Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

skomíg skomíga samostalnik moškega spola [skomík skomíga]
  1. gib z rameni navzgor in navzdol
  2. ekspresivno izražanje nevednosti, dvoma ali sprijaznjenosti, navadno z gibom z rameni navzgor in navzdol
ETIMOLOGIJA: skomigati
skomígati skomígam nedovršni glagol [skomígati]
  1. z rameni delati gibe navzgor in navzdol
  2. ekspresivno izražati nevednost, dvom ali sprijaznjenost, navadno z gibi z rameni navzgor in navzdol
ETIMOLOGIJA: migati - več ...
skomígniti skomígnem dovršni glagol [skomígniti]
  1. z rameni narediti gib navzgor in navzdol
  2. ekspresivno izraziti nevednost, dvom ali sprijaznjenost, navadno z gibom z rameni navzgor in navzdol
ETIMOLOGIJA: skomigati
skorbút skorbúta samostalnik moškega spola [skorbút]
  iz medicine bolezen, ki jo povzroča pomanjkanje vitamina C in za katero so značilni krvavenje dlesni, slabokrvnost, zmanjšana odpornost proti okužbam
ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek nem. Skorbut) iz srlat. scorbutus, nejasnega izvora - več ...
skrtáčiti skrtáčim dovršni glagol [skərtáčiti]
  1. očistiti kaj s krtačo, ščetko
   1.1. počesati, poskrbeti za nego telesa s krtačo, ščetko
   1.2. očistiti, razčesati žival s krtačo, ščetko
ETIMOLOGIJA: krtačiti
skúta skúte samostalnik ženskega spola [skúta]
  1. mehek nezorjen mlečni izdelek, narejen iz sirotke ali mleka
   1.1. temu podoben živilski izdelek rastlinskega izvora
STALNE ZVEZE: albuminska skuta, sirarska skuta, sladka skuta
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz neke roman. predloge, sorodne s furl. scòta < lat. excocta, deležnik od excoquere ‛pokuhati’, iz eks + coquere ‛kuhati’, prvotno torej ‛pokuhana (jed)’ - več ...
skúter skúterja samostalnik moškega spola [skúter]
  motorno kolo z manjšimi kolesi in prostorom za noge na sredini, ki ne dosega večjih hitrosti, navadno za vožnjo po mestu
STALNE ZVEZE: podvodni skuter, vodni skuter
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. scooter iz scoot ‛zdrveti, ucvreti jo’
skútni skútna skútno pridevnik [skútni] ETIMOLOGIJA: skuta
sladkórnica sladkórnice samostalnik ženskega spola [slatkórnica]
  manjša posoda, v kateri se streže sladkor
ETIMOLOGIJA: sladkor
slavolóčni slavolóčna slavolóčno prislov [slavolóčni] STALNE ZVEZE: slavoločna stena
ETIMOLOGIJA: slavolok
slavolók slavolóka samostalnik moškega spola [slavolók]
  1. velik kamnit spomenik v obliki loka na stebrih, z enim ali več prehodi, okrašen z reliefi, napisi
  2. dva manjša mlaja, ki ju prečno povezuje napis, postavljena v čast koga
  3. iz umetnosti lok, ki v cerkvi ločuje prezbiterij od ladje
ETIMOLOGIJA: po zgledu nem. Triumphbogen iz slava + lok
slême sleména samostalnik srednjega spola [slême]
  1. najvišji rob strehe, kjer se stikata strešni ploskvi
  2. enakomerno visoka, podolgovata vzpetina, navadno z nekoliko zaobljenim in poraščenim vršnim delom, ali vrh take vzpetine
  3. iz agronomije močen tram kot vzvod na vrhu stiskalnice
ETIMOLOGIJA: = cslov. slěmę, hrv. sljȅme, srb. slȅme, češ. slemeno < pslov. *selmę, nejasnega izvora - več ...
sléz sléza samostalnik moškega spola [slés sléza]
  1. zdravilna rastlina z dlakavimi listi z nazobčanim robom in belimi ali svetlo rožnatimi zvezdastimi cvetovi ali del te rastline; primerjaj lat. Althaea officinalis; SINONIMI: iz botanike navadni slez
   1.1. zdravilni pripravek iz te rastline
STALNE ZVEZE: navadni slez
ETIMOLOGIJA: = cslov. slězъ, hrv. sljȅz, češ. sléz < pslov. *slězъ < ide. *sloi̯g'o- iz *slei̯g'- ‛gladiti, drseti’, ker se iz te rastline (predvsem pri pripravi napitka iz korenin) izloča sluz - več ...
slezénovec slezénovca samostalnik moškega spola [slezénovəc]
  1. rastlina z dlakavimi listi in belimi, rožnatimi ali vijoličastimi zvezdastimi cvetovi na dolgih pecljih ali del te rastline; primerjaj lat. Malva
   1.1. zdravilni pripravek iz te rastline
STALNE ZVEZE: gozdni slezenovec
ETIMOLOGIJA: slez
slézov slézova slézovo pridevnik [slézou̯ slézova slézovo] ETIMOLOGIJA: slez
slikopís slikopísa samostalnik moškega spola [slikopís]
  1. slike za posredovanje sporočila, zlasti kot predhodnik pisave
   1.1. pisava, pri kateri slika predstavlja besedo, zlog
  2. krajše besedilo, literarno delo, namenjeno opismenjevanju, v katerem so določene besede nadomeščene s sličicami
ETIMOLOGIJA: slika + pisati
slínček slínčka samostalnik moškega spola [slínčək]
  1. pripomoček iz blaga, gume, ki se dojenčku namesti okrog vratu za zaščito oblačil pri hranjenju, slinjenju
   1.1. kar spominja na ta pripomoček
ETIMOLOGIJA: iz *slinec, iz slina
smetíšnica smetíšnice samostalnik ženskega spola [smetíšnica]
  priprava, na katero se pri pometanju, čiščenju dajejo smeti, prah, pepel
ETIMOLOGIJA: < smetiščnica, iz smetišče
smetlíka smetlíke samostalnik ženskega spola [smetlíka]
  1. zdravilna rastlina z nazobčanimi listi in belimi ali vijoličastimi cvetovi, ki imajo na spodnjem cvetnem listu rumeno pego, ali del te rastline; primerjaj lat. Euphrasia rostokoviana
   1.1. zdravilni pripravek iz te rastline
ETIMOLOGIJA: verjetno nastalo iz slovan. *světlikъ iz svetel, tako kot stčeš. světlík, polj. świetlik ‛svetlika’
smrdljívka smrdljívke samostalnik ženskega spola [smərdljíu̯ka]
  1. rastlina, zlasti okrasna cvetlica, z neprijetnim vonjem
  2. regratu podobna rastlina z blagim vonjem po krompirju, ki raste v listnatih gozdovih, ali njen del; primerjaj lat. Aposeris foetida
  3. neužitna ali strupena goba neprijetnega vonja
  4. grozdje trte izabele z večjimi temno vijoličnimi grozdi s tršim ovojem
  5. večja rastlinojeda ali plenilska stenica s telesom v obliki ščita in petdelnimi tipalkami, ki se brani z izločkom neprijetnega vonja; primerjaj lat. Pentatomidae
  6. slabšalno ženska, ki oddaja neprijeten vonj
  7. slabšalno ženska, ki se ji pripisuje nemoralnost, ničvrednost
STALNE ZVEZE: zelena smrdljivka
ETIMOLOGIJA: smrdljiv
Število zadetkov: 2888