Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Slovenski etimološki slovar³

Celotno geslo Etimološki
A 1. V slovenskem fonemu a (a) se ohranja pslovan. *a (iz ide. *ā ali *ō ali *aH, *oH pred soglasnikom ali v izglasju ali iz star. pslovan. dolgega ē za pslovan. *č, *š ali *ž), npr. máti, čȁs. (b) Lahko je nastal iz dolgega polglasnika ə̄, ki se je v sloven. končnih zlogih razvil pod cirkumflektirano, v nekončnih pa pod novoakutiranim naglasom iz pslovan. *ь (iz ide. *i) ali *ъ (iz ide. *u) v krepki poziciji, npr. vȃs, dánka, pásji. (c) V sklopih ra, la se je lahko razvil iz pslovan. *o v predsamoglasniških sklopih or, ol, npr. kráva, mlȃd. 2. V starejših ljudskih izposojenkah je nadomestil tujejezični (stvnem., srvnem. ali romanski) dolgi ā, npr. pȃpež, ki je narečno nastal tudi iz srvnem. ei, npr. ábota; v mlajših tudi kratki a, npr. papȋr, paradíž. Nadomestil je tudi srvnem. ä, æ, ou in še nekatere druge tuje glasove. 3. V imitativnih besedah velja a za najlažje izgovorljivi samoglasnik. Pojavlja se zlasti v besedah, ki se jih otroci najprej naučijo, npr. máma, áta.
Celotno geslo Etimološki
a1 vez.
Celotno geslo Etimološki
a2 člen.
Celotno geslo Etimološki
ā3 medm.,
Celotno geslo Etimološki
à4 predl. s tož.
Celotno geslo Etimološki
a- predpona v tujih sestavljenkah, pred samoglasniki an-
Celotno geslo Etimološki
abece – glej abecẹ̑da
Celotno geslo Etimološki
abecẹ̑da -e ž
Celotno geslo Etimološki
abecẹ̑dar – glej abecẹ̑da
Celotno geslo Etimološki
abecedarium – glej abecẹ̑da
Celotno geslo Etimološki
abecedika – glej abecẹ̑da
Celotno geslo Etimološki
abecẹ̑dnik – glej abecẹ̑da
Celotno geslo Etimološki
ȁbnormȃlen -lna prid.
Celotno geslo Etimološki
ȁbnormȃlnost – glej ȁbnormȃlen
Celotno geslo Etimološki
abnọ̑rmen – glej ȁbnormȃlen
Celotno geslo Etimološki
abonȅnt – glej abonmȃ
Celotno geslo Etimološki
abonȋrati – glej abonmȃ
Celotno geslo Etimološki
abonmȃ -ja m
Celotno geslo Etimološki
abortȋrati – glej abọ̑rtus
Celotno geslo Etimološki
abọ̑rtus -a m
Število zadetkov: 29405