Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

afektívni afektívna afektívno pridevnik [afektíu̯ni]
  1. ki je v zvezi z afektom 1.
   1.1. ki je zaradi čustvenega vzgiba hipen, nepremišljen
   1.2. ki je v zvezi s čustvi, občutji sploh
  2. v obliki afektiven ki kaže, izraža naklonjen čustveni odnos do koga, česa
STALNE ZVEZE: afektivna motnja
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. affective, poznolat. affectivus, glej afekt
áfna áfne samostalnik ženskega spola [áfna]
  1. znak v obliki obkrožene črke a, ki se uporablja zlasti v elektronski komunikaciji; znak: @
  2. slabšalno kdor vzbuja pozornost z nenaravnim, izumetničenim vedenjem, videzom
  3. manj formalno opica
FRAZEOLOGIJA: afne guncati, guncanje afen
ETIMOLOGIJA: < afinja iz besede, prevzete iz nem. Affe; v prvem pomenu po zgledu nem. Klammeraffe ‛hvatan’, tj. ‛južnoameriška opica z dolgim repom, ki ga uporablja za oprijemanje’, iz Klammer ‛spojka, spona, oklepaj’ in Affe ‛opica’ - več ...
afnáti se afnám se nedovršni glagol [afnáti se]
  1. neformalno vesti se, početi kaj izumetničeno, šaljivo, neresno, navadno z namenom vzbujanja pozornosti
  2. neformalno, ekspresivno imeti kaj, kar deluje izumetničeno, šaljivo, neresno in vzbuja pozornost
ETIMOLOGIJA: afna
agílen agílna agílno pridevnik [agílən]
  1. ki je dejaven, spreten in se zna hitro, učinkovito odzivati, prilagajati na okoliščine
   1.1. ki je okreten, se lahko hitro, spretno giblje
  2. ekspresivno ki je okreten in se hitro, učinkovito odziva na okoliščine na vozišču
   2.1. ekspresivno ki je značilen za vozilo s takimi lastnostmi
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. agil iz lat. agilis ‛hiter, okreten, živahen’ - več ...
agíliti glej agility
agility agilityja; tudi agíliti samostalnik moškega spola [agíliti]
  rekreativna, tekmovalna dejavnost, pri kateri vodnik vodi psa prek postavljenih ovir
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. agility, prvotno ‛spretnost, gibčnost, živahnost, delavnost’
agílnost agílnosti samostalnik ženskega spola [agílnost]
  1. lastnost koga, da je dejaven, spreten in se zna hitro, učinkovito odzivati, prilagajati na okoliščine
   1.1. lastnost koga, da je okreten, se lahko hitro, spretno giblje
  2. ekspresivno lastnost vozila, da je okretno in se hitro, učinkovito odziva na okoliščine na vozišču
ETIMOLOGIJA: agilen
agrúm agrúma samostalnik moškega spola [agrúm]
  1. navadno v množini drevo ali grm z rumenimi, oranžnimi ali zelenimi sladko kiselkastimi plodovi kroglaste oblike, ki raste v tropskih ali subtropskih krajih; primerjaj lat. Citrus; SINONIMI: citrus
   1.1. navadno v množini plod tega drevesa ali grma, zlasti kot hrana, jed; SINONIMI: citrus
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz it. agrume < vulglat. *acrume ‛kisel (sadež)’, prvotneje ‛oster’ < lat. ācer
àh medmet
  1. izraža, da govorec občuti žalost, obžaluje kaj
   1.1. tudi s ponovljeno črko h izraža, da govorec občuti nezadovoljstvo, nad čim negoduje, navadno očitajoče
  2. izraža, da govorec želi ublažiti pomen izrečenega
  3. tudi s ponovljeno črko h izraža, da govorec občuti umirjeno veselje, radost
   3.1. izraža, da govorec občuti vznesenost
   3.2. tudi s ponovljeno črko h izraža, da govorec občuti nostalgijo
   3.3. izraža, da govorec občuti hrepenenje po tem, kar je vsebina naslednjega stavka
  4. izraža, da se govorec nenadoma česa domisli, spozna kaj
  5. izraža čustveno podkrepitev izjave
   5.1. uporablja se za čustveno podkrepitev pritrjevanja ali zanikovanja
FRAZEOLOGIJA: biti oh in ah, oh in ah, Ah ja.
ETIMOLOGIJA: = hrv., srb. ȁh, rus. áh, češ. ach; imitativna beseda, ki posnema vzdihovanje, znana tudi v drugih jezikih, npr. nem. ach, amer. angl. uh, lat. āh, a - več ...
