Zadetki iskanja

Besedje16
abuvski prid. kor. ♦ P: 1 (MTh 1603)
Besedje16
abvon sam. ž kor. ♦ P: 1 (MTh 1603)
Besedje16
abvonov prid. kor. ♦ P: 1 (MTh 1603)
Besedje16
accidenciae [mn.] gl. akcidencija ♦ P: 1 (TO 1564)
Besedje16
accidens sam. m lat. ♦ P: 1 (TO 1564)
Besedje16
acervus sam. m lat. ♦ P: 1 (DB 1578-Reg)
Besedje16
zlog ♦ P: 2 (TA 1550, TA 1555)
Besedje16
ad gl. od ♦ P: 2 (TT 1557, JPo 1578)
Besedje16
adamant sam. m ♦ P: 1 (TT 1557)
Besedje16
adamaski prid. ♦ P: 2 (DB 1578, DB 1584)
Besedje16
adar sam. m neskl. ♦ P: 1 (DB 1584)
Besedje16
aden gl. eden ♦ P: 2 (TC 1550, MTh 1603-kor.)
Besedje16
adiaforijski prid. ♦ P: 1 (ZK 1595)
Besedje16
adiaforist sam. m ♦ P: 1 (ZK 1595)
Besedje16
adini gl. edini ♦ P: 1 (*P 1563)
Besedje16
adplicatio sam. ž lat. ♦ P: 1 (TO 1564)
Besedje16
adplicirati glag. dvovid. ♦ P: 1 (TO 1564)
Besedje16
adpuščen gl. odpuščen ♦ P: 1 (*P 1563)
Besedje16
adramitiski prid. ♦ P: 2 (TT 1557, TT 1581-82)
Besedje16
adramittiski gl. adramitiski ♦ P: 1 (TT 1557)
Število zadetkov: 27759