Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

ferahtanje -a
samostalnik srednjega spola
RAZLIČICE IZTOČNICE: ferahtanje, ferahtajne, ferahtajnje
USMERJEVALNA REKONSTRUKCIJA NAGLASA: fe'ra:htanje -a nepopoln podatek
FREKVENCA: 67 pojavitev v 12 delih
VIRI: DJ 1575, JPo 1578, TkM 1579, DPr 1580, DB 1584, DM 1584, TtPre 1588, MD 1592, TPo 1595, TfM 1595, ZK 1595, MTh 1603

Pomen

1. zelo negativen odnos do koga/česa, ki izvira iz prepričanja o njegovi manjvrednosti, ničvrednosti; SODOBNA USTREZNICA: zaničevanje, prezir
Kai bom ieſt h'puslednimu od tiga imèl, kadar skèrbnu oprauim tu dellu eniga Euangeliskiga Predigaria, moio slushbo prou popolnoma oprauim, ſim pouſod tresiu, inu tèrpim vus shpot, ferrahtanie, inu nadluge, inu moram vſak dan zhakati, de bom nikar le ſatu pregnan, temuzh tudi ſa tiga volo groſouitu martran inu vmorien? TtPre 1588, 88
Deutſch. Verachtung. Latinè. contemtus. Windiſch. verahtanje. Italicè. diſſpreggio, schernimento MD 1592, Q5b
Kaj Bug v'leti Sapuvidi prepovejda? Odguvor. Ferrahtanje inu nepokorſhino pruti Ozhetu inu Materi, inu vſem tem kir ſo na nyh mejſti ZK 1595, 55
Contẽptus. Germ. verachtũg. Sclav. oddurienie. Carniol. verahtanie MTh 1603, I,339
/ Nu taku ſe pak Pokura nemore pridigovati, temuzh de ſe ludem povej, de ſe Bug ſerdi zhes vſe zhloveke, satu, ker ſo ony polni nevere, Boshjiga ferrahtanja, inu drugih greihou TPo 1595, II,132 so bogokletni
/ VE pak tebi Rashojnik[!], mejniſhli ti de neboſh resbyen? .. Kadar boſh tu rasbya nje[!] dopèrneſsàl, taku boſh tudi resbyen: Kadar boſh timu ferrahtanju konèz ſturil, taku boſh tudi ti ferrahtan DB 1584, II,13a
1.1 kogarod. kazanje takega odnosa do koga/česa z namenom ponižati ga, negativno vplivati na mnenje drugih o njem; SODOBNA USTREZNICA: sramotenje, zasramovanje
Aku shena mosha bogatiga ſtury, taku ie tu sgul kreig, ferahtaine inu veliku shmagaine. Huda shena della shaloſtnu ſerze, resshalenu oblizhie, inu ſerzhno britkoſt DJ 1575, 106
Pomagai ti vezhni Bug, de na Sueitu neha Malikouaine, zupernia, kolneine, shentouaine, nepridnu nuzaine tuoiga ſuetiga Imena .. rupaine, Lakomnoſt, Vuher, legaine, golufaine, opraulaine, offert, ferahtaine, shertie, Pyanzhouaine, inu kar ie tim glih TkM 1579, 49b
Sakaj dobru moreta supet priatela biti, aku ſe ga neogibaſh, inu shnym govoriſh. Sakaj vſe ſe more vmyriti, vun vsamejozh shmaganje, ferahtanje, resodevanje ſkriunih rizhy, inu hudé falſhie: taki ſhtuki odpodé priatela DB 1584, II,162a
Sim [Job] li moje pregriſhenje kakòr en zhlovik sakrival, de bi ſkriuſhi moje krivu djanje ſkril? Ieli je mene grosa bila pred veliko mnoshizo, inu jéli je mene tu ferrahtanje te shlahte odſtraſhilu? DB 1584, I,275a
/ Hudizh inu njegovi vudi, bi ſi tazhas kaj drusiga naprej vseli, inu bi naſh Katechiſmus pres glodanja, tèrganja, ferrahtanja inu obſmejanja smirom puſtili ZK 1595, 33
/ On [Bog] isliva ferrahtanje na Firſhte, inu resvesuje téh mogozhih saveso. On odpira te temne globoſzhine, inu tu temnu na luzh pernaſha DB 1584, I,269b
/ Ty ludje pak ſo ſem tèr tam po hiſhah vkup tékali, inu ſo vkup molili, ker ſo vidili, de je Tempel v'ferrahtanje imèl priti DB 1584, II,195b da je bil tempelj obravnavan nespoštljivo
Ony vſi [papeži, škofi idr.] mu ta dolg dajo, de je en Puntarſki Vuk, aku ſe htimu bo gledalu, inu nikar branilu, taku bo poſemliſka ali poſsvitna Goſpoſzhina vferrahtanje priſhla, de nihzhe ne bode sa njo maral TPo 1595, I,262
/ Ta druga rana je, de je tu Papeſhtvu po S. Ianſhi Huſi u'veliku ferahtanje priſhlu, inu Papeſhniki néſo mogli ſkusi obeno rezh S. Iansha Huſſa ime inu vuk satreti, inu timuiſtimu braniti DB 1584, II,92a Hus je omajal papežev ugled
1.2 česa odklanjanje, nepriznavanje zaradi takega odnosa; SODOBNA USTREZNICA: zavračanje
Summa inu kratak sapopadak ie .. Sashpotouanie, ferahtanie inu pſouanie Boshye Beſede, ſtori Hudizhoue Otroke, Iudye, Turke inu Aydye: Pryneſe Serd Boshy inu vezhno pogublienie JPo 1578, III,136b
Ampak letukaj velá, de Kàrſzhanſka Cerkou pogine ali oſtane, katere ſe je Hudizh ſkusi Anticriſtà na dvujo visho bil lotil: Na eni ſtrani ſkusi Epicurarſku ferrahtanje téh Sacramentou inu Boshje beſſede: na tej drugi pak, ſkusi britkoſt inu zagovanje téh veſty, ker nej bilu obeniga troſhta te gnade Boshje, temuzh sgul nemilu martranje, ſkusi laſtnu sadoſti ſturjenje inu della, s'katerim ſo Kerſzhenike martrali (od kateriga Epicurerji inu Ajdi niſhtèr nevedo) <Ferahtanje Boshje beſede. Britkoſt inu zagovanje te veſty> DB 1584, II,92b
OVezhni Bug, Nebeſki ozha, kir ti v'tvoji Poſtavi tvojmu folku pritiſh, de hozheſh nje sa volo preſtopanja tvoih Sapuvidi, inu suſſeb sa volo ferahtanja inu saſhpotovanja tvoje ſvete beſſede .. tudi s'veliko lakoto .. ſhtrajfati DM 1584, CCXXXXIII
De je enu veliku zhudu, de nej ſdaunaj ta pregreiſhni Sodomitarſhki haufen, vShtifftah inu vKloſhtrih vPapeſhtvi, le sa letiga Grejha volo, kateri je is ferrahtanja tiga Sakonſkiga lebna priſhal .. s'Paklenſkim ognjom vuſhgan TPo 1595, I,96
Kaj Bug v'leti Sapuvidi prepovej? Odguvor. Tu ferrahtanjé te pridige njegove beſsede, inu teh ſvetih Sakramentou ZK 1595, 54
Frazeologija
– – Ampak ta Karſzhanſka Cerkou, inu nje Glava, naſh lubi GOSPVD Chriſtus, gredo ſkusi ſrejdo, inu ſi ne puſte ni tu ſhentovainje vtu deſnu, ni tu ferrahtainje vtu lejvu uhu pojti, temuzh shivejo vpravi Veri, inu zhaſte taku ſvojga Ozheta v'Nebi TPo 1595, III,147 se ne pustijo motiti, vplivati na odločitve, ravnanje

Oblike in zapis

OBLIKE: ed. im.: ferahta | nj/jn/jnj | e; rod.: ferahta | nj/jnj/jn | a; daj.: ferahta | nj/jnj | u; tož.: ferahta | nj/jnj/jn | e/é (ZK 1595, 54); mest.: ferahta | nj/jnj | u; or.: ferahta | nj/jnj/jn | em
ZAČETNICA: mala

Etimologija

GLEJ: ferahtati
Avtorstvo: A. L. R.
Opis oblik: M. Č.