Ah simbolETIMOLOGIJA: prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za amper + lat. hōra ‛ura’
ahá1 in ahà členek
  1. manj formalno, tudi ponovljeno izraža, da govorec pritrjuje, soglaša
  2. drugi zlog se izgovarja z višjim tonom, ironično izraža, da govorec ne verjame predhodno navedeni izjavi
   2.1. drugi zlog se izgovarja z višjim tonom, manj formalno, ironično izraža, da govorec razume koga in mu navidezno pritrjuje
ETIMOLOGIJA: = hrv., srb. ahȁ, srb. tudi a-ȁ, ahȃ, rus. agá, polj. aha, češ. ahà, verjetno iz *a + *ha
ahá2 in ahà medmet
  1. izgovarja se z večjo jakostjo izraža, da govorec kaj spozna, prikliče iz spomina, najde
   1.1. izgovarja se z večjo jakostjo, ironično izraža, da se govorec zaradi pritegovanja pozornosti česa navidez ne more spomniti, dojeti ali je navidez presenečen
STALNE ZVEZE: aha efekt
ETIMOLOGIJA: verjetno prevzeto iz nem. aha, angl. aha - več ...
ahm; tudi ahem medmet
  1. izraža, da govorec razmišlja, se obotavlja spregovoriti, navadno iz zadrege
  2. izraža, da se govorec uspe česa spomniti, navadno nenadoma
  3. kot členek, ekspresivno uporablja se, ko govorec takoj popravi svojo namerno napako z namenom pritegovanja pozornosti, izražanja posmeha, kritike
  4. kot členek, manj formalno izraža, da govorec pritrjuje, soglaša
ETIMOLOGIJA: a + hm
aids aidsa; tudi AIDS samostalnik moškega spola [ájc]
  nalezljiva virusna bolezen, ki jo povzroča virus HIV in za katero je značilna slabitev imunskega sistema
STALNE ZVEZE: mačji aids
ETIMOLOGIJA: AIDS
AIDS glej aids
aikido aikida samostalnik moškega spola [ajkído]
  1. borilna veščina, pri kateri se poskuša nasprotnika s preusmerjanjem sile njegovega napada spraviti iz ravnotežja in mu s prijemi, meti preprečiti nadaljnji napad
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek angl. aikido iz jap. aikidō, prvotno ‛pot harmonije duha’, iz ai ‛harmonija’ + ki ‛duh, življenjska energija’ + ‛pot, način’
airedalski airedalska airedalsko pridevnik [êrdelski] in [erdélski]
STALNE ZVEZE: airedalski terier
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. Airedale, po istoimenski angleški pokrajini
àj medmet
  1. izraža, da se govorec spomni česa neprijetnega
   1.1. izraža, da govorec ob spoznanju česa neprijetnega občuti obžalovanje
  2. izraža, da je govorec prijetno presenečen
  3. tudi ponovljeno uporablja se, ko govorec želi pritegniti pozornost
  4. izraža, da govorec občuti vznesenost, radost
  5. zlasti v ljudskih pesmih uporablja se za nadomeščanje zlogov besedila v refrenu
   5.1. uporablja se, ko govorec želi uspavati otroka
ETIMOLOGIJA: imitativna beseda, tako kot hrv., srb. ȃj, rus. áj, češ., stčeš. aj, litov. , nem. ei; v romanskih jezikih predvsem za izražanje bolečine: it. àhi, frc. aie, špan. ay
ája1 členek
  izgovarja se s podaljšanim j, zlasti prvi zlog se izgovarja z višjim tonom uporablja se, ko govorec poudarja svoje pritrjevanje ali zanikovanje
ETIMOLOGIJA: verjetno iz aj + ja
ajá2 medmet
  1. izgovarja se z večjo jakostjo izraža, da se govorec uspe česa spomniti, navadno nenadoma
   1.1. drugi zlog se izgovarja z višjim tonom in podaljšanim a izraža, da je govorec presenečen, kaj sprejema z začudenjem
   1.2. izraža, da se govorec nenadoma česa domisli, spozna kaj
   1.3. ironično izraža, da se govorec zaradi pritegovanja pozornosti česa navidez ne more spomniti, dojeti ali je navidez presenečen
ETIMOLOGIJA: verjetno iz a + ja, morda pod vplivom nemščine, prim. tudi nar. ukr. ajá ‛seveda’ - več ...
Število zadetkov: 3432