Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Celotno geslo Vezljivostni NG
višína-esamostalnik ženskega spola
 1. veličina navzgor
  • višina česa
  • , višina od/do česa
  • , višina v čem, kje, kdaj
  • , višina okoli česa, koliko
 2. količina, obseg
  • višina česa
  • , višina od/do česa
  • , višina v čem
  • , višina okoli česa, koliko
 3. stopnja
  • višina česa
  • , višina od/do česa
  • , višina v čem
Celotno geslo Vezljivostni NG
smérsamostalnik ženskega spola
 1. določanje gibanja
  • smer od/do česa
  • , smer iz/z/s česa
PREDLOŽNE PODIZTOČNICE:
 • smer proti/k
 • , smer v/na
 • , smer za
Celotno geslo Vezljivostni NG
vál-asamostalnik moškega spola
 1. vzbočeni del na površini
  • val česa
  • , val v/na čem, kje
  • , val s čim
 2. enkratna velika množina
  • val česa/koga
  • , val v/na čem, kje, kdaj
  • , val s čim
 3. smer v družbi, umetnosti
  • val česa
  • , val v/na čem, kje, kdaj
  • , val s čim
Celotno geslo Vezljivostni NG
zádnji-a -epridevnik
 1. končni v času
  • kdo/kaj biti zadnji v/na čem, kje, kdaj
  • , kdo/kaj biti zadnji od/izmed koga/česa
  • , kdo/kaj biti zadnji s čim
  • , kdo/kaj biti zadnji med kom/čim, kje, kdaj
 2. končni v vrsti
  • kdo/kaj biti zadnji v/na čem, kje
  • , kdo/kaj biti zadnji od/izmed koga/česa
  • , kdo/kaj biti zadnji med kom/čim, kje
 3. najslabši
  • kdo/kaj biti zadnji v/na čem, kje
  • , kdo/kaj biti zadnji od/izmed koga/česa
  • , kdo/kaj biti zadnji s čim
  • , kdo/kaj biti zadnji med kom/čim, kje
 4. najvplivnejši, odločilen
  • kdo/kaj biti zadnji med kom/čim
  • , kdo/kaj biti zadnji s čim
Celotno geslo Vezljivostni NG
domàč-áča -epridevnik
 1. varen, gotov, ker je dovolj dobro seznanjen z določenimi vsebinami, okoliščinami, ljudmi v določenem okolju, sredini
  • kdo biti domač
  • , kdo narediti se domačega
PREDLOŽNE PODIZTOČNICE:
 • domač v/pri
 • , domač z/s
 • , domač med
Celotno geslo Vezljivostni NG
gláva-esamostalnik ženskega spola
 1. središčni del živega telesa za upravljanje gibalnega in razumskega oziroma zavestnega delovanja
  • glava koga/česa
 2. glavi podoben del česa glede na obliko ali vlogo
  • glava česa
PREDLOŽNE PODIZTOČNICE:
 • glava v/na
 • , glava z/s
 • , glava za
Celotno geslo Vezljivostni NG
plés-asamostalnik moškega spola
 1. zaporedje določenih korakov, gibov, navadno ob glasbeni spremljavi
  • ples česa/koga
  • , ples na/v/ob čem, kje, kako
  • , ples iz česa, od kod
  • , ples po čem, kje, kdaj, kako
 2. sporočilno premikanje, gibanje določenih živali
  • ples česa
 3. vrsta glasbe
 4. družabna prireditev
  • ples koga/česa
  • , ples v/na/po čem, kje
PREDLOŽNE PODIZTOČNICE:
 • ples v/z
 • , ples za
Celotno geslo Vezljivostni NG
srédstvo-asamostalnik srednjega spola
 1. snov, priprava, denar ali ukrep za dosego nekega namena, cilja
  • sredstvo česa
  • , sredstvo za kaj
  • , sredstvo v čem, kje
  • , sredstvo na čem, kje
PREDLOŽNE PODIZTOČNICE:
 • sredstvo iz/z
 • , sredstvo v/na
 • , sredstvo proti
Celotno geslo Vezljivostni NG
pŕvi-a -o
 1. začetni v času
  • kdo/kaj biti prvi v/na čem, kje, kdaj
  • , kdo/kaj biti prvi s čim
 2. začetni v vrsti
  • kdo/kaj biti prvi v/na čem, kje
 3. najboljši
  • kdo/kaj biti prvi v/na čem, kje
  • , kdo/kaj biti prvi s čim
PREDLOŽNE PODIZTOČNICE:
 • prvi od/izmed/med
Celotno geslo Vezljivostni NG
céna-esamostalnik ženskega spola
 1. vrednost blaga ali storitev
  • cena za kaj
  • , cena v čem
  • , cena na čem, kje
PREDLOŽNE PODIZTOČNICE:
 • cena za/v
 • , cena na/po
