Zadetki iskanja

Gemologija
3 G -ega -- m
Gemologija
4 C  m
Gemologija
abalónska škóljka -e -e ž
Gemologija
abalónski bíser -ega -a m
Gemologija
abrazívni materiál -ega -a m
Gemologija
absórpcija svetlôbe -e -- ž
Gemologija
absorpcíjska čŕta -e -e ž
Gemologija
absorpcíjska spektroskopíja -e -e ž
Gemologija
absorpcíjski pás -ega pasú m
Gemologija
absorpcíjski spékter -ega -tra m
Gemologija
absorpcíjski spektroskóp -ega -a m
Gemologija
acetilén tetrabromíd -- -a m
Gemologija
adamánt -a m
Gemologija
adamantín -a m
Gemologija
adamín -a m
Gemologija
adamít -a m
Gemologija
adelájdski rubín -ega -a m
Gemologija
adulár -ja m
Gemologija
adularescénca -e ž
Gemologija
adularizácija -e ž
Število zadetkov: 3025