Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Celotno geslo ePravopis
ú ú-ja tudi ú ú samostalnik moškega spola
Celotno geslo ePravopis
Ú1 Ú-ja tudi Ú Ú samostalnik moškega spola
SSKJ²
ú-- in -ja m (ū)
dvaindvajseta črka slovenske abecede: napisati u; veliki U; cev v obliki črke U; z malim u; ležeči u-ji
// samoglasnik, ki ga ta črka zaznamuje: dolgi u
  ú -- kot imenovalni prilastek
  dvaindvajseti po vrsti: točka u
   
  metal. profil U profil, katerega presek je podoben veliki tiskani črki U
  ú- prvi del zloženk
  nanašajoč se na u:
   
  metal. U-profil profil, katerega presek je podoben veliki tiskani črki U
Celotno geslo ePravopis
Ú2 Ú samostalnik moškega spola; simbol
U simbol
  simbol za kemijski element uran
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nlat. U, simbola za element uran
SSKJ²
úmedm. (ȗ)
posnema tuljenje, hud jok: u, u, u, zavija burja okrog oglov; u, u, je prestrašeno jokal otrok
// posnema glas sove: u, u, u, se je oglašala sova; sam.: zaslišali so zategli sovji u, u, u
SSKJ²
ùmedm. (ȕ)
1. izraža začudenje, presenečenje: u, kako si bila pridna; hitro, hitro! U, kaj pa je
2. izraža podkrepitev trditve: u, kako bobni; u, si občutljiva
Pravopis
ú1 ú-ja tudi ú úja tudi ú -- m, prva in druga oblika z -em (ȗ; ȗ; ȗ) |ime črke ali glasu|: mali ~; dva u-ja
Pravopis
ú2 posnem. medm. (ȗ) ~, ~, ~, zavija burja okrog oglov; ~, ~, se je oglašala sova
Pravopis
ù razpolož. medm. (ȕ) ~, kako si bila pridna; ~, kako bobni
Pravopis
Ú1 Ú-ja tudi Ú -- m, prva oblika z -em (ȗ; ȗ) |ime črke|: veliki ~; tiskani U-ji; kovin. profil ~; prim. U-
Pravopis
Ú2 -- m, simb. (ȗ) kem. uran
Celotno geslo Sinonimni
ú posnem. medm.
posnema tuljenje, hud jok
SINONIMI:
GLEJ ŠE SINONIM: joj2, uhu
Celotno geslo Etimološki
U 1. V slovenskem fonemu u se ohranja pslovan. *u (iz ide. *eu̯ /v tem primeru navadno pslovan. *'u/, *ou̯ ali *au̯ pred soglasnikom), npr. rúda. 2. (a) V izposojenkah ustreza tujejezičnim u-jevskim glasovom, npr. cúker, múla. (b) Nadomestil je srvnem. dvoglasnika uo ter ou, npr. lūg. (c) V starejših izposojenkah je nadomestil rom. refleks za lat. dolgi ō, npr. mȗrva. 3. V imitativnih besedah se pojavlja predvsem (a) v besedah, ki posnemajo nizke, globoke, zamolkle glasove, npr. hȗkati, mūkati, in (b) v besedah, ki posnemajo glasove, nastale pri pretakanju tekočin, npr. lȗlati, pȗpati, curljáti.
Celotno geslo Pohlin
u [ȗk]

črka u

PRIMERJAJ: uk2

Besedje16
û črka ♦ P: 1 (KPo 1567)
Besedje16
u1 črka ♦ P: 7 (TA 1550, TA 1555, TA 1566, KB 1566, TT 1581-82, BH 1584, DC 1585)
Besedje16
u2 glas ♦ P: 6 (TA 1550, TA 1555, TA 1566, KB 1566, BH 1584, DC 1585)
Besedje16
u3 končnica ♦ P: 1 (BH 1584)
Smučanje
U -- m
Število zadetkov: 56