Celotno geslo Vezljivostni NG
mésto-asamostalnik srednjega spola
 1. del prostora, površine glede na namen, cilje, delovanje nasploh
  • mesto česa
 2. prostorska ali površinska enota, ki jo zaseda ena oseba, bitje, organizirana skupina oseb ali nenačrtovan dogodek
  • mesto koga/česa
 3. položaj, vloga
  • mesto koga/česa
 4. urbano upravno središče
  • mesto koga/česa
PREDLOŽNE PODIZTOČNICE:
 • mesto v/na/ob/pri
 • , mesto med
 • , mesto za
 • , mesto z/s
Celotno geslo Vezljivostni NG
prôstor-órasamostalnik moškega spola
 1. možnost bivanja, nahajanja
  • prostor na čem, kje
  • , prostor pod/nad čim, kje
  • , prostor pred čim, kje
  • , prostor med čim/kom, kje
  • , prostor pri/ob čem/kom, kje
PREDLOŽNE PODIZTOČNICE:
 • prostor za
 • , prostor v
 • , prostor z/s
Celotno geslo Vezljivostni NG
visòk-ôka -opridevnik
 1. velik navzgor
  • kdo/kaj biti visok koliko
  • , kdo/kaj biti višji od koga/česa
  • , kaj biti višji za koliko/kaj
  • , kdo/kaj biti najvišji v/na čem, kje
 2. številen, obsežen
  • kaj biti višje od česa
  • , kaj biti višji za koliko/kaj
  • , kdo/kaj biti najvišji v/na čem, kje
 3. pomemben, zahteven
  • kaj biti visok za kaj
  • , kdo/kaj biti najvišji v/na čem, kje
Celotno geslo Vezljivostni NG
lík-asamostalnik moškega spola
 1. literarna upodobitev
  • lik v čem, kje
  • , lik iz česa, od kod
  • , lik s čim
 2. likovna upodobitev
  • lik v čem, kje
  • , lik iz česa, od kod
  • , lik s čim
 3. geometrijska tvorba
  • lik s čim
  • , lik znotraj česa
Celotno geslo Vezljivostni NG
líst-asamostalnik moškega spola
 1. ploščat del rastline, navadno izrastek iz stebla, veje
  • list česa
 2. ploščat kos česa, navadno papirja, tudi testa, pločevine
  • list česa/koga
PREDLOŽNE PODIZTOČNICE:
 • list za
 • , list z/s
 • , list v
 • , list iz
Celotno geslo Vezljivostni NG
ôkno-asamostalnik srednjega spola
 1. odprtina v steni, pregradi ali dostop v sistemu, ki omogoča prehode, delovanje, stike
  • okno česa
  • , okno na čem, kje
  • , okno na kaj, kam
  • , okno s čim
PREDLOŽNE PODIZTOČNICE:
 • okno v
 • , okno za
Celotno geslo Vezljivostni NG
pójem-jmasamostalnik moškega spola
 1. miselna predstava, ocena o določeni vsebini
  • pojem za kaj
  • , pojem v čem, kje
  • , pojem iz česa
 2. navadno v povedku izjemna vrednost, ocena
  • biti pojem za kaj
  • , pojem v čem, kje
PREDLOŽNE PODIZTOČNICE:
 • pojem o
Celotno geslo Vezljivostni NG
pôsel-slasamostalnik moškega spola
 1. zadolžitev, naloga
  • posel v čem, kje, kdaj
  • , posel za koga/kaj
 2. dejavnost
  • posel v/na čem, kje, kdaj
  • , posel s kom/čim
  • , posel za koga/kaj
  • , posel med kom/čim
 3. opravilo
  • posel s čim/kom
  • , posel za koga/kaj
  • , posel pri čem, kje
Celotno geslo Vezljivostni NG
slédsamostalnik ženskega spola
 1. ostanek, znak na podlagi
  • sled česa/koga
  • , sled za kom/čim
  • , sled v/na čem, kje
  • , sled o čem/kom
 2. navadno s prilastkom posledica
  • sled česa/koga
  • , sled za kom/čim
  • , sled o čem
  • , sled v/na čem, kje
 3. ostanek od celote
  • sled česa/koga
 4. ekspresivno, navadno z nikalnico zelo majhna količina
  • sled česa/koga
  • , sled za čim/kom
  • , sled o čem
Celotno geslo Vezljivostni NG
státus-asamostalnik moškega spola
 1. pravni položaj, opredeljen s pravicami in obveznostmi
  • status koga/česa
  • , status za koga/kaj
 2. pravno opredeljena vloga
  • status pri kom/čem, kje
  • , status po čem, kako
PREDLOŽNE PODIZTOČNICE:
 • status v
 • , status med
 • , status brez
Število zadetkov: 257