostni
smejáti se sméjem se tudi -ím se nedovršni glagol, netvorni (dogodkovni/procesni) glagol
kdo/kaj veselo odzivati se zaradi koga/česa / komu/čemu / nad kom/čim
Smejal se jim je /kot pečen maček/.
Pravopis
smejáti se smêjem se tudi smejáti se -ím se nedov. smèj se/smêj se smêjte se, -óč se, -áje se; -ál se -ála se tudi smêjal se -ála se, -át se tudi smêjat se; smejánje; (-àt se tudi smêjat se) (á é; á í) komu/čemu ~ ~ šalam; ~ ~ klovnu; knj. pog. ~ ~ komu v pest skrivaj se posmehovati; poud.: ~ ~ do solz |zelo se smejati|; ~ ~ iz srca |iz iskrenega veselja|
Celotno geslo Frazeološki
smejáti se Frazemi s sestavino smejáti se:
do ušés se je smejálo kómu, smejáti se do ušés, smejáti se kómu v pést, smejáti se, kot bi oréhe strésal, smejáti se na túj račún, smejáti se na vsè gŕlo, smejáti se v obràz kómu, smejáti se v zóbe kómu, [še] kráve bi se smejále kómu/čému, [še] kúre bi se smejále kómu/čému, v bŕk smejáti se kómu
Celotno geslo Etimološki
smejáti se smẹ́jem se in -ím se nedov.
Pleteršnik
smẹ́jati se, smẹ́jem, -jam se, vb. impf. 1) lachen; s. se komu, čemu, über jemanden, etwas lachen, auslachen; = s. se iz (s) koga, česa, ogr.-Valj. (Rad), C.; s. se kakor norec, unbändig lachen, Cig.; smeję́, lachend, Cig., Jan., nk.; — 2) klaffen, aufgesprungen sein (o orehih), vzhŠt.-C.; (o razpoklem kuhanem krompirju), Ljub.; — (smejím se, Mur., C., Št.).
Vorenc
smejati se nedov.F9, agelastusneſmejózhni, riſnizhin, ẛhaloſtin kir ſe ne ſmeya; archiogeluskir ſe ẛa nyzh ſmeya; cachinnare, -riſe prevezh ſmeyati, grohotati; corridereſe s'drugimi ſmiati; dechachinnariſe ṡhpotlivu ſmeyati; gelasinus, -nitudi ena krumpaſta uſta, kadar ſe eden ſmeya; ha, ha, ha. takú ſe ſmeja, ali en glás tega ſméha; ridereſe ſmeyati; sardoa, -ae, vel sardovaṡeliṡzhe meliſſi enaku ... kateri letú ṡeliṡzhe jei, timu ſe ṡhile, inu kite ṡkarzio[!], inu uſta resvleizhejo, de aku more od nîega vmréti, taku ſe vidi, kakòr de bi ſe ſmeyal
Svetokriški
smejati se -am se/-ejem se nedov. smejati se: Aku hozhete ſe pogovariat, ſe ſmejati nedol., inu norzhie tribat ǀ Liſiza ſe sazhne ſmeiati nedol. ǀ sdaj je zhaſs ſe jokat, nikar ſmejat nedol. ǀ ſe ſazhna ſmeiat nedol. shpot dellat ǀ negremo ſe jokat, ampak ſe ſmejat nedol. ǀ v' Zirkvah ſe potſtopio preusetnu govorit, ſmeati nedol., okuli oſerat ǀ ſe ſazhneo v' njega ſmiati nedol. ǀ Cerku nej ſa tu sydana de bi kjekaj hodili ſe ſmeiat namen., pogovariat ǀ ſe she ſmeiash 2. ed., inu veſſelish ǀ kadar eden tuojga pſa vudari, ſe ſmejash 2. ed. ǀ temu ſe ſmejesh 2. ed., s'krijvash v'ſijh vishah tuoj greh ǀ Pred Goſpudam semle, inu Nebeſs bomo raitingo daiali, inu she ti ſe ſmeiesh 2. ed. ǀ vſe kar je shiviga, taku rekozh ſe ſmeia 3. ed., inu troshta ǀ zhe ſe ſmeja 3. ed., taku tudi shpegal ſe pruti ſmeja 3. ed. ǀ sdrashbe della v' ſoſeski, ter ſe smeja 3. ed. ǀ Se v'tebe s'ustimi ſmeje 3. ed., ali Kadar bi bilu mogozha s'ozhmij bi tebe prestrelil ǀ pred Samo S: Troyzo, inu vſo drushbo Nebeſhko ſe ſmeiate 2. mn., shfazate okuli ſe oserate ǀ vasha dusha je Boga sgubila, k'temu ſe she ſmejate 2. mn. ǀ pod masho skuppai govorio, marmraio, ſmejeio 3. mn., pò Cerkui oſeraio ǀ pod S. Maſho ſe ſmejeio 3. mn. ǀ Angeli ſe ſmejejo 3. mn. ǀ ſmeiaiteſe vel. 2. mn. kulikajn hozhete ǀ je vidil eniga mladiga, de ſe je ſmeial del. ed. m, inu lushten bil ǀ cell dan je po oshtariah hodel fable poshlushal, inu pravil, fatal, inu ſe ſmejal del. ed. m ǀ yszhe Arzata, de bi shnym ſe jegral, ſmeial del. ed. m inu troshtal, de nebò umerl ǀ Nihdar ne bo shlishat de bi en turk v'ſvoj Moshkey ſe smeiel del. ed. m ǀ on pak ſe je h' timu ſmial del. ed. m ǀ na vaſs glaſs ſe je ſmejala del. ed. ž ǀ sdaj veniga, sdaj v'tiga drugiga ſe je ſmeiala del. ed. ž, inu ſvoie nage bele perſij kasala ǀ nihdar ſe nej ſmiala del. ed. ž ǀ pred nym bi ſe ſmeiali del. mn. m, inu quantali ǀ hudizhi ſo po ny skakali, inu ſe ſmejali del. mn. m ǀ Ludje ſe ſo njemu ſmiali del. mn. m ǀ nekatere bi ſe ſmeiale del. mn. ž
Besedje16
smejati se glag. nedov. ♦ P: 17 (TT 1557, TR 1558, *P 1563, TPs 1566, KPo 1567, TC 1575, DJ 1575, DPa 1576, JPo 1578, DB 1578, DPr 1580, TT 1581-82, DB 1584, BH 1584, MD 1592, TPo 1595, MTh 1603)
Črnovrški
smejati se
Črnovrški
smejati se gl. kahljati se, rehljati se, rezetati se, rozgotati se, rozotati se
Celotno geslo Kostelski
smejati sesˈmėjat se sˈmėːjen se nedov.
Število zadetkov: 14