Zadetki iskanja

Farmacija
abrazív -a m
Farmacija
absolút -a m
Farmacija
absolútna viskóznost -e -i ž
Farmacija
absolútni etanól -ega -a m
Farmacija
absolútno dominírana strategíja -- -e -e ž
Farmacija
absolútno prevládana strategíja -- -e -e ž
Farmacija
absorbánca -e ž
Farmacija
absórbens -a m
Farmacija
absorbènt -ênta m
Farmacija
absórpcija -e ž
Farmacija
absórpcija zdravílnih učinkovín -e -- -- ž
Farmacija
absorpcíjska pregráda -e -e ž
Farmacija
abstinénca -e ž
Farmacija
abstinénčni sindróm -ega -a m
Farmacija
ACE-inhibítor -ja m
Farmacija
acetílholín -a m
Farmacija
acetílholín-esteráza -e ž
Farmacija
acetilíranje -a s
Farmacija
acetogenín -a m
Farmacija
acid. --
Število zadetkov: 5679