Zadetki iskanja

Besedje16
žuhrnik sam. m ♦ P: 1 (TC 1575)
Besedje16
žukak prid. ♦ P: 1 (MTh 1603)
Besedje16
žukako prisl. ♦ P: 2 (DB 1584-Reg4, MD 1592)
Besedje16
žulj sam. m ♦ P: 1 (MTh 1603)
Besedje16
župa sam. ž ♦ P: 6 (JPo 1578, DB 1584, TtPre 1588, MD 1592, TPo 1595, MTh 1603)
Besedje16
župan sam. m ♦ P: 7 (TC 1555, TC 1575, DB 1578, DB 1584, TtPre 1588, MD 1592, MTh 1603)
Besedje16
žurba sam. ž ♦ P: 4 (DB 1578-Reg, DB 1584-Reg3, MD 1592, MTh 1603)
Besedje16
žuriti glag. nedov. ♦ P: 1 (DB 1584-Reg3)
Besedje16
žusterna sam. ž ♦ P: 3 (TT 1557, TT 1577, TT 1581-82)
Besedje16
žušterna sam. ž ♦ P: 6 (TT 1557, TR 1558, TPs 1566, TC 1575, TT 1577, TT 1581-82)
Besedje16
žvenketati glag. nedov. ♦ P: 1 (DB 1584)
Besedje16
žveplen prid. ♦ P: 4 (TT 1577, JPo 1578, TT 1581-82, DB 1584)
Besedje16
žveplenica sam. ž ♦ P: 1 (MD 1592)
Besedje16
žveplo sam. s ♦ P: 23 (TC 1550, TT 1557, TR 1558, TAr 1562, TO 1564, TPs 1566, KPo 1567, TC 1574, TC 1575, TT 1577, JPo 1578, DB 1578, DC 1579, TT 1581-82, DB 1584, DC 1584, DM 1584, TtPre 1588, MD 1592, TPo 1595, TfM 1595, TfC 1595, MTh 1603)
Besedje16
žveplom [or. ed.] gl. z predl., žveplo ♦ P: 4 (TO 1564, DC 1579, TT 1581-82, DC 1584)
Besedje16
žveplov prid. ♦ P: 1 (TT 1577)
Besedje16
žvizgati gl. žvižgati ♦ P: 1 (MTh 1603)
Besedje16
žvižganje sam. s ♦ P: 1 (DB 1584)
Besedje16
žvižgati glag. nedov. ♦ P: 3 (DB 1584, MD 1592, MTh 1603)
Število zadetkov: 27759