Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Pravopis
bolščáti -ím [u̯š] nedov. bôlšči -íte, -èč -éča; bôlščal -ála, bôlščat, -án -ána; bolščánje; (bôlščat) (á í) ~ izpod čela; bolščati v koga/kaj ~ ~ soseda, strop
Pravopis
dekoratívno nač. prisl. (ȋ) ~ poslikan strop
Pravopis
deščén -a -o [də] (ẹ̑) ~ strop
deščénost -i [də] ž, pojm. (ẹ̑)
Pravopis
dèščičen -čna -o in deščíčen -čna -o [də] (ə̀; ə̏; ȋ) ~ strop
Pravopis
dotakljív -a -o (í; ȋ í í) Strop je ~ od tal
dotakljívost -i ž, pojm. (í)
Pravopis
grêdast -a -o (é) ~a oblika
grêdasti -a -o (é) ~ strop
Pravopis
izolíran -a -o; bolj ~ (ȋ) slabo ~ kabel; publ.: ~ primer posamezen, osamljen; biti ~ pri kakem prizadevanju osamljen, sam
izolírani -a -o (ȋ) ~ strop
izolíranost -i ž, pojm. (ȋ)
Pravopis
kaséta -e ž (ẹ̑) ~ za orodje, nakit |škatla|; prakt.sp. avdiokaseta, videokaseta; arhit. strop s ~ami |s pravokotnimi polji|
Pravopis
kasetíran -a -o (ȋ) arhit.
kasetírani -a -o (ȋ) ~ strop
kasetíranost -i ž, pojm. (ȋ) arhit.
Pravopis
mónta.. tudi mónta prvi del podr. zlož. (ọ̑) |opeka| móntastròp tudi mónta stròp
Pravopis
móntastròp -strôpa tudi mónta stròp ~ strôpa m (ọ̑ȍ ọ̑ó) montažni strop
Pravopis
muholôvec -vca m z -em (ȏ) obesiti ~ pod strop
Pravopis
na [poudarjeno nà] predl.
I. z mest., nasprotnostni par je z z rod.
1. mestovni prostorski kruh ~ mizi; opeka ~ strehi; klobuk ~ glavi; podoba ~ steni; ležati ~ zemlji; počitnice ~ deželi; bolehati ~ pljučih; knj. pog. pasti ~ izpitu pri izpitu; pot ~ Šmarno goro
2. časovni ponesrečiti se ~ poti domov
3. povedkovniški biti ~ hrani, stanovanju; biti ~ lovu; biti ~ dobrem glasu sloveti; imeti ~ skrbi, sumu; biti ~ boljšem
4. vzročnostni umreti ~ porodu; delati ~ tem, da bi se vojna končala prizadevati si; umreti ~ jetiki za jetiko
5. lastnostni zdrav ~ duši in telesu; cvreti ~ olju; bogat ~ rudah z rudami; zainteresiran ~ rešitvi tega vprašanja za rešitev tega vprašanja
6. določevalni, jezikosl. osnova ~ soglasnik
7. vezljivostni, knj. pog. ~ tebi je, kako bo delo potekalo od tebe je odvisno
II. s tož., v sklopu z navezno obliko os. zaim. navadno ná..
1. smerni prostorski sesti ~ stol; povzpeti se ~ Triglav; nabiti ~ zid; obesiti ~ strop; odpeljati se ~ Štajersko; obrniti se ~ levo; naleteti ~ oviro; Drevo bi bilo skoraj padlo nanje; Ptič skače z veje ~ vejo
2. časovni obiskovati bolnika ~ vsake tri dni; knj. pog. ~ vsake toliko se nam oglasi kdaj pa kdaj; ob četrt ~ osem; Vrnil se je ~ starost |ko je bil star|; ~ večer; ~ pustni torek; Ni se odzval ~ prvi klic
3. vezljivostni prepisati posestvo ~ sina; iti ~ lov; misliti ~ mater; spoznati se ~ glasbo; paziti ~ otroka; biti jezen ~ ves svet; nor ~ gobe; Ura gre ~ polnoč
4. vzročnostni poročiti se ~ materino željo; Ne oglasi se ~ trkanje; napiti se ~ jezo
5. lastnostni razlagati ~ dolgo in široko; ~ kratko ostrižen; ~ tak način tako; delan ~ roko; videti ~ lastne oči; noge ~ iks; poud. Jabolk je bilo ~ tone |zelo veliko|
Pravopis
oblíkovec -vca m z -em (í; ȋ) les. podpreti strop s hrastovimi ~i; pokr. naročje ~ev polen
Pravopis
obókan -a -o (ọ̑) ~ strop
obókanost -i ž, pojm. (ọ̑)
Pravopis
obtŕkati -am dov. -an -ana; obtŕkanje (ŕ ȓ; ȓ) kaj ~ strop rova; zdrav. ~ bolniku prsni koš; ~ sneg s čevljev otrkati
Pravopis
očrnèl -éla -o in očrnél -a -o [-u̯] (ȅ ẹ́ ẹ́; ẹ̑ ẹ́ ẹ́) ~ strop
očrnélost -i ž, pojm. (ẹ́)
Pravopis
okadíti -ím dov. okádil -íla, nam. okadít/okadìt; okajênje; drugo gl. kaditi (í/ȋ í) kaj ~ meso
okadíti se -ím se (í/ȋ í) Strop se je okadil
Pravopis
opážiti -im dov. -en -ena; opáženje (á ȃ) kaj z/s čim ~ strop s hrastovim lesom
Pravopis
opréti oprèm dov. -ì -íte; opŕl -a, -èt/-ét, opŕt -a; opŕtje; (-èt/-ét) (ẹ́ ȅ) kaj na kaj ~ roke na mizo; ~ sodbo na dejstva; redk. opreti kaj z/s čim ~ strop z oporami podpreti
opréti se oprèm se (ẹ́ ȅ) na koga/kaj ~ ~ ~ komolce; ~ ~ ~ soseda
Število zadetkov: